EXPOSITIE / EXHIBITION Dick de Bruijn Contemporary Art Van 5-7 t/m 22-8-2009
  Let op: Deze expositie is voorbij !
In English - En Français

Caroline van der Vegt

Caroline van der Vegt, Zonder titel, 2008, Klik voor vergroting  Caroline van der Vegt, Zonder titel, 2009, Klik voor vergroting  Caroline van der Vegt, Zonder titel, 2009, Klik voor vergroting  Caroline van der Vegt, Zonder titel, 2009, Klik voor vergroting  Caroline van der Vegt, Klik voor vergroting  Caroline van der Vegt, Klik voor vergroting  Caroline van der Vegt, Zonder titel, 2009, Klik voor vergroting  Caroline van der Vegt, Zonder titel, 2008, Klik voor vergroting 

De tentoonstelling omvat een tiental nieuwe schilderijen en werken op papier. Ineke Spaander zal de tentoonstelling openen. Tegelijkertijd zullen tekeningen worden getoond bij Revolution 100.000.000etc Gallery, Lange Noordstraat 41 in Middelburg.

Aan het werk van Caroline van der Vegt ligt geen vooropgezet plan of concept ten grondslag. Het ontstaat al doende zou je kunnen zeggen. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in de tekeningen. Dit medium leent zich bij uitstek tot spontane invallen, die wel meteen goed moeten zijn weergegeven, want corrigeren blijft moeilijk. Deze spontaniteit leidt in haar geval tot een zeer diverse wereld. Er is geen sprake van een geabstraheerd beeld, in tegendeel juist van een droomwereld met zijn angsten en zijn hyperbolen. En dat is juist het spannende ook vanuit een kunsthistorisch perspectief. Immers men zou kunnen stellen dat het begrip creativiteit wordt afgetast of uitgedaagd. Is het ooit op? Waar veel kunstenaars de zekerheid zoeken van de herkenbaarheid door het en detail uitwerken van een beperkt gegeven, is voor van der Vegt juist de onzekerheid de grootste uitdaging.
Toch is het een misvatting dat de inval doorslaggevend is. In de schilderijen is wel degelijk sprake van een afweging tussen de gekozen vorm, de kleur en het gewenste beeld. Hierbij wordt zeer zeker rekening gehouden met de canon van de beeldende kunst. Je zou kunnen stellen dat er zekere overeenkomsten zijn, of verwantschap is met Louise Bourgeois of Georgia O’Keefe, maar dan meer vanuit een gelijke mentaliteit dan vanuit een gelijkgericht streven.
Het is vaak gemakkelijker om te omschrijven waar het niet om gaat. In het geval van Caroline van der Vegt is zeker sprake van een obsessief onderzoeken van een eigen beeldtaal waarbij herhaling uitgesloten wordt, en kunst lijkt te worden gedefinieerd als een compromisloze en daardoor juist authentieke handeling.

Dick de Bruijn

‘Op een andere manier komt dat onbegrijpelijke terug in de tekeningen en schilderijen van Caroline van der Vegt, te zien in de prachtige museale ruimtes van Dick de Bruijn Contemporary Art in Middelburg. Zij richt zich op de geest en laat uit haar eigen fantasie composities ontstaan, droomwerelden, niet door het rationele gestuurd. Ik zie ruimtes, je zou ze landschappelijk kunnen noemen, waarin wezens verkeren, mensen en dieren, soms gestileerd, een enkele keer figuratief uitgewerkt. Af en toe verschijnen onderdelen van een bouwsel, maar er kan ook een meertje opdoemen, iets wat op een rivier lijkt of een notenbalk. De voorstelling is verre van eenduidig. Het meeste houvast biedt de kleur, die soms een dreigend, dan weer ontspannen gevoel oproept. Het werk komt voort uit een proces waarbij artistieke beheersing van vorm, kleur en lijn samengaat met openstaan voor wat zich in de geest aandient. Er is geen uitgangspunt, geen doel anders dan meenemen wat op je pad komt en dat spannend vastleggen. Van der Vegt balanceert mooi op de grens tussen naïviteit en beheersing. Haar werk zie ik als metafoor voor een reis door de geest waarbij steeds andere ruimtes, gezichtspunten en ervaringen zichtbaar worden. Als beschouwer kan ik niet meer doen dan meereizen, me laten verleiden door de intrigerende voorstellingen. Ik neem het besef mee dat het mens-zijn zoals zich dat manifesteert in de uitingen van de geest rijk en spannend is.’

NICO OUT, PZC 30 juli 2009

Exposerende kunstenaar(s) / exhibited artist(s):
Caroline van der Vegt

Dick de Bruijn Contemporary Art
Westwal 45, 4461 CM Goes, 0118-629370/06-25068730, open: do t/m za 13.00-17.00 uur
Expositieperiode van 5 juli t/m 22 augustus 2009