BK-informatie  (1978)

Postbus 25049  Plattegrond via Google
3001 HA Rotterdam, Nederland
T 010-2131668
 secretariaat@bk-info.nl
www.bk-info.nl

Contact: Joke de Vries

Overige informatie

BK-informatie verschijnt acht maal per jaar en is een uitgave van de gelijknamige stichting. BK-informatie bevat voornamelijk op de beroepsuitoefening van professionele beeldende kunstenaars gerichte informatie.

Naast berichtgeving over het beeldende kunstbeleid van de rijksoverheid, van provincies en gemeenten, van instellingen en organisaties, vindt men in BK-informatie advertenties voor opdrachten en aankopen, oproepen voor 'Artist in Residence' programma's, aankondigingen van internationale wedstrijden, prijzen, stipendia en mogelijkheden voor deelname aan projecten en manifestaties.
+ + lees meer...

Elk nummer bevat foto's van een actueel onderwerp. Jaarlijks verschijnen speciale bijlagen met onder meer nuttige adressen en overzichten van aankopen en opdrachten.

BK-informatie bestaat sinds 1979. En nog steeds is de functie en het belang ervan, actueel. De behoefte aan gerichte, objectieve informatie en het samenbrengen van vraag en aanbod voor professionele beeldende kunstenaars blijft groot. De circa 15.000 abonnees -meer dan 90% beeldende kunstenaar waaronder veel jonge kunstenaars- onderstrepen dat.

Uitzonderlijk is dat het blad niet wordt gesubsidieerd en toch voor iedereen betaalbaar is.Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius