EXPOSITIE / EXHIBITION Museum Jan Cunen Van 11-7 t/m 4-10-2009
  Let op: Deze expositie is voorbij !Het gesnoeide Matisseboompje:
Kunst over kunst

Gijs Frieling, Maquette na Donald Judd, Klik voor vergroting  Paul Klemann, Klik voor vergroting  Marijn van Kreij, Jeune Fille, Jeune Homme (After Picabia), 2007, Klik voor vergroting 

Als je een paar loden platen over hebt, en je houdt van dat soort kunst, dan maak je toch gewoon een Carl Andrť-vloer?
Gijs Frieling

In de groepstentoonstelling Het gesnoeide Matisseboompje. Kunst over kunst zijn kunstenaars samengebracht die zich beeldende kunst van anderen toe-eigenen. Deze presentatie bestaat uit werk van Carel Blotkamp, Gijs Frieling, Daan van Golden, Paul Klemann, Marijn van Kreij, Reinier Lucassen en Thomas Raat. Het toe-eigenen van andermans werk is geen recent verschijnsel, zo voorziet Marcel Duchamp al in 1919 een afbeelding van de Mona Lisa van een snor en een sikje. Dit hergebruik berust vaak op de opvatting dat originaliteit een modernistische mythe zou zijn.

De manier waarop deze kunstenaars refereren aan kunst van anderen verschilt per kunstenaar. Paul Klemann tekent de
kunst(enaars) die hij in zijn dromen ziet. Lucassen becommentarieert in zijn schilderijen begrippen als originaliteit en zelfexpressie, door het schilderen van stilistisch veelvormige, figuratieve voorstellingen. Deze zijn samengesteld uit stijlcitaten die refereren aan werk van onder andere Mondriaan, Magritte en Wesselmann. De notie van authenticiteit loopt ook als een rode draad door het oeuvre van Marijn van Kreij. Zijn tekeningen, schilderijen, fotoís, objecten, videoís en installaties verwijzen op een speelse, humoristische manier naar de pop- en massacultuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Thomas Raatís referenties aan de kunstgeschiedenis variŽren van in plakplastic gekopieerde vervalsingen van zeventiende-eeuwse meesters, tot exact nageschilderde schilderijen van Mondriaan. Ook reproduceert hij bijvoorbeeld de beelden Here 3 van Barnett Newman in de vorm van wassen kaarsen die opgebrand kunnen worden. Het slagen van het geloof in absolute kunst van Mondriaan en Newman die uitdrukking zou geven aan perfecte vormen met een goddelijke status, stelt hij hiermee aan de orde. Ook Carel Blotkamp citeert rijkelijk uit de kunstgeschiedenis. In de tentoonstelling zullen paillettenwerken te zien zijn, kopieŽn opgebouwd uit in rasters aangebrachte pailletten, uiteenlopend van veertiende-eeuwse Italiaanse frescoís tot modernistische meesters.

Gijs Frieling vervaardigt geÔdealiseerde voorstellingen van de plantenwereld, Kingdoms als metaforen voor de goddelijke schepping. In zijn installaties wil hij al te strikte grenzen tussen bronnen, originele werken en replicaís opheffen. In Oss zullen onder andere geborduurde kopieŽn naar Mondriaan te zien zijn en kartonnen replicaís van sculpturen van Donald Judd. Daan van Golden ten slotte is geÔnteresseerd in de verandering die een beeld ondergaat als het in een ander medium wordt uitgevoerd. Zijn kleine zeer evenwichtige oeuvre van schilderijen en fotoís vloeit voort uit een meditatieve manier van werken, die resulteert in werk dat enerzijds zeer esthetisch van aard is en anderzijds op de identiteit van het schilderij reflecteert.

Exposerende kunstenaar(s) / exhibited artist(s):
Carel Blotkamp - Gijs Frieling - Daan van Golden - Paul Klemann - Marijn van Kreij - Reinier Lucassen - Thomas Raat

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65, 5341 GC Oss, 0412-629328, open: di t/m zo 12.30-16.30, , Toegangsprijzen:, Kinderen (t/m 17jaar) - gratis , Volwassenen (vanaf 18jaar) - Ä 5,00, Museumkaarthouders - gratis , CJP-houders - Ä 3,50
Expositieperiode van 11 juli t/m 4 oktober 2009