Atelier WG

M.v.Bastiaansestraat 15  Plattegrond via Google
1054 RS Amsterdam, Nederland
T 020-6187848
 atelierwg@yahoo.com
www.atelierwg.nl

Overige informatie

Stichting Atelier WG Amsterdam is sinds 1985 een samenwerkingsverband van ruim 100 kunstenaars. Zij wonen en werken in twee paviljoens van het Wilhelmina Gasthuis, een voormalig ziekenhuis in het centrum van Amsterdam. Deze hoge concentratie kunstenaars was en is een vruchtbare voedingsbodem voor een levendige uitwisseling van ideeŽn, faciliteiten, contacten en expertise. Hierdoor kan met recht van een kunstcentrum worden gesproken.
+ + lees meer...

In de loop der jaren hebben vele manifestaties en open ateliers plaats gevonden, zoals: Atelier WG 'Een Dokument' (1988, catalogus), Atelier WG 2 'Het Gebouw' (1989, catalogus), de open atelier manifestatie 'Ode', viering 100-jarig bestaan Wilhelmina Gasthuis (1991, catalogus), 'De Portes Ouvertes' in Parijs (uitwisseling Atelier WG en le Genie de la Bastille 1992, catalogus), open ateliers en uitwisseling WG-Bastille-Tricolore in Amsterdam (1993), de tentoonstelling 'Jonge Kunstenaars in de Melkweg' (1993), open ateliers (1994) en open ateliers 'WG-Associatief' (1996, catalogus). Ook in kleiner verband hebben er verschillende tentoonstellingen en uitwisselingen plaatsgevonden ondermeer met een groep kunstenaars uit Calgary en Montreal (Canada).

Historie Wilhelmina Gasthuisterrein
Het Wilhelmina Gasthuisterrein kent een lange geschiedenis die terugvoert naar 1635. In dat jaartal verrees op dit terrein het Buitengasthuis of 'Pesthuys' zoals het in de volksmond werd genoemd. Het 'Pesthuys' bood ruim twee eeuwen onderdak aan pestlijders, zwervers en krankzinnigen. Aan het eind van de vorige eeuw moest het echter plaats maken voor een nieuw 'modern' ziekenhuis: het Wilhelmina Gasthuis. De jonge koningin Wilhelmina legde hiervoor op 28 mei 1891 de eerste steen. Dit was het startsein voor de bouw van een complex, dat na voortdurende uitbreiding in 1965 zijn grootste omvang bereikte.
In overeenstemming met de medische opvattingen uit die tijd, bestaat het ziekenhuis uit vrij in het groen staande paviljoens, die gegroepeerd zijn langs horizontale en verticale assen. De centrale as komt uit op de hoofdingang van het Poortgebouw. Bij de bouw werd gekozen voor een 'ruime, frische, luchtige' opzet. De patiŽnten zouden hier in alle rust kunnen genezen, ver weg van het 'stadse rumoer'.
In loop der tijd bleek het complex echter steeds minder aan de eisen van de moderne ziekenzorg te voldoen. Het ziekenhuis verhuisde daarom in 1983 naar de rand van de stad. De leeggekomen gebouwen kregen nieuwe bestemmingen in de vorm van woningen en voorzieningen voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat er binnen enkele jaren een nieuw ziekenhuis op het terrein zou komen; paviljoen 18 en 19, de voormalige Vrouwen- en Oogkliniek, zouden hiervoor het veld moeten ruimen. Voorafgaand aan de sloop in 1989, werden de panden tijdelijk verhuurd aan kunstenaars, kleinschalige bedrijfjes en sociaal-culturele instellingen. In 1987 echter, bleek de bouw van een nieuw ziekenhuis financieel niet haalbaar; de bestemming van de twee paviljoens kwam hierdoor ter discussie te staan. De gebruikers van de twee panden, voor het merendeel kunstenaars, zagen hierin een mogelijkheid om hun ateliers te behouden. Zij bundelden hun krachten en richtten Stichting Atelier WG op. De kunstenaars kregen het echter niet makkelijk; zij leverden ruim drie jaar strijd met verschillende instanties. Maar in 1991 was het dan eindelijk zover; de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn, zegde toe dat de gebouwen voor Stichting Atelier WG behouden zouden blijven. Dit betekende het begin van een bloeiend kunstcentrum met internationale uitstraling in hartje Amsterdam.

