SKOR

Ruysdaelkade 2  Plattegrond via Google
1072 AG Amsterdam, Nederland

Opgeheven


Contact: Fulya Erdemci (dir)

Overige informatie

SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) is een landelijk opererende organisatie die de taak heeft om bijzondere beeldende kunstprojecten te realiseren. Door op te treden als adviserende en begeleidende partij wil de stichting het opdrachtgeverschap op dit gebied bevorderen en verbeteren. SKOR werkt samen met gemeenten, culturele instellingen, instellingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, maar ook private organisaties of de rijksoverheid. De stichting wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

Kunstopdrachten
+ + lees meer...

De verscheidenheid aan partijen waar SKOR mee samenwerkt zorgt voor een variatie in de aard van de projecten, die vaak een maatschappelijke actualiteit bezitten. Het kan gaan om grote kunstprojecten op het gebied van het onderwijs, de ruimtelijke ordening en infrastructuur (zoals de HSL), maar bijvoorbeeld ook om projecten die te maken hebben met de psychiatrie of de problematiek rond minderjarige asielzoekers. Voor een aantal voorbeelden van gerealiseerde projecten met tekst en beeld zie ook Ďprojectení op onze site. Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van projecten die een sterk onderzoeksmatig karakter hebben zie 'nieuwe projecten'.

Voorlichting
SKOR komt voort uit de verzelfstandiging in december 1999 van het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting. De kennis en ervaring die in de loop der tijd is opgedaan wil de stichting inzetten om kunstwerken te realiseren die een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Daarnaast wil SKOR door het verzorgen van publicaties en het organiseren van bijvoorbeeld lezingen, symposia en excursies de voorlichting op het gebied van kunst en openbare ruimte bevorderen en de discussie hierover binnen de kunstwereld stimuleren.

FinanciŽle ondersteuning
Naast inhoudelijke en organisatorische begeleiding van kunstprojecten kan SKOR financiŽle ondersteuning bieden. SKOR is echter geen subsidiegever. FinanciŽle bijdrage zal altijd gekoppeld zijn aan inhoudelijke betrokkenheid. Aan de hoogte van de financiŽle bijdrage aan een project is geen limiet gesteld, maar de opdrachtgever zal in ieder geval een aanzienlijk deel van de totale kosten zelf moeten dragen of bijeenbrengen.

Projecten kunnen door opdrachtgevers uit alle sectoren van de Nederlandse samenleving worden geÔnitieerd. Voor projecten in het onderwijs beheert SKOR een apart budget. De bijdrage van SKOR aan deze projecten is tot een maximum van 66% van het totale budget gesteld. In principe komen alle onderwijsinstellingen in aanmerking. Het Hoger en Universitair onderwijs geniet echter de voorkeur mede gezien de vigerende subsidieregeling bij de Mondriaan Stichting voor het lager en voortgezet onderwijs. Verder hebben de zogenaamde zorg- of volksgezondheidsprojecten een aparte status bij SKOR. Deze worden gerealiseerd in het kader van nieuw- of verbouw van instellingen voor intramurale zorg. Deze instellingen kunnen in aanmerking komen voor een financiŽle bijdrage als zij op de bouwprioriteitenlijst staan van het Ministerie van VWS met een bouwbudget van 10 miljoen euro of meer. Deze zorginstellingen kunnen bij SKOR nadere informatie krijgen over de werkwijze en voorwaarden.

Nieuws- en persberichten
14/06/2012 SKOR na 2012
06/10/2010 Fulya Erdemci curator Turkse Paviljoen BiŽnnale van VenetiŽ 2011
13/09/2010 The Forgotten Space winnaar van de Orizzonti Jury Prize


Amalia Pica: Microphones, Red Carpet
13/5/2011 - 16/6/2011
Pilvi Takala: Fear Cure
2/12/2010 - 15/1/2011
Maze de Boer en De Collectie
26/5/2010 - 30/5/2010
Presentatie op Art Amsterdam 2010   

Raymond Taudin Chabot in de Inkijk: Henkersmahlzeit
6/5/2010 - 13/6/2010
Maartje Fliervoet in De Inkijk: Zero Panorama
12/3/2010 - 16/4/2010
Alexandra Navratil: Time Lags Lost In Real Time
21/1/2010 - 28/2/2010
Noa Giniger: In tijdelijke bruikleen
27/3/2009 - 19/4/2009
Katarina Zdjelar: Taking Place - The Precarious State # 3
6/2/2009 - 8/3/2009
Paloma Polo: The Precarious State in De Inkijk # 2
4/12/2008 - 4/1/2009
Thomas Bakker: Framework/Raamwerk
2/12/2006 - 15/1/2007
Willum Geerts: Sorry (De Inkijk)
7/3/2006 - 16/4/2006
Thomas Buxů en Martine Stig: Klein Evenement
15/9/2004 - 15/10/2004
Praneet Soi: A short walk
14/5/2004 - 25/6/2004
 
Boerderijgezichten: SKOR fotografie opdracht in kader Jaar van de Boerderij
28/2/2004 - 24/6/2004
Heidrun Holzfeind: Alien 3
14/2/2004 - 14/3/2004
 
Delphine Bedel: Aussicht en Extasy (in de Inkijk)
9/1/2004 - 25/2/2004
 
Saskia Janssen i.s.m. George Korsmit (in de Inkijk)
5/12/2003 - 7/1/2004
 
Olaf Nicolai: Blond (in de Inkijk)
9/10/2003 - 1/11/2003
 
Workshop Blobs (in de Inkijk)
1/8/2003 - 14/9/2003
 
P-Reizen, Amsterdam As It Is (in de Inkijk)
2/7/2003 - 27/7/2003
 
Jaar van de Boerderij
9/5/2003 - 29/6/2003
Martijn Engelbregt (in de Inkijk)
11/4/2003 - 22/6/2003
 
Sjaak Langenberg: Monument voor het bochtje achteruit
14/12/2001 - 10/2/2002

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius