EXPOSITIE / EXHIBITION Teekengenootschap Pictura Van 29-4 t/m 23-5-2004
  Let op: Deze expositie is voorbij !Paul Klemann, Louise Schmid en Olphaert den Otter:
Dromen toestanden

Paul Klemann: droomtekeningen.
Louise Schmid: tekeningen.
Olphaert den Otter: multimediale wandtekening.

Paul Klemann maakt droomtekeningen. Dat moet letterlijk worden opgevat: hij tekent zijn eigen dromen. Daarvoor heeft hij een (onaangename?) procedure ontwikkeld: hij zet de wekker. Als hij gewekt wordt, schrijft hij zijn droom op. 's Morgens maakt er schetsjes van en aan hand daarvan maakt hij een definitieve tekening. Natuurlijk kunnen er verschillen tussen droom en tekening ontstaan, door vergeten of omdat het beeld van de droom te genuanceerd is om na te tekenen. Dan neemt Klemann de vrijheid voor een eigen interpretatie of vormgeving door een foto van een landschap of een afbeelding uit een brochure over te nemen.

Louise Schmid (Basel, 1959) heeft weinig in Nederland geëxposeerd. Ze toont drie series, Eggyweg (2000), Anti-Nuc.Pills (2003) en Route 424 (uit 2004). Ze tekent bekende, alledaagse voorwerpen in vreemde situaties en samenhangen. Alsof ze genoeg gekregen hebben van hun eenduidigheid, een eigen,ander doel zijn gaan nastreven , en zich ontdaan hebben van de hun opgelegde identiteit. Ze veranderen zich, lossen op en gaan in elkaar over. Zodoende komt hun voorkomen niet meer overeen met het beeld en herinnering dat wij van ze hebben. En ontstaat er een ander wereldbeeld dan het gewone, het onze. De tekeningen laten zien dat onze kijk op de wereld één van de mogelijke is. (resumé ontleend aan Anschauen van Markus Mittringer, Wenen 1991).

Opening met de vertoning van de Multimediale Wandtekening Swannzij van Olphaert den Otter.
Zondag 16 mei 15.00 uur: Een gesprek met Paul Klemann, Louise Schmid en Olphaert den Otter, aansluitend vertoning van Swannzij.

Als onderdeel van het tentoonstellingsprogramma 2004-2005 organiseert de tentoonstellingscommissie van Pictura tentoonstellingen rond het thema van de autonome tekening binnen de hedendaagse beeldende kunst.
Voor de tentoonstellingen zal telkens gezocht worden naar combinaties van drie kunstenaars bij wie de tekening een centrale of bijzondere plaats inneemt in hun totale werk en die zich onderscheiden door eigenzinnigheid en uitgesprokenheid.
Daarbij kunnen we de ene keer uitgaan van kunstenaars bij wie we verwantschappen signaleren, een andere keer wellicht juist uitgaan van contrasten in opvatting of werkwijze.

Binnen het scala van de eigentijdse tekenkunst laat zich inmiddels een breed scala van opvattingen, technieken, toepassingen en materialen onderscheiden. Het wijdere begrip 'werk op papier' wordt, ook door kunstenaars, tegenwoordig minstens even vaak gebezigd als de term 'tekening'. Collages en computertekeningen worden evengoed tot het domein van het tekenen gerekend als de traditionelere potlood- of krijttekening, of schets. Het terrein van het tekenen heeft zich daarmee de laatste decennia dan ook belangrijk uitgebreid en opgerekt.
In de tentoonstellingscyclus willen we aandacht besteden aan deze verschillende aspecten van het tekenen en aan die verscheidenheid.

Voor drie tentoonstellingen zijn een aantal als tekenaar bekend staande kunstenaars uitgenodigd, te weten Robbie Cornelissen, Paul van der Eerden, Henri Jacobs, Aam Solleveld, Dieuwke Spaans en Hans de Wit. Zij exposeren in september 2004 of januari 2005.

Klemann toont een serie van veertien droomtekeningen.
Louise Schmid (Zwitserland) maakt tekeningen waarin alledaagse voorwerpen getekend worden in vervreemdende situaties, 'alsof de dingen genoeg gekregen hebben van hun eenvormige uniform en zich ontdaan hebben van de hun opgelegde identiteit'. Haar werk is tamelijk weinig getoond in Nederland.
Olphaert den Otter toont de multimediale wandtekening "Swannzij", een werk dat hij maakte in opdracht van het Ro-theater naar aanleiding van Proust's À la recherche du temps perdu. Deze tekeningfilm zal worden vertoond bij de opening op donderdag 29 april en op zondag 16 mei, na het Gesprek met de kunstenaars.

PICTURA is gesloten op Koninginnedag en Hemelvaart.

Exposerende kunstenaar(s) / exhibited artist(s):
Paul Klemann - Olphaert den Otter - Louise Schmid

Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190-192, 3311 ES Dordrecht, 078-6149822, open: wo t/m zo 13.00 -17.00 , of op afspraak,
Expositieperiode van 29 april t/m 23 mei 2004