Voor mobiel of pda Als abonnee kunt u gratis een cookie ontvangen waarmee u alle onderdelen van de site kunt bekijken, ook de pagina's van niet-participanten. Verder kunt u dagelijks de Kunsten van de Dag, met motivaties, en de kunstagenda in uw mailbox ontvangen. Bent u nog geen abonnee? Abonneer nu!
Lees over onze samenwerking met:
   articipanten weblogs
Beurzen / Evenementen
Momenteel en komende 7 dagen
  Rotterdam Contemporary Art Fair
(begint over 3 dagen)
Rotterdam
10/2 - 14/2/2016
  Art Rotterdam 2016
(begint over 4 dagen)
Rotterdam
11/2 - 14/2/2016
  Object Rotterdam 2016
(begint over 5 dagen)
Rotterdam
12/2 - 14/2/2016
Galerie
Agenda: TV - Radio - Krant - Lezingen e.d. << >> week verder
Artist Talk
Gesprekzo 13 dec om 15:00 uur.
Net als bij de eerste editie van ‘The Fantastic Expedition of Painting’ zal er ook nu een Artist Talk onder leiding van David Stroband plaatsvinden. ... meer >>
Kunstenaar(s): Harry Markusse, Albert Oost, Jan Scheerhoorn, Aimée Terburg, Coen Vunderink, Peter van der Weele, Fabian Westphal
Instelling(en): LaKaserna, Bad Nieuweschans