Vriend    KUNSTINSTELLING
Pictoright
Sarphatistraat 606-608  Plattegrond via Google
1018 AV Amsterdam, Nederland
T 020-5891840
 info@pictoright.nl
www.pictoright.nl
ma t/m vr 09.00-17.30

Contact: Sander van de Wiel (manager primaire rechten)

Overige informatie

Sinds 1 januari 2008 zijn Beeldrecht, Scrio en de Visuelen opgegaan in Pictoright.

Waarom Pictoright?
De meeste kunstenaars willen dat hun werk goed wordt beschermd. Niet iedereen mag hun werk zomaar zonder toestemming gebruiken in kopieën, reproducties, afbeeldingen, advertenties enzovoorts. Tegelijkertijd willen veel kunstenaars wel dat hun werk wordt openbaar gemaakt en gebruikt door anderen, zolang hier goede afspraken over gemaakt worden en er een redelijke vergoeding tegenover staat.

Wanneer kunstenaars op basis van de Auteurswet zelf hun recht moeten halen, media moeten controleren, aanvragen moeten afhandelen enzovoorts komen ze nauwelijks nog aan creatief werken toe. Daarom bestaat Pictoright, een non-profit auteursrechtorganisatie voor visuele makers waaronder kunstenaars. Momenteel zijn zo'n 2.500 Nederlandse kunstenaars aangesloten bij Pictoright voor de actieve bescherming en uitoefening van hun auteursrechten.

Ook regelt Pictoright het volgrecht voor kunstenaars. Volgrecht is het recht van de kunstenaar om een percentage van de opbrengst van hun werk te ontvangen bij doorverkoop van dit werk via de kunsthandel. Pictoright is in contact met veilinghuizen, galeries en kunsthandelaren om de afhandeling van het volgrecht mogelijk te maken en weet zodoende welke werken waar worden verkocht en tegen welke prijzen. Als laatste keert Pictoright zogenaamde collectieve rechten uit. Dit zijn auteursrechtelijke vergoedingen die door auteursrechthebbenden niet één-op-één te incasseren zijn. Vaak is Pictoright door de overheid aangewezen om vergoedingen uit deze regelingen te incasseren en te verdelen onder rechthebbenden.

Wat doet Pictoright precies?
Wij beschermen en exploiteren de auteursrechten van de bij ons aangesloten kunstenaars. Hiertoe voeren wij verschillende activiteiten uit:

• Gebruikers van kunst regelen de toestemming met Pictoright. Als zij werk van een kunstenaar willen reproduceren spreken wij een auteursrechtvergoeding af, verkrijgen waar nodig de toestemming van de kunstenaar, incasseren de vergoeding en keren deze uit aan de kunstenaar;
• Pictoright controleert diverse media op gebruik van kunst en regelt indien nodig achteraf alsnog de toestemming;
• Pictoright levert juridische bijstand aan onze kunstenaars in geval van inbreuken op de auteursrechten. Pictoright beschikt over 2 eigen advocaten en 1 juridisch medewerker die gespecialiseerd zijn op het gebied van auteursrechten;
• Met zogenaamde grootverbruikers van kunst hebben wij doorlopende licentiecontracten. Denk hierbij aan uitgevers van boeken, musea, tijdschriften, kranten, omroepen enzovoorts. Zij krijgen veelal vooraf toestemming voor gebruik van kunst en sturen ons alle uitgaven op. Wij inventariseren deze en incasseren de auteursrechtvergoedingen;
• Pictoright zorgt ook voor de afdracht van eventuele volgrechten bij doorverkoop van werk van kunstenaars, zowel in Nederland als in alle landen wereldwijd waar volgrecht is ingevoerd;
• Pictoright is aangesloten bij CISAC (een internationale koepelorganisatie voor auteursrechtorganisaties) en heeft met veel auteursrechtorganisaties in de belangrijkste landen van de wereld een overeenkomst. Uw werk is dan ook beschermd in het buitenland. Verder vertegenwoordigt Pictoright hierdoor nog eens zo'n 50.000 buitenlandse kunstenaars in Nederland.

Wat houdt aansluiting bij Pictoright in?
Een aangesloten kunstenaar machtigt Pictoright exclusief om zijn of haar auteursrechten af te handelen. Dit betekent dat alle reproductieverzoeken via Pictoright verlopen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een uitgever de toestemming om werk van een van onze kunstenaars op de omslag van een boek te gebruiken via Pictoright regelt. Het is namelijk erg belangrijk dat de licenties helder en juridisch goed in elkaar zitten. Een aansluiting loopt per kalenderjaar. Tussentijdse opzegging is mogelijk, maar dan is wel de contributie tot het eind van het jaar verschuldigd.
Pictoright houdt 25% van de geïncasseerde licentievergoedingen in ter dekking van haar kosten. Wel is het zo dat Pictoright vaak hogere vergoedingen weet te bedingen dan individuele kunstenaars. Tevens dient te worden benadrukt dat Pictoright te allen tijde een non-profit organisatie is. Alle geïncasseerde gelden komen ten goede aan ons werk ten behoeve van het beschermen van auteursrechten. De contributie bedraagt 45 euro per jaar voor individuele kunstenaars en 90 euro per jaar voor rechtspersonen (bijvoorbeeld collectieven of architectenbureaus).
Een aansluiting bij Pictoright betekent ook automatisch dat Pictoright eventuele volgrechten incasseert. Een separate, kostenloze, aansluiting voor alleen het volgrecht is ook mogelijk. Geïncasseerde volgrechten worden uitgekeerd onder inhouding van maximaal 15% van de vergoeding, bij een hogere vergoeding wordt een lager percentage ingehouden.


Meer informatie?
Voor meer informatie over de activiteiten van Pictoright, het aanvragen van toestemming voor het gebruik van kunst van bij ons aangesloten kunstenaars of auteursrecht in het algemeen, kijk op www.pictoright.nl. Ook kunt u altijd een e-mail sturen naar info@pictoright.nl of bellen naar 020-5891840.

Pictoright
Postbus 75982
1070 AZ Amsterdam

Pictoright weet wat beeld waard is

Nieuws- en persberichten
08/03/2006 Stichting Leenrecht Kunstfonds
22/11/2005 Invoering Volgrecht 1-1-2006
05/10/2005 Ad 's-Gravesande nieuwe voorzitter Beeldrecht

Aangesloten kunstenaars (geen volledig overzicht!)
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z alle
Magdalena Abakanowicz - Marina Abramovic - Arnout van Albada - Pierre Alechinsky - Else Alfelt - Nelleke Allersma - Peter Alma - Renata de Andrade - Carl Andre - Pat Andrea - Mari Andriessen - Hans Appenzeller - Alexander Archipenko - Lucien den Arend - Gerd Arntz - Arno Arts - Theo Arts - Yair Aschkenasy - Gustave Asselbergs - Gijs Assmann.

Toon lopende exposities van bij Beeldrecht aangesloten kunstenaars.


Programma's
Meldingsformulier Verkoop - Volgrecht
Algemene Voorwaarden Pictoright
Toon programma's met afbeeldingen in apart venster