De Balie

Kleine-Gartmanplantsoen 10  Plattegrond via Google
1017 RR Amsterdam, Nederland
T 020-5535100
 communicatie@debalie.nl
www.debalie.nl

Contact: Femke Lutgerink

Overige informatie

De Balie is een ontmoetingscentrum en salon voor politieke debatten, films, theater, lezingen, etc. In debaliecafé zijn regelmatig exposities.

debalie is een befaamd platform voor ieder publiek en voor alle soorten media. Haar activiteiten en programma's zijn gehuisvest in het voormalig gerechtshof, vrijwel gelegen aan het Leidseplein te Amsterdam. In de verschillende, sfeervolle zalen vinden nagenoeg dagelijks debatten, seminars, theater- en cinema voorstellingen plaats op het gebied van culturele, sociale en politieke kwesties.
+ + lees meer...

Per jaar zijn dat gemiddeld zo'n 450 evenementen. debalie beschikt over een eigen uitgeverij voor het produceren van zowel autonome als aan de programma's gelieerde publicaties. Tevens zijn in haar gebouw een café en een restaurant gevestigd, die samen dé pleisterplaats vormen voor haar programmapubliek. Bovendien is debalie bij uitstek een ontmoetingsplaats voor het persoonlijke rendez-vous van kunstenaars, politici, zakenmensen, toeristen en de reguliere bezoekers. De ambities van debalie komen duidelijk tot uiting in haar programmering. Zij geeft met haar programma's invulling aan de culturele visie op de politiek en de politieke visie op de cultuur, maar beoogt eveneens: het openbreken van vastgelopen kaders van bestuur en beleid, het mobiliseren van de publieke opinie en het aantrekken van publiek en sprekers voor het publieke discours. Deze ambities, al vanouds kenmerkend voor debalie, leiden tot een programmering in het teken van een onderzoek naar hoe de culturele en politiek orde met vallen en opstaan meegroeit met een veranderende bevolkingssamenstelling, een uitdijende Europese context, grensoverschrijdende technologie, de kunst en de economie.


Roberto Voorbij: Artist Portraits
10/9/2015 - 7/10/2015
Open Muur
3/12/2010 - 3/2/2011
India Express
14/11/2008 - 23/11/2008
Marieken Verheyen: Elsewhere
26/9/2007 - 7/11/2007
Henk Wildschut
7/6/2007 - 26/8/2007
Kael T. Block: XXBoys
18/5/2007 - 28/5/2007
Anaïs López: Entr’acte
18/4/2007 - 15/5/2007
Betty Ras: Belgrado
14/12/2006 - 4/2/2007
Ellert Haitjema: Contemporary Barbarism
9/9/2006 - 20/10/2006
Annelys de Vet: Voorstellen
1/9/2006 - 3/9/2006
Nele Decock: To see or not to sea
8/4/2006 - 4/6/2006
New Visual Culture of Modern Iran
3/3/2006 - 2/4/2006
Rob Hornstra: Communism & Cowgirls
11/2/2006 - 2/4/2006
Titia Ex: Video Polderlicht
25/1/2006 - 14/2/2006
Lin Tianmiao en Wang Gongxin
1/10/2005 - 22/10/2005
Presentatie op Amsterdam China Festival   

Alek Bruessing: How Globalised Are You? Millenniumgoals
10/6/2005 - 10/7/2005
Dutch Open
14/4/2005 - 17/4/2005
Edwin van der Heide: Radioscape III - De mens als ontvanger
28/10/2004 - 7/11/2004
Het beeldinstituut van de Volkskrant
6/12/2003 - 15/12/2003

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius