Van Aalst Antiquiteiten  (1977)

Nieuwe Ginnekenstraat 34  Plattegrond via Google
4811 NS Breda, Nederland
T 076-5142664
M 06-53286536
 info@vanaalstantiek.nl
www.vanaalstantiek.nl

VHOK

Overige informatie

Pieter Johannes van Aalst, geboren in 1830, is de eerste van vier generaties. Na voltooiing van zijn leertijd als meubelontwerper in Metz en Parijs, begint hij in 1859 in Breda een eigen zaak.
+ + lees meer...

Pieter Cornelis van Aalst (II), geboren in 1886, neemt in 1912 het door belangrijke opdrachten inmiddels sterk gegroeide bedrijf over. Met grote voortvarendheid breidt hij zijn werkterrein uit tot antieke meubels en interieurs. Kenmerkend is de wijze waarop hij zijn ontwerpen presenteert, namelijk door middel van zeer gedetailleerde aquarellen. Daarmee geeft hij de filosofie van zijn vader, Pieter "Vertrouwen en een goede naam worden verkregen en behouden door extra aandacht" zichtbaar gestalte.
Deze filosofie heeft nog niets aan waarde ingeboet; zij is ook voor mij, als lid van de vierde generatie, een goede steunpilaar.
Als in 1955 mijn vader Pieter Wilhelmus Anna van Aalst (III), geboren in 1917, en mijn oom Hendrik Anna Willem, geboren in 1919, het bedrijf overnemen, is dit de aanzet tot een sterke expansie, zowel nationaal als internationaal. Door deze grote bloei komt ook het restauratieatelier tot wasdom.

Mijn eigen ontwikkeling tot kunsthandelaar leidt, via een beginperiode in het toenmalige bedrijf van mijn vader en oom en diverse stages in gerenommeerde antiekhandelcentraal Londen en Parijs, tenslotte in 1977 tot een zelfstandige vestiging. Aldus kunnen mijn vakkennis en toewijding via de gemeenschappelijke liefde voor het object, het best dienstbaar zijn aan de belangen van de collectioneur.

Van alle kunstvormen spreekt de renaissancestijl ons het meest aan, omdat deze periode gekenmerkt wordt door de vrije uitoefening van de kunst, met als voorbeeld de natuur om ons heen. Met de Italiaanse kunstenaars als leermeester, hebben de Noorderlingen toch een eigen stijl ontwikkeld, die tot op de dag van vandaag zeer hoog gewaardeerd wordt. De vraag naar deze kunstvoorwerpen is zeer groot; helaas wordt het aanbod steeds schaarser.(advertentie)