Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK)

Lange Leemstraat 338  Plattegrond via Google
B-2018 Antwerpen, BelgiŽ
T +32-3-2867840
 hisk@hisk.edu
www.hisk.edu

Overige informatie

Ateliers voor beeldend kunstenaars
Het HISK organiseert de posthogeschoolvorming op het gebied van de beeldende kunst. Het HISK is een onafhankelijk instituut dat zich richt tot de afgestudeerden van de acht Vlaamse departementen waarin hoger kunstonderwijs gegeven wordt ťn tot jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland in het algemeen.
Het biedt zo'n vijfendertig jonge beeldende kunstenaars een eigen atelier waar zij - los van vaste studieprogramma's - zelfstandig hun werk kunnen ontwikkelen in een professioneel klimaat waar ze deskundige stimulansen en adviserende begeleiding krijgen.

Het artistiek proces
+ + lees meer...

Innovatief denken gecombineerd met eigenheid is de kern van het artistiek proces. Een proces dat gestuurd en bewaakt moet worden en waarvoor tijd nodig is. Tijd zorgt immers voor rijping van ideeŽn, van persoonlijkheden en van talenten. De nadruk in het HISK ligt vooral op de individuele praktijk. De deelnemers zijn in het HISK om artistiek werk te leveren, in en buiten het atelier. Het atelier staat centraal, daar elke deelnemer de beschikking krijgt over een eigen werkruimte met elementaire voorzieningen. Elke deelnemer krijgt een sleutel van het gebouw en is vrij op zelfgekozen dagen en uren in het atelier te werken. Kunstenaars, critici en theoretici uit binnen- en buitenland leggen op geregelde tijdstippen individuele atelierbezoeken af. Daarnaast zijn er regelmatig bezoeken aan belangrijke kunstevenementen en worden er lezingen georganiseerd.
Volledige concentratie op het werk, reflectie en discussie staan centraal. Vele activiteiten worden in een internationale context geplaatst. In samenwerking met instituten in het buitenland beoogt het HISK de deelnemers kennis te laten maken met andere cultuur- en kunstuitingen. Een gedeelte van de begeleiding kan plaatsvinden in ateliers in het buitenland, of gebeurt in de vorm van werkbezoeken aan musea, galeries en studio's. Via projecten wordt er door de deelnemers samengewerkt aan de realisatie van interdisciplinaire of multidisciplinaire projecten en installaties. De kandidaat-laureaten krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding een drietal weken in een studio te New York te verblijven, ten einde kennis te maken met de internationale kunstwereld.
Deelname aan activiteiten, tentoonstellingen, symposia en lezingen is essentieel voor een integratie in de hedendaagse kunstwereld.
Het HISK beschikt over een aantal technische werkplaatsen die ter beschikking staan voor gezamenlijk gebruik, in overleg met een instructeur en een productiebegeleider.

Praktisch experiment en onderzoek
De praktijk van beeldende kunst is doordrongen van een veelheid aan theoretische overwegingen uit de ideeŽngeschiedenis, de filosofie, de culturele studies, de kunstwetenschappen en de sociale wetenschappen. De praktijk ontwikkelt zich zowel langs esthetische als kritische wegen. Daarom is het belangrijk dat er in het HISK aandacht is voor de theorievorming. Dit is noodzakelijk, omdat de in het visuele veld geproduceerde waarden het maatschappelijke waardenpatroon reflecteren. Zeker nu door de macht van de media het proces van maatschappelijke verandering zozeer is versneld.
Het voordeel van de aandacht die het HISK schenkt aan theorie is dat het gebeurt in de directe nabijheid van het maken. Theoretische constructies worden bekeken in het licht van de directe ervaring. Het HISK vervult een belangrijke rol in het overwinnen van het traditionele conflict tussen theorie en praktijk.

Laureaatschap
Het HISK stelt geen strikte eisen aan de vooropleiding, wel aan het ontwikkelingspeil van een kandidaat. Kandidaten in de leeftijd tot 35 jaar genieten de voorkeur, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

De aanmelding geschiedt op basis van ingediend werk uit voorgaande jaren en op basis van een motivatiegesprek over het artistiek project dat de deelnemer tijdens zijn/haar studie wil realiseren. Bij de beoordeling van de ingediende werken door de betrokken kunstenaars zijn inzicht in beeldende vormgeving doorslaggevend, niet stijl, materiaal of techniek. Gezien de opzet van het HISK wordt van de deelnemers, naast aandacht voor eigen werk, een ernstige investering verwacht in het kritisch onderzoek van het eigen interessegebied, in verhouding tot het breder perspectief van sociale en culturele bedoelingen. Verder wordt van hen een bijdrage gevraagd aan de activiteiten van het HISK als geheel. Interactie is een belangrijke voedingsbodem.
Voor elke deelnemer geldt een proefperiode van drie maanden. Wie aanvaard wordt, krijgt de kans om gedurende twee jaar in het HISK te verblijven. Na een opleiding van twee jaar, solliciteert een kandidaat naar de titel van laureaat.
De artistieke begeleiders coŲrdineren de internationale gastdocenten in het opvolgen van de kandidaten. Ze evalueren tenminste twee maal per jaar de ontwikkeling van het werk van elke deelnemer. De werkperiode wordt afgesloten met een publieke presentatie van het werk van de kandidaten waarna een certificaat van laureaatschap wordt uitgereikt.
Het werkjaar start telkens begin januari.Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius