Stichting Huntenkunst  (1993)

SSP-Hal, DRU-laan 2  Plattegrond via Google
7001 EC Ulft, Nederland
T 0315-681961
M 06-23456476
 info@huntenkunst.org
www.huntenkunst.org
tijdens expositie
entree € 8,00

Contact: Harrie Schenning (vz)

Overige informatie

Huntenkunst is een kunstmanifestatie, die bedoeld is voor professioneel werkende kunstenaars en galeriehouders. Het accent komt daarbij te liggen op de kunstenaars. De manifestatie omvat de presentatie van het werk van en door ongeveer 150 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het evenement vindt sinds 1994 in Doetinchem plaats en wel doorgaans in het weekend voor hemelvaart. Daarvan wordt afgeweken als de feestdagen in de maand mei daartoe aanleiding geven.

Het ontstaan
+ + lees meer...

In 1993 werd Huntenkunst voor het eerst gehouden in het overwegend agrarisch buurtschap Veldhunten in de toenmalige gemeente Gendringen. Dankbaar werd gebruik gemaakt van de vele contacten met de kunstwereld en de pers, die de Ulftse Galerie bij de Boeken in de loop der jaren opgebouwd had. Er is nog steeds een uitstekende samenwerking tussen de beide stichtingen die nagenoeg dezelfde doelstellingen onderschrijven. De eerste kunstmanifestatie vond plaats onder de naam Huntenkunst. Ze werd gehouden in een grote feesttent gelegen in een weiland. Ondanks een aanvankelijke scepsis werd het een zeer geslaagd evenement. Ruim 80 kunstenaars uit diverse landen deden mee. Zowel de kwaliteit als de diversiteit van het getoonde werk, maar ook het grote aantal kunstenaars zorgden voor een goede start van de kunstmanifestatie. Kunstenaars drongen er op aan om Huntenkunst tot een blijvend evenement te maken. Toen kon niemand bevroeden, dat Huntenkunst uit zou groeien tot een belangrijke kunsthappening van het oosten.

Het mogen deelnemen aan de beurs is gebaseerd op een strenge selectie. Dit heeft mede bijgedragen tot de goede naam van Huntenkunst, de manifestatie die voor kwaliteit staat.
In 1994 werd de tent in het weiland van Veldhunten door onder andere ruimtegebrek verruild met de Houtkamphal te Doetinchem. Sindsdien vindt de manifestatie in deze hal plaats.

Houtkamphal
In de hal heeft Huntenkunst 2200 m2 vloeroppervlakte ter beschikking. De hal wordt ieder jaar omgetoverd in een “kunstdorp”. De inrichting wordt stijlvol, maar sober gehouden. Hierdoor komen de kunstwerken optimaal tot hun recht. Daarnaast wordt een zekere openheid in de inrichting nagestreefd. Prettig werken de vele doorkijkjes, maar daarnaast ook weer het besloten en intieme karakter van de units en van de opstelling. Om één en ander met elkaar te verwezenlijken vraagt veel creativiteit. Het beleid van de organisatie blijft: een verantwoorde opstelling, waarbij het tentoonstellingskarakter van het evenement volledig tot haar recht komt. Daarnaast dient de opstelling zich te lenen voor ontmoetingen zowel voor publiek als kunstenaars. Daar de aanmeldingen de beschikbare ruimte overtreft zijn wij verplicht om met wachtlijsten te werken. Het centrum van de Houtkamphal is gereserveerd voor het land, dat jaarlijks onder de aandacht gebracht wordt.

Vastconcept
Huntenkunst blijft in grote lijnen vasthouden aan haar concept, omdat dit bewezen heeft dat daardoor met succes een breed publiek bereikt wordt. Huntenkunst wil een uitstekend platform blijven bieden aan de kunstenaars uit diverse landen. Het evenement biedt volop gelegenheid tot kunstzinnige contacten, die inspirerend werken. Daarnaast wil de organisatie de belangstelling van het publiek wekken voor hedendaagse beeldende kunst. De beurs moet een goed inzicht bieden in de eigentijdse kunst. Ook blijft zij zich inzetten om kwalitatief hoogstaande kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek. Positief werken het aanbieden van diversiteit zowel in stijl als techniek. Aantrekkelijk is de aanwezigheid van de kunstenaars. Zij zijn de gastheren van hun eigen unit. Tot de verbeelding spreken ook de verschillen in nationaliteiten van de kunstenaars. Interessant zijn de verschillende invloeden, die te ontdekken zijn in verband met de afkomst van de kunstenaars. Positief werkt ook het jaarlijks uitroepen van een land tot themaland. Belangrijk is voor de bezoeker ook de ongedwongen sfeer. Opmerkelijk voor Huntenkunst is de positieve onderlinge verstandhouding van de kunstenaars onderling. Alles draagt ertoe bij, dat de bezoekers zich er thuis gaan voelen, hetgeen Huntenkunst zo uniek maakt. Een kunstblad omschreef Huntenkunst als: eigenzinnig en een beetje vreemd in het beurzengeweld. Daardoor blijft Huntenkunst wat ze is, de opmerkelijke kunsthappening van het oosten.

Ballotage/aanmelding
De kunstenaars kunnen alleen aan Huntenkunst deelnemen, indien zij door de ballotagecommissie van de stichting toegelaten zijn. Naast de aanmeldingen kan de commissie kunstenaars op eigen initiatief uitnodigen. Na afloop van iedere manifestatie beslist de commissie in mei wie het komende jaar uitgenodigd worden. (Er is geen sprake van een automatische toelating). In oktober vindt de ballotage plaats van de nieuwe aanmeldingen. Alle aanmeldingen voor de ballotage dienen voor 1 oktober binnen te zijn. Ieder jaar stijgt het aantal aanmeldingen (de stijging van vorig jaar (50%) werd dit jaar opnieuw overtroffen). In concreto zijn half november alle namen van de deelnemende kunstenaars bekend. Het percentage van de door de commissie toegelatenen ligt onder de 20% (vorig jaar 18% en dit jaar 15%).


Huntenkunst 2014
23/5/2014 - 25/5/2014
Huntenkunst 2013
24/5/2013 - 26/5/2013
Huntenkunst 2012
11/5/2012 - 13/5/2012
Huntenkunst 2011
27/5/2011 - 29/5/2011
Huntenkunst 2010
7/5/2010 - 9/5/2010
Huntenkunst 2009
8/5/2009 - 10/5/2009
Huntenkunst 2008
23/5/2008 - 25/5/2008
Huntenkunst 2007
11/5/2007 - 13/5/2007
De veertiende Huntenkunst 2006
19/5/2006 - 21/5/2006
De dertiende Huntenkunst 2005
27/5/2005 - 29/5/2005

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius