Twynstra Gudde Kunstcollectie

Stationsplein 1  Plattegrond via Google
3818 LE Amersfoort, Nederland
T 033-4677777
 info@tg.nl
www.tg.nl/tg.htm?id=255
Tijdens kantooruren.

Contact: Anneke Mensink

Overige informatie

Twynstra Gudde bestaat uit:
- Management Consultants
- Interim Management
- Project Executives
- Corporate Strategy and Finance.

Toen Twynstra Gudde in 1991 een nieuw hoofdkantoor in Amersfoort betrok, begon de opbouw van een eigen kunstcollectie. De 'bewoners' van het gebouw, wij tg'ers, zien de vele opvallende kunstwerken dagelijks, bezoekers zien ze een enkele keer, maar de meeste van onze klanten kennen onze kunstcollectie niet.

Anders kijken, ongewoon doen

Onze kunst laat iets zien van wie wij zijn, en hoe wij kijken. Naar de wereld, naar organisaties, naar onszelf.
+ + lees meer...

In ons vak is kijken belangrijk: zien wat je niet ziet. Makkelijk wordt onze blik geleid langs het mooie van organisaties en laten we onszelf verleiden om organisaties ‘mooier te maken’. Moeilijker is het om lastige vragen onder ogen te komen. Om het niet maakbare te (h)erkennen. Om ruimte te bieden aan de schaduwzijden van ons op beheersing gerichte denken en doen.

Veranderen, één van onze kerncompetenties, gaat nooit vanzelf en gebeurt ook nooit vanuit hetzelfde. Daarvoor is ‘het andere’ nodig. Het vreemde dat ook bedreigend kan zijn.

Het kijken naar kunst biedt daarvoor een echte vrije ruimte. Onze kunst appelleert aan een verbeeldingskracht die het ons mogelijk maakt over grenzen heen te kunnen kijken. Praten over kunst, met elkaar en met onze klanten, over zowel het schone als het duistere, appelleert aan het vermogen van mensen om elkaar te verleiden om anders te kijken en een gezamenlijk zintuig te ontwikkelen.

In ons werk gaat het vaak over ontwikkeling en groei. Zo zit onze kunstcollectie ook in elkaar: we zien daarin de ontwikkeling die een bepaalde kunstenaar doormaakt en bieden hem of haar daar ook de ruimte voor. En wij zoeken naar mogelijkheden om het maken van kunst te verbinden met wat er in de wereld om ons heen, ver weg en dichtbij, gebeurt.

Onze kunst is mooi, of niet. Goed, of niet. Aangrijpend, geruststellend. Of anderszins. Wij gebruiken onze kunst als materiaal om met elkaar, met klanten en met anderen te spreken over wat ons ter harte gaat, wat we waardevol vinden, wat we willen, waar we bang voor zijn.

Denken en doen zijn belangrijke aspecten van ons werk. Vanuit ons vak is ons anders-denken gericht op het vinden van de beste oplossing of het juiste advies. Anders kijken kan ons helpen een kritische blik te ontwikkelen op ons onszelf, ons vak, onze wereld. Het kan ons helpen de moed te vinden ongewoon te zijn en verschil te maken. Onze kunst laat daar iets van zien.


Kunstenaars in vaste collectie

Tiong Ang - Thomas Elshuis - Ad Gerritsen - Daniël Groen - Pieter Holstein - Edwin Janssen - Steve Johnson - Tije de Jong - Mirjam Kuitenbrouwer - Jeroen Melkert - Branka Perosevic - Lon Robbé - Willem Sanders - Alexander Schabracq - Lydia Schouten - Roland Sips - Gé-Karel van der Sterren - Joost van den Toorn - Elizabeth de Vaal - Peter Vermeulen - Henk Visch.

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds kort weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de rechter kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Benno Tutein Nolthenius