De kunstenaars van Atelier WG
Atelier WG met meer dan 100 ateliers op ťťn locatie is uniek. Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines wonen en werken hier dicht bij elkaar. Tussen hen bevinden zich zowel vertegenwoordigers van de beeldende kunst als van de toegepaste en vrije kunst. Naast de traditionele disciplines zoals schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, fotografie, glas in lood, edelsmeden, vormgeving, architectuur, textiel en keramiek, zijn hier ook de relatief 'nieuwe' disciplines te vinden zoals lichtkunst, multimedia, video, film, mixed media en blijkgeven.
Hoewel de kunstenaars dicht bij elkaar werken, wil dit niet zeggen dat je kunt spreken van dť WG-kunstenaar in het algemeen. Integendeel, het is juist de enorme verscheidenheid die opvalt. Binnen de diverse disciplines bestaan grote verschillen in techniek, materiaalgebruik, onderwerp, zeggingskracht en opvattingen over kunst en maatschappij. Een gemeenschappelijke noemer is niet aanwezig. Misschien is juist deze verscheidenheid wel de grote kracht van Atelier WG. Want zoveel kunstenaars met zoveel disciplines levert een duidelijke creatieve meerwaarde op. Zo vonden in de loop der jaren op het gebied van expertise, ideeŽn en contacten talrijke uitwisselingen plaats, welke door veel kunstenaars als buitengewoon inspirerend ervaren werden. Ook op commercieel gebied leverde het voordelen op; contacten en opdrachten werden veelvuldig doorgegeven aan collega-kunstenaars uit andere disciplines.
Een terugblik op het werk van de WG-kunstenaars maakt duidelijk dat zij zich in de afgelopen jaren sterk hebben ontwikkeld. Een aantal van hen draait inmiddels mee op internationaal niveau. De inspirerende omgeving van atelier WG heeft aan deze ontwikkeling zeker een bijdrage geleverd.

De tijdgeest van de jaren negentig
De wereld is sterk in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Nieuwe technologieŽn leiden tot ongekende mogelijkheden en de verbeterde communicatiemogelijkheden stellen ons in staat om steeds verder over de grens te kijken. De internationalisering viert hoogtij; de wereld als 'global village'. In deze maatschappij waarin grenzen vervagen of worden overschreden zijn tijd, snelheid en flexibilisering de sleutelbegrippen.

Deze tijdgeest beÔnvloedt ook de kunstwereld. Invloeden uit andere culturen zijn overal zichtbaar en kunstenaars zijn steeds moeilijker in disciplines in te delen. Grenzen worden overschreden; de schilder gaat achter de computer zitten, de keramiste maakt een installatie. Traditionele scheidslijnen vervagen, nieuwe disciplines worden geboren.

De opkomst van de multi-media aan het begin van de jaren '90 en daaropvolgend die van internet als publiek medium hebben deze tendenzen verder versterkt. Veel kunstenaars kwamen er al snel achter dat het gebruik van de computer tot nieuwe mogelijkheden leidde en zij experimenteerden er lustig op los. In eerste instantie waren het vooral de kunstenaarsinitiatieven en eigenzinnige galeries die geÔnteresseerd waren in de mediakunst, maar inmiddels bestaat er ook bij de grote musea belangstelling voor deze kunstvorm. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verschillende mediatentoonstellingen die de afgelopen jaren in het Stedelijk museum te zien waren: 'Under Capricorn' (1996), 'Wild Walls' (1996) en 'The Second' (1997). Tevens worden de verschillende festivals op dit gebied, zoals het 'World Wide Videofestival' steeds bekender.

Deze ontwikkelingen gaan ook aan Atelier WG niet voorbij. Meer en meer WG-kunstenaars raken geÔnteresseerd in de multimedia en internet. Inmiddels is in veel ateliers tussen de verfkwasten, beitels, zagen en andere gereedschappen een computer te vinden, welke gebruikt wordt bij het tot stand komen van een kunstwerk. Voor een aantal kunstenaars is het medium slechts belangrijk in de voorbereidende fase van een kunstwerk, terwijl bij anderen de computer een integraal onderdeel uitmaakt van het werk zelf.


Terra Incognita 2006
9/3/2006 - 9/4/2006


Galeries.nl is sinds kort weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de rechter kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Benno Tutein Nolthenius