Voor mobiel of pda Als abonnee kunt u gratis een cookie ontvangen waarmee u alle onderdelen van de site kunt bekijken, ook de pagina's van niet-participanten. Verder kunt u dagelijks de Kunsten van de Dag, met motivaties, en de kunstagenda in uw mailbox ontvangen. Bent u nog geen abonnee? Abonneer nu!
Lees over onze samenwerking met:
   articipanten weblogs
Beurzen / Evenementen
Momenteel en komende 7 dagen
  Amsterdam Drawing 2014
(laatste dag)
Amsterdam-Noord
18/9 - 21/9/2014
  Unseen Photo Fair 2014
(laatste dag)
Amsterdam
18/9 - 21/9/2014
  Unfair Amsterdam 2014
(laatste dag)
Amsterdam
18/9 - 21/9/2014
Galerie
Agenda: TV - Radio - Krant - Lezingen e.d. << >> week verder
You are on an Airplane, met Serena Lee
Performancezo 6 nov om 16:00 uur.
Part One:Take my hand, a presentation by Serena Lee featuring: a slide show the audience or "the Chorus" also known as "Second Class" ... meer >>
Instelling(en): Stichting id11, Delft