Boekmanstichting

Herengracht 415  Plattegrond via Google
1017 BP Amsterdam, Nederland
T 020-6243736
 secretariaat@boekman.nl
www.boekman.nl
ma t/m vr 9.00-17.00

Contact: Lisette Teisman (publiciteit en communicatie)

Overige informatie

De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk.
+ + lees meer...

De Boekmanstichting is een onafhankelijk intermediair tussen belangstellenden en belanghebbenden uit het openbaar bestuur, het wetenschapsbedrijf en het culturele veld. Hierdoor is ze een uniek centrum voor beleidsadviseurs, bestuurders, politici en managers, voor onderzoekers, docenten en studenten uit diverse disciplines, en voor medewerkers van kunstinstellingen, kunstenaars en journalisten.

Kwartaaltijdschrift
Boekman: kwartaaltijdschrift voor kunst, cultuur en beleid is een Nederlands-Vlaams forum voor kunst, onderzoek en beleid. Het tijdschrift volgt het cultuurpolitieke debat op de voet en brengt wetenschap, openbaar bestuur en de diverse culturele sectoren met elkaar in contact. De bijdragen zijn zo geschreven en geredigeerd dat ze toegankelijk zijn voor zowel onderzoekers, studenten en beleidmakers als medewerkers van culturele instellingen en kunstliefhebbers. Abonnement 45 per jaar.Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius