Borg Rusthoven  (1992)

Rijksweg 39  Plattegrond via Google
9917 PT Wirdum, Nederland
T 0596-572762
 groninger.borgen@fmog.nl
www.borgen.nl
za en zo 13.00-17.00

Overige informatie

Borg Rusthoven maakt deel uit van de 16 Groninger Borgen: Allersmaborg, Breedenborg, Coendersborg, Ekenstein, Ennemaborg, Ewsum, Fraeylemaborg, Huis te Wedde, Iwema-Steenhuis, Menkemaborg, Nienoord, Piloersema, Rensumaborg, Rusthoven, Verhildersum en Welgelegen.
+ + lees meer...

Veel Groninger borgen zijn als steenhuis begonnen. Gebouwd in de 13e en de 14e eeuw, waren ze toen iets bijzonders. Stenen waren duur. Alleen de rijken konden ze zich veroorloven. Het was een verdedigingstoren waar men in benarde tijden het vege lijf borg. Meestal stonden ze op een hoogte met rondom een gracht. Ze waren vaak ongeveer elf meter lang en acht meter breed en hadden dikke muren. Beneden was een gewelf zonder doorgang naar boven; de ingang was op de eerste verdieping. Men ging naar binnen langs een ladder die men in benarde tijden achter zich aan naar boven trok. Er was nog een verdieping en om het dak vermoedelijk een omgang van waar de belegerden stenen konden gooien op hun belegeraars.

In de oostgevel van Rusthoven bij Wirdum staat het jaartal 1686. De borg is gebouwd door Johan Eeck, zoon van de bouwer van Ekenstein. Voor het huidige Rusthoven is er waarschijnlijk een ouder gebouw geweest. Door vererving is Rusthoven in bezit geweest van de adellijke families Aldringa, Schaffer en De Canter. In 1765 kocht Frederik Halsema, zilversmid te Groningen, Rusthoven. In 1804 werd Rusthoven verkocht aan Jan Hendrik Sissingh, stichter van de naastgelegen steenfabriek. Hij verbouwde Rusthoven ingrijpend. De sporen zijn te zien in de gevels. De laatste eigenaar, B. van der Veen Czn. heeft de borg in 1985 verkocht aan de Groninger Borgen Stichting. De borg is in 1992 gerestaureerd. Er worden tentoonstellingen gehouden van moderne kunst.

Borgtuin: vrij toegankelijk.
Singels: vrij toegankelijk.
Entreeprijzen: Afhankelijk van de tentoonstelling varieert de prijs.


C'est pas Biemold
29/11/2003 - 21/12/2003
Jan Roos
26/10/2003 - 16/11/2003
Anke Teunissen: Nestblijvers
7/9/2003 - 12/10/2003
Presentatie op Fotomanifestatie Noorderlicht 2003   

Buiten de Perken 3: Esthetisch verzet van 32 kunstenaars
26/7/2003 - 19/8/2003


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius