Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)  (1945)

Uiterwaardenstraat 209  Plattegrond via Google
1079 CN Amsterdam, Nederland
T 020-6235456
 bbk@bbknet.nl
www.bbknet.nl
ma t/m do 10.00-16.00

Overige informatie

De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, BBK, is een landelijke organisatie van en voor professionele beeldende kunstenaars, opgericht in oktober 1945, en telt bijna 2000 leden. Zij zet zich in voor zowel startende als gevestigde beeldende kunstenaars, academisch gevormd of autodidact, met en zonder neveninkomsten. Toelating is afhankelijk van de mate van beroepsmatigheid, niet van kwaliteit.
De BBK treedt op als vakbond en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden.
+ + lees meer...

In de BBK-Krant, die 6 keer per jaar verschijnt, krijgen leden een periodiek overzicht van de beleidsmatige ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en wordt men op de hoogte gehouden van praktische zaken.

Lid zijn van de BBK betekent o.a.:
- hulp bij zaken als belasting/BTW, WIK, ABW, subsidies, opdrachtprocedures, contracten, auteursrecht en alle andere problemen die te maken hebben met het uitoefenen van het beroep als beeldend kunstenaar;
- altijd toegang tot actuele informatie over het kunstbeleid;
- toegang tot collectieve verzekeringen voor individu en beroep tegen gereduceerd tarief;
- beschikking over publicaties en informatiebrochures;
- kosteloze inschrijving bij Beeldrecht;
- deelname aan cursussen en informatiebijeenkomsten tegen sterk gereduceerde prijs;
- gratis vermelding van exposities/manifestaties in de BBK-Krant en kosteloos plaatsen van ledenadvertenties.

Bestuur
Martin Veltman, voorzitter
Hans Joachim Schröter, penningmeester
Ron van den Bosch
Henk Rijzinga
Guillaume Knies
Pim Knaup

Nieuws- en persberichten
21/12/2011 Kunstenaars worden pal voor de kerstdagen rechteloos aan de kant gezet(advertentie)