Voor mobiel of pda Als abonnee kunt u gratis een cookie ontvangen waarmee u alle onderdelen van de site kunt bekijken, ook de pagina's van niet-participanten. Verder kunt u dagelijks de Kunsten van de Dag, met motivaties, en de kunstagenda in uw mailbox ontvangen. Bent u nog geen abonnee? Abonneer nu!
Lees over onze samenwerking met:
   articipanten weblogs
Beurzen / Evenementen
Komende drie evenementen
Manifesta 10 (duurt nog 69 dagen)
St. Petersburg
28/6 - 31/10/2014
Noorderlicht 2014 (begint over 8 dagen)
Leeuwarden
31/8 - 26/10/2014
Amsterdam Drawing 2014 (begint over 26 dagen)
Amsterdam-Noord
18/9 - 21/9/2014
Galerie
Agenda: TV - Radio - Krant - Lezingen e.d. << >> week verder
You are on an Airplane, met Serena Lee
Performancezo 6 nov om 16:00 uur.
Part One:Take my hand, a presentation by Serena Lee featuring: a slide show the audience or "the Chorus" also known as "Second Class" ... meer >>
Instelling(en): Stichting id11, Delft