Voor mobiel of pda Als abonnee kunt u gratis een cookie ontvangen waarmee u alle onderdelen van de site kunt bekijken, ook de pagina's van niet-participanten. Verder kunt u dagelijks de Kunsten van de Dag, met motivaties, en de kunstagenda in uw mailbox ontvangen. Bent u nog geen abonnee? Abonneer nu!
Lees over onze samenwerking met:
   articipanten weblogs
Beurzen / Evenementen
Momenteel en komende 7 dagen
  Affordable Art Fair Amsterdam 2014
(nog 2 dagen)
Amsterdam Noord
30/10 - 2/11/2014
Galerie
Agenda: TV - Radio - Krant - Lezingen e.d. << >> week verder
De Finalisten, Performance van Mariska de Groot
Performancezo 2 nov om 15:00 uur.
Mariska de Groot is geïntrigeerd door de verschijnselen en de geschiedenis van “optisch geluid”. Ze ontwikkelt zelf instrumenten waarmee ze ... meer >>
Kunstenaar(s): Mariska de Groot
Instelling(en): Art Gallery O-68, Velp