Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)  (2005)

Diverse locatiesin het hele landNederland
M 06-30460648
 secretariaat@vbcn.nl
www.vbcn.nl

Contact: Sanne ten Brink (vz)

Overige informatie

Aan cultuur moeten geen grenzen gesteld worden. Er zijn veel bedrijven, organisaties en instellingen in Nederland die zich actief bezighouden met het verzamelen van kunst. Het merendeel van deze collecties is niet openbaar en wordt opgebouwd en beheerd door speciaal daartoe aangetrokken medewerkers. De bedrijfscollecties zijn inmiddels uitgegroeid tot een factor van betekenis in de kunstwereld. Daarom hebben een groot aantal bedrijven met eigen kunstcollecties besloten een vereniging op te richten, de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).
+ + lees meer...

Naast hun individuele activiteiten willen de bedrijfscollecties ook gezamenlijk een rol spelen in het veranderende culturele klimaat in Nederland en daarbuiten, juist omdat aan cultuur geen grenzen gesteld moeten worden.
Bedrijfscollecties, anders dan bijvoorbeeld museale collecties, fungeren binnen de wereld van het particuliere initiatief. Om die reden hebben ze een grote mate van onafhankelijkheid. Ze verbinden op verschillende niveaus ‘partijen’ met elkaar en de vereniging stelt zich dan ook in de eerste plaats een samenwerking op uiteenlopende terreinen ten doel. Zo vormen kwesties van behoud en beheer een logisch onderwerp van gesprek. De dagelijkse praktijk rond de organisatie van de diverse bedrijfscollecties kent immers onmiskenbaar grote overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen. Ook wordt er van gedachten gewisseld over de inhoud van de individuele collecties en wordt er gekeken naar de mogelijkheid van gezamenlijke presentaties en andere projecten.

De VBCN wil een platform van samenwerking zijn voor de aangesloten leden, maar wil ook in dialoog treden met andere vertegenwoordigers uit het culturele veld, zoals het museale, commerciële of alternatieve circuit (kunstenaarsinitiatieven). De VBCN wil zich in de toekomst bewijzen als een dynamische vereniging, die onafhankelijk, grensoverschrijdend en stimulerend is.

Leden
ABN AMRO, Achmea, AEGON, Ahold, Akzo Nobel, AMC, Aon, ARCADIS, Arval, BAT artventure Collection, Bouwfonds, De Nederlandsche Bank, DSM, Gasunie, ING, Interpolis, KPMG, KPN, F. van Lanschot Bankiers, LUMC, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Collectie NOG van het SNS REAAL Fonds, Océ, Rabobank, Randstad, Sara Lee/DE, TPG Post, UMC Utrecht, VNO-NCW

Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Nieuws- en persberichten
09/01/2015 Grootschalig onderzoek naar effecten bedrijfscollecties
30/05/2011 Vereniging Bedrijfscollecties Nederland stelt tweejaarlijkse curatorenprijs in


VBCN 10 jaar jong
18/12/2015 - 17/1/2016


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius