Kunst Openbare Ruimte Hengelo

Diverse locaties  Plattegrond via Google
7550 AA Hengelo, Nederland
T 074-2459876
beeldenbuiten.hengelo.nl
dag en nacht zichtbaar

Overige informatie

De Gemeente Hengelo bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen en door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentelijk kunstbezit omvat zo’n tweeduizend schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, reliëfs, objecten van toegepaste kunst en zo’n zestig grote kunstwerken in de openbare ruimte.
+ + lees meer...

In 1996 is er eenmalig budget beschikbaar gesteld voor een grootschalige inhaaloperatie voor de restauratie van de kunstwerken in de openbare ruimte. Met ingang van datzelfde jaar is er een structureel onderhoudsbudget beschikbaar, dat op basis van een jaarlijks onderhoudsplan wordt besteed.

Tevens is er een medewerker aangesteld die zorg draagt voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk kunstbezit.


Vaste kunstenaars

Lucien den Arend - Jan Baetsen - Henri Ballast - Hans de Boer - André Boone - Bertine Bosch - Janny Brugman-de Vries - Theo van Brunschot - Dick Cassée - Dickson/Meinen - Pier van Dijk - Rein Dool - Jan van Eijl - Marie Eitink - Frederick Franck - Jan Gierveld - Ruurd Hallema - Berend Hendriks - Riemko Holtrop - Peter Hoogers - Nic Jonk - Janisz Karlovs - Willem Kind - Ali Koubãa - Arno Kramer - Dick van der Linden - Ricardo Liong-A-Kong - Jacques Maris - Arno van der Mark - Bert Meinen - Pieter de Monchy - Hans Morselt - Nanon CF Morsink - Bert Nijenhuis - Jo Pessink - Steef Roothaan - Ubbo Scheffer - Caspar Slijpen - Eric Sloot - Martin Stolk - Evert Strobos - Henk Tieman - Ernst Varkevisser - Carel Visser - Gerard de Vries - Daniël Weijl - Jos Willems - Pierre van Zweden.


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius