Klassieke Academie voor schilderkunst  (2005)

Oude Boteringestraat 63  Plattegrond via Google
9712 GE Groningen, Nederland
T 050-3136148
 info@klassieke-academie.nl
www.klassieke-academie.nl

Contact: Tom S. Hageman

Overige informatie

Er bestaat klassieke muziek naast experimentele en popmuziek, evenzo bestaat er klassieke dans naast andere soorten, en de laatste tijd mag de klassieke schilderkunst zich in toenemende aandacht van zowel beoefenaren als publiek verheugen.
Er bestaan voldoende opleidingen voor klassieke muziek en dans, naast de andere varianten. De klassiek gerichte opleiding voor beeldende kunst echter is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw nagenoeg geheel uit het aanbod van Nederlandse opleidingen verdwenen.
+ + lees meer...

In de 21ste eeuw is de vraag naar de klassieke benadering in het kunstvakonderwijs sterk gegroeid. Niet alleen omdat deze traditie meer en meer waardering geniet, maar ook omdat de perspectieven voor de kunstenaar hier gunstiger zijn dan in de andere richtingen. Reden om een klassieke 'meester'scholing tot beeldend kunstenaar aan te bieden, de Klassieke Academie voor schilderkunst.

Deze vakstudie is zowel zowel geïnspireerd op de kennisoverdracht als ooit gebruikelijk op het 17e eeuwse kustenaarsatelier, als op de vaktechnische benadering door de 19e eeuwse 'Academie'. Maar onderwijskundig berust ze op eigentijdse didactische zienswijzen.

De Klassieke Academie voor schilderkunst omvat een vier-jarige meesterscholing. Om kandidaten te prepareren voor de -hoge- toelatingseisen wordt voorafgaand een basisscholing aangeboden. Deze basisscholing berust op een dagdeel per week modeltekenen, inclusief besprekingen van thuisgemaakt werk (eigen werk en opdrachten).

De lessen worden gegeven door Tom S. Hageman, 's maandags van 13.00 tot 15.30 uur in de lokalen van de Klassieke Academie, Akerkhof 43 te Groningen.

De basisscholing wordt aangeboden in twee perioden van 15 weken, één in het najaar, één in het voorjaar er op volgend.
Intekening is mogelijk op één van die perioden zowel als op de totale periode van 30 weken. Ook is het mogelijk om van de eerste naar de tweede periode door te stromen.

Medewerkers
Dinie Boogaart, Eric Bos, Siemen Dijkstra, Xandra Donders, Joost Doornik, Peter Durieux, Miranda van Gelderen, Tom S. Hageman, Henk Helmantel, Chris Herenius, Reinder Homan, Herman van Hoogdalem, Wim Jonkman, Diederik Kraaijpoel, Jan van Loon, Rein Pol, Ben Rikken, Matthijs Röling, Piet Sebens, Ed Ubels, Janke de Vries, Gerrie Wachtmeester.


De verbazing van het Noorden
4/12/2008 - 31/1/2009


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius