Instituut Collectie Nederland (ICN) (RCE)

Gabriël Metsustraat 8  Plattegrond via Google
1071 EA Amsterdam, Nederland
T 020-3054545
 info@icn.nl
www.icn.nl

Contact: Floortje Kok (comm)

Overige informatie

Actueel
Per 1 januari 2011 is het Instituut Collectie Nederland ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Alle expertise op het gebied van roerend en onroerend erfgoed is dan gebundeld in één erfgoedinstituut.

De huidige taken van het ICN blijven in de nieuwe situatie behouden. Dat betekent dat u straks bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder andere terecht kunt voor onze onderzoekswerkzaamheden in Amsterdam en voor bruiklenen uit de collectie in Rijswijk. Wel veranderen de post- en e-mailadressen van de medewerkers.
+ + lees meer...

Het gebouw aan de Gabriel Metsustraat stoten we af. De medewerkers Communicatie, Kennisdistributie en Bedrijfsvoering gaan met ingang van 1 januari naar het pand van de RCE in Amersfoort.

Het ICN Informatiecentrum gaat verder in het Ateliergebouw in Amsterdam als onderdeel van de RCE bibliotheek met hoofdvestiging Amersfoort. U kunt vanaf dinsdag 11 januari in Amsterdam terecht voor informatie op het gebied van restauratie en conservering van kunst en roerend erfgoed.

De Rijksdienst staat onder leiding van directeur Cees van 't Veen.


De ICN-collectie (zie www.collectie.nl) bestaat uit ruim 140.000 voorwerpen. Ongeveer de helft daarvan is als bruikleen ondergebracht bij musea en andere instellingen. Het overige deel wordt in depot bewaard bij de afdeling Collecties, gevestigd in Rijswijk (070-3073800), waar het ICN beschikt over uitstekende faciliteiten met ruim 12.000 vierkante meter depotruimte en ateliers voor gecompliceerde technische werkzaamheden en restauraties.

Voorgeschiedenis
De ICN-collectie heeft een lange voorgeschiedenis. De herkomst van de voorwerpen varieert van rijksaankopen uit diverse perioden, schenkingen, legaten, gerecupereerde kunstwerken (o.a. de NK-collectie, bestaande uit werken die na de Tweede Wereldoorlog aan de Staat zijn toegevallen) en werken die door het uitvoeren van de Beeldende Kunstenaarsregeling in bezit van het rijk kwamen. Vanwege deze gevarieerde herkomst is de ICN-collectie heel divers van samenstelling en loopt uiteen van archeologica tot moderne beeldende kunst.

Samenstelling
Onze collectie is te verdelen in beeldende kunst en toegepaste kunst. De collectie beeldende kunst omvat oude en moderne schilder-, teken-, prent- en beeldhouwkunst. In de collectie toegepaste kunst bevinden zich architectuurfragmenten, meubelen, sieraden en objecten van glas, keramiek, metaal en textiel.

Sterke deelcollecties
Binnen de totale ICN-collectie zijn deelcollecties aanwezig, die zeer omvangrijk zijn. De meeste zijn beschreven in aparte bestandscatalogi. Unieke deelcollecties zijn bijvoorbeeld:
• schilderkunst: familieportretten (17de-20ste eeuw), interieurs, landschappen, zeegezichten, religieuze taferelen uit de 17de-19de eeuw;
• werken op papier van 1850 tot heden;
• sculptuur uit de 20ste eeuw;
• sieraden uit de tweede helft 20ste eeuw;
• keramiek, waaronder veel Chinees porselein en Delfts aarde-werk (o.a. afkomstig uit de collecties Bal en Baron Van Verschuer), tegels (collectie Lambert van Meerten) en vrije naoorlogse keramiek;
• Nederlands aardewerk uit de periode 1890-1940 (waaronder een grote collectie van De Porceleyne Fles), serviesgoed (gebruiksaardewerk) uit de jaren 1945-1990;
• collectie Van Rede (voornamelijk schilderijen en meubelen uit de tweede helft van de 19de eeuw);
• meubelen, waaronder veel 19de-eeuwse en een uitgebreide verzameling Nederlandse meubelkunst uit de jaren 1900-1940;
• inventaris Jachthuis St. Hubertus (o.a. meubelen van H.P. Berlage).

Kunstenaars
Ook werken van individuele kunstenaars, waarvan (een deel van) hun erfenis aan de Staat der Nederlanden is nagelaten, maken deel uit van de ICN-collectie. Voorbeelden zijn:
• Theo van Doesburg (1883-1931);
• Leo Gestel (1881-1941);
• Dolf Henkes (1903-1989);
• Albert Plasschaert (1866-1941);
• Johan Marinus de Vries (1892-1982);
• Willem Witsen (1860-1923).

Algemeen
Het Instituut Collectie Nederland (ICN) is een (inter)nationaal
kennisinstituut voor beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed.

Het ICN adviseert over beheer en behoud van collecties, verricht onderzoek, beheert de ICN collectie en verspreidt en deelt kennis. De combinatie van advies, onderzoek en collectiebeheer binnen één instituut maakt ICN tot een unieke instelling, zowel in Nederland als daarbuiten. Musea, bibliotheken, archieven en andere collectiebeheerders kunnen gebruikmaken van de diensten van ICN.
ICN is gevestigd in Amsterdam en Rijswijk en is onderdeel van het Ministerie van OCW.

Missie
Het ICN draagt eraan bij dat de samenleving bewust omgaat met cultureel erfgoed. Het ICN realiseert dit door:
- Het ontwikkelen en verspreiden van kennis die het beheer en behoud van de collecties ondersteunt en verbetert en die de betekenis daarvan duidt en kenbaar maakt.
- Het ICN draagt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorg voor de ICN Collectie en streeft ernaar deze optimaal toegankelijk te maken.

Het ICN is een zogenaamde cultuurdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit ministerie financiert de basistaken van het ICN. Dit betreft vooral reguliere taken zoals de zorg voor de ICN-collectie, het verrichten van onderzoek van algemeen belang, de ondersteuning en uitvoering van het beleid van het Ministerie van OCenW en de bedrijfsvoering (infrastructuur en deskundigheid) van het instituut.


Vaste kunstenaars

Marinus Fuit - Diederik Gerlach - Kees de Goede - Aart Houtman.

Kunstenaars met werk in stock

Marina Abramovic - Woody van Amen - Erik Andriesse - Georges Braque - George Hendrik Breitner - Jan Brueghel de Oude - Sjoerd Buisman - Marc Chagall - Pieter Claesz - Constant - Corneille - Wessel Couzijn - René Daniëls - Theo van Doesburg - Albrecht Dürer - Ria van Eyk - Helen Frik - Claude Gellée - Leo Gestel - Willem Hendrik Gispen - Vincent van Gogh - Jan Josephsz van Goyen - Ben Guntenaar - Dirck Hals - Jan Davidsz. De Heem - Dolf Henkes - Willem Hussem - Lucebert - Nicolaes Maes - Jan Miense Molenaer - Pieter Cornelis Mondriaan sr. - Claude Monet - Jan Mostaert - Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Isack van Ostade - Pearl Perlmuter - Albert Plasschaert - Peter van Poppel - Rembrandt van Rijn (Rembrandt) - Gerard (Gé) Röling - Peter Paul Rubens - Jacob van Ruisdael - Pieter Jansz. Saenredam - Hendrik Jacobus Scholten - Jan Schoonhoven - Nicolas de Staël - Jan Steen I - Shinkichi Tajiri - Willem van de Velde de Jonge - Johan Marinus de Vries - Johan Hendrik Weissenbruch - Willem Witsen - Emanuel de Witte.

Namen zijn klikbaar voor meer informatie.


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius