Home - Kunstenaars - Galeries - Musea - Exposities  

 
Huis van Gijn
Nieuwe Haven 29-30  Plattegrond via Google
3311 AP Dordrecht, Nederland
T 078-6398200
 info@simonvangijn.nl
www.huisvangijn.nl
di t/m zo 11.00-17.00
gesloten op 25 dec en 1 jan
T/m 12 jaar gratis
MK, ICOM, Vereniging Rembrandt gratis
Volwassenen € 7,00
65+ € 5,00
Groep vanaf 15 personen, p.p. € 6,00
13 t/m 18 jaar, CJP, Docentenpas € 3,50
Schoolgroep V.O. vanaf klas 3, p.p. € 1,50
  

Contact: Marije Neggers

Overige informatie

Simon van Gijn (1836-1922) woonde in een monumentaal huis in Dordrecht met interieurs uit de 18de en 19de eeuw. Hij was een gedreven verzamelaar van onder andere meubels en prenten. In zijn testament beschikte hij dat het woonhuis na zijn dood een museum zou worden.
+ + lees meer...

Het huis aan de haven van Simon van Gijn, bankier en verzamelaar, was lange tijd één van de best bewaarde geheimen van Dordrecht. Rijke interieurs en een verrassende verzameling kunstnijverheid en speelgoed weerspiegelen Van Gijns typisch 19de-eeuwse smaak. Wie door het huis dwaalt, ontdekt hoe leven op stand er honderd jaar geleden uitzag, van keuken tot zolder en van provisiekast tot bibliotheek. Net als tijdens het leven van Simon van Gijn staan de kamers vol met zijn aanwinsten.

Atlas van Gijn
In de 19de eeuw zijn grote prentverzamelingen aangelegd. Van een dergelijke verzameling historieprenten of atlas zijn er nog slechts drie volledig bewaard gebleven. Naast die van Frederik Muller in het Rijksprentenkabinet, Amsterdam en Abraham van Stolk in het Schielandhuis, Rotterdam, is dat de atlas van Simon van Gijn, die uit meer dan 25.000 prenten, aquarellen, tekeningen, pamfletten, litho’s en foto’s bestaat.
Het belangrijkste onderdeel van de atlas zijn de historieprenten. Zorgvuldig heeft hij die geordend, beschreven en in twee categorieën ingedeeld, de Historia Batava Illustrata en Dordracum Illustratum.
De Historia Batava Illustrata geeft een beeld van de vaderlandse geschiedenis vanaf de Batavieren tot ca. 1920. Onderwerpen als de godsdiensstrijd, zeeslagen, de patriottentijd, Nederlandse portretten van belangrijke personen en het Huis van Oranje komen uitgebreid aan bod. De beschrijvingen zijn in vijftig cahiers en een ‘werkmanuscript’ met wijzigingen en aanvullingen bewaard gebleven.
Dordracum Illustratum geeft de geografische, politieke, bouwkundige en maatschappelijke geschiedenis van de stad weer. In 1912 verschijnt een vierdelige catalogus met beschrijvingen van de circa 5000 tekeningen, prenten, kaarten, foto’s en varia.
Van Gijn schenkt deze atlas in 1916 aan het archief van de stad met het doel de geschiedenis voor volgende generaties te behouden.
De belangstelling van Van Gijn voor geschiedenis was breder dan die van menig verzamelaar. Naast de officieel erkende afbeeldingen maken ook spotprenten, pamfletten en onderwerpen als zeden en gewoonten, ambachten, klederdracht, scheepvaart, kunst en kunstnijverheid deel uit van de collectie, evenals kinderprenten.

Dat de atlas van mr. Simon van Gijn tijdens zijn leven al bekend was, blijkt uit zijn notitieboekjes en bedankbrieven. Er is uit op te maken dat mensen in binnen- en buitenland prenten komen bekijken of te leen vragen om die te bestuderen of te laten kopiëren. En dat is nog steeds het geval.

In 2004 is aan het museum de Prins Bernhard Cultuurfonds Museumprijs toegekend.


Glassfever at Huis van Gijn
1/5/2016 - 25/9/2016
Jacob de Vos: Vader en Zoons
31/3/2013 - 25/8/2013
Van Stapel!: Jan Schouten, scheepsbouwer en vrijmetselaar
16/11/2012 - 10/3/2013
Het witte goud: Porselein in het interieur
1/7/2012 - 28/10/2012
Tussen de lakens
21/4/2011 - 11/9/2011
Met naald en draad
5/6/2010 - 28/11/2010
 
Loven en bieden in Dordrecht - 175 jaar veilinghuis Mak
26/11/2009 - 16/5/2010
Bouwstenen en blokkendozen
24/4/2009 - 29/11/2009
 
Vergeet mij niet ... : Over rouwen en gedenken
16/11/2008 - 5/4/2009
Zeeheld in huis: Michiel de Ruyter in de Atlas Van Gijn
16/11/2007 - 18/5/2008
Familie in beeld - Vriesendorp uit Dordrecht
2/6/2007 - 28/10/2007
Alles uit de kast
1/4/2006 - 25/2/2007
 
Simon van Gijn: Oranje in huis
30/4/2005 - 31/1/2006
Verzameld Verleden: Spraakmakende personen en gebeurtenissen
30/10/2004 - 10/4/2005
Theater aan huis!
26/6/2004 - 26/9/2004
Schepen op Schaal II: De Dorstense Aak
10/4/2004 - 30/5/2004
Raoul Hynckes in Kinderdijk, de collectie Smit - de Haan (1921-1931)
30/11/2003 - 4/4/2004
Penningen, sculptuur in het klein
15/6/2003 - 16/11/2003
Simon van Gijn – zijn huis, zijn leven. Verzamelen met hartstocht
7/12/2002 - 11/5/2003

Kunstenaars in vaste collectie

Johannes Willem Boshamer - Pieter Claesz - J.H. Koekkoek - Willy Martens - Willy Sluiter.

Toon afbeeldingen