Gerrit Rietveld Academie  (1924)

Fred Roeskestraat 96  Plattegrond via Google
1076 ED Amsterdam, Nederland
T 020-5711600
 info@rietveldacademie.nl
www.rietveldacademie.nl

Contact: Tijmen van Grootheest (dir)

Overige informatie

De Gerrit Rietveld Academie wil talentvolle jonge mensen zodanig opleiden dat zij in staat zijn zelfstandig een beroepspraktijk in de beeldende kunst of vormgeving op te bouwen.
Het onderwijs is er op gericht dat een afgestudeerde, eenmaal werkzaam in de praktijk, op eigen kracht de kunstproductie gaande kan houden en kan uitgroeien tot een artistieke inspirator op zijn of haar vakgebied.
+ + lees meer...

De Gerrit Rietveld Academie is in 1924 ontstaan door het samenvoegen van drie scholen tot het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, kortweg de Kunstnijverheidsschool. Van 1939 tot aan 1960 stond de opleiding sterk onder invloed van de functionalistische en maatschappijkritische ideeŽn van De Stijl en het Bauhaus, mede door de rol van de socialistische architect Mart Stam als directeur van de opleiding. Vanaf de jaren zestig en met name in de zeventiger jaren groeiden de rol en de invloed van de autonome beeldende kunst en de individuele expressie. Deze invloeden bepalen, in combinatie met een toegepaste gerichtheid en een kritische mentaliteit, nog steeds voor een belangrijk deel het gezicht van de academie.
In 1967 werd het huidige academiegebouw, ontworpen door architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld, betrokken. Toen in 1968 de school onderdeel werd van het Hoger Beroepsonderwijs en de status kreeg van Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, werd als eerbetoon aan Rietveld de naam veranderd in Gerrit Rietveld Academie.
Vanaf 1993 valt het onderwijs onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (de WHW).

A. opleiding
De opleiding is sterk individueel gericht. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de student. De student wordt begeleid bij het zoeken naar eigen mogelijkheden en interesses. Reflectie op de theoretische en maatschappelijke aspecten van beeldende kunst en vormgeving vormt een belangrijk deel van de studie. Bij het streven naar kwaliteit spelen onderzoek en experiment een grote rol, waarbij nieuwe ontwikkelingen binnen en tussen disciplines worden gestimuleerd.
De student wordt bij deze ontwikkeling begeleid door professionele kunstenaars en vormgevers. Daarnaast geven gastdocenten vanuit hun beroepspraktijk een eigen visie op het vakgebied.

B. student
De Rietveldstudent heeft de volgende kenmerken: gemotiveerd, kritisch, zelfstandig, communicatief vaardig, open en gretig. Ook is de student internationaal georiŽnteerd; circa veertig procent van de studenten aan de Gerrit Rietveld Academie is afkomstig uit het buitenland. Zij zijn afkomstig uit meer dan dertig verschillende landen.
De gemiddelde leeftijd van de studenten bij aanvang van de studie is hoger dan bij andere opleidingen. Dit komt vooral doordat de studenten die uit het buitenland afkomstig zijn, in de meeste gevallen al een opleiding in het eigen land hebben afgerond, en daardoor ouder zijn.

Voortgezette kunstopleidingen
Naast het initiŽle onderwijs biedt de academie drie voortgezette kunstopleidingen, de zogenaamde tweedefase opleidingen. Het betreft hier tweejarige vervolgopleidingen op de terreinen autonome beeldende kunst, vrije vormgeving en grafisch ontwerpen.
Deze opleidingen zijn bedoeld voor afgestudeerden aan een academie voor beeldende kunst en vormgeving in Nederland of daarbuiten of voor kandidaten met een vergelijkbaar niveau.
De opleidingen worden verzorgd door het Sandberg Instituut, verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie.

Stuctuur van de academie
De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool met ruim zevenhonderd studenten.
De dagelijkse leiding van de academie ligt in handen van het College van Bestuur.
De Rietveld Academie heeft relatief veel afstudeerrichtingen, die worden verzorgd door afdelingen. Deze afdelingen worden geleid door coŲrdinatoren, die verantwoordelijk zijn voor het studieprogramma en de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Aan de academie zijn zo'n tweehonderd docenten verbonden. Deze docenten zijn allen werkzaam in een parttime dienstverband en functioneren daarnaast als zelfstandig kunstenaar of vormgever.
Een aantal afdelingen beschikt over een eigen werkplaats, waar studenten vaardigheden kunnen aanleren en ontwikkelen. Daarnaast zijn er vier algemene werkplaatsen. Het beheer van de werkplaatsen wordt gevoerd door werkplaatsassistenten.

Nieuws- en persberichten
09/07/2016 Gerrit Rietveld Academie presents the winners of the GRA AWARDS 2016


Eindexamen Rietveld Academie 2017
5/7/2017 - 9/7/2017
Eindexamen Rietveld Academie 2016
6/7/2016 - 10/7/2016
Eindexamen Rietveld Academie 2015
1/7/2015 - 5/7/2015
Presentatie op Eindexamenexposities 2015   

Eindexamen Rietveld Academie 2014
2/7/2014 - 6/7/2014
Presentatie op Eindexamens Academies 2014   

Eindexamen Rietveld Academie 2012
4/7/2012 - 8/7/2012
Carversation
7/6/2012 - 20/6/2012
Eindexamen Rietveld Academie 2011
6/7/2011 - 11/7/2011
Presentatie op Presentatie op Eindexamenexposities 2011   

Eindexamen Rietveld Academie 2010
7/7/2010 - 11/7/2010
Presentatie op Eindexamenexposities 2010   

Eindexamententoonstelling 2009 Rietveld Amsterdam
1/7/2009 - 5/7/2009
Presentatie op Eindexamenexposities 2009   

Eindexamententoonstelling 2008 Rietveld Amsterdam
25/6/2008 - 29/6/2008
Presentatie op Eindexamen exposities 2008   

De Service Garage
12/4/2008 - 20/4/2008
Final Works 2007
27/6/2007 - 1/7/2007
Final Works 2006
29/6/2006 - 2/7/2006
Presentatie op Eindexamens 2006   

Eindexamenexpositie 2004
1/7/2004 - 4/7/2004
Eindexamenexpositie 2003
12/6/2003 - 15/6/2003
Presentatie op Eindexamens Academies 2003   

 
Eindexamen 2002 Rietveld Academie
4/7/2002 - 7/7/2002
Presentatie op Eindexamens Academies 2002   

Deelnemers
Rob van Doeselaar - Florian GŲttke - Sharon Houkema - Dirk Kome - Aernout Mik - Gijs MŁller - Liza May Post - Roel Ruyten - Femke Schaap .

Toon lopende exposities van deze deelnemers

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds kort weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de rechter kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Benno Tutein Nolthenius