RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9  Plattegrond via Google
3721 MA Bilthoven, Nederland
T 030-2749111
 kunstcommissie@rivm.nl
www.rivm.nl

Overige informatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het RIVM verricht niet alleen zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die kennis toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit. Bij het RIVM, dat gevestigd is in Bilthoven, werken ongeveer 1550 mensen.

Het onderzoek en de adviestaak van het RIVM hebben betrekking op:
- de ontwikkeling van de volksgezondheid en de gezondheidszorg,
- de effecten van voeding en andere consumentenproducten op de gezondheid,
+ + lees meer...

- milieu- en natuurvraagstukken,
- voorbereidingen, maatregelen en nazorg die nodig zijn bij calamiteiten en rampen.

Opdrachtgevers
Het RIVM voert met name onderzoek uit voor de ministeries van VWS, VROM en LNV, inspecties en internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Een natuurlijke relatie tussen RIVM en kunst
Wetenschap gedijt bij voorkeur binnen een creatieve omgeving. Onderzoekers weten hoe belangrijk het is om af en toe uit het eigen denkkader te stappen. Om tot een oplossing van een probleem te komen, is het juist van belang om van het schijnbaar logische plan af te gaan en er eens op een heel andere manier naar te kijken. Dat is wat kunst ook doet.
Daarom is de relatie tussen RIVM en kunst natuurlijk en vanzelfsprekend.

De kunstcommissie van het RIVM organiseert tweemaandelijke tentoonstellingen in het instituut. Daarnaast vinden er diverse andere evenementen plaats, zoals concerten en lezingen.
Behalve het feit dat kunst als inspiratiebron dient voor de eigen medewerkers, zijn de culturele activiteiten ook bedoeld om het RIVM open te stellen en daarmee dichterbij de burgers te brengen. Zo streeft het RIVM naar verbinding met inwoners en organisaties van de gemeente De Bilt en daarbuiten.

Het RIVM werkt samen met: Stichting Kunst & Cultuur De Bilt.


Henny van Grol en Barbara Houwers: Aards
30/4/2007 - 18/6/2007
Willem Willms en Aad Hoetjes: Confrontaties
11/1/2007 - 4/3/2007
Afrikaanse Weefsels
16/11/2006 - 8/1/2007
Outsider Art
5/10/2006 - 13/11/2006
Hans Laban: Elementen
17/8/2006 - 2/10/2006
Keramuze 5
27/5/2006 - 25/6/2006
Janneke Vliegers: Abstracta Urbana
23/2/2006 - 3/4/2006
Halina Zalewska
12/1/2006 - 20/2/2006

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius