Home - Kunstenaars - Galeries - Musea - Exposities  


Joden en het Huis van Oranje: 400 bewogen jaren

 
 
 
Johannes Vollevens I...
 
Ruud van Zwet
 
Ruud van Zwet

Over de expositie

De expositie in het Joods Historisch Museum belicht de relatie door de eeuwen heen tussen de joodse gemeenschap en het Huis van Oranje. De opening door Zijne Majesteit de Koning vindt plaats in de Portugese Synagoge.

De relatie tussen de joodse gemeenschap in Nederland en het Huis van Oranje gaat terug tot de zeventiende eeuw, toen de Portugese en Hoogduitse joden naar de Republiek kwamen. Voor de joden stonden de Oranjes in die tijd borg voor vrijheid, tolerantie en bescherming. In de negentiende eeuw werd de vorst het symbool van de eenheid van het land en nam de verknochtheid aan het Huis van Oranje toe.
+ + lees meer...

Vanuit de joodse gemeenschap verschenen talloze uitingen van liefde voor het koningshuis, van persoonlijke cadeaus tot dankgebeden die op oranje papier werden gedrukt. Het socialisme, dat anti-koningshuis was en onder joden een grote aanhang kreeg, bracht de eerste scheuren in de relatie teweeg, maar de dreiging van het antisemitisme in Duitsland dreef de joodse gemeenschap weer dichter naar de Oranjes toe. De Tweede Wereldoorlog heeft de relatie tussen de joodse gemeenschap en het Huis van Oranje diepgaand beïnvloed.


Wanneer en waar

Expositie loopt t/m 30 sep 2018

Joods Historisch Museum (JHM)
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam
020-5310310

open: ma t/m zo 11.00-17.00, gesloten op Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, entree € 15,00