De Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiŽ

Hertogstraat 1 (Atrium van het Troongebouw)  Plattegrond via Google
B-1000 Brussel, BelgiŽ
T +32-2-5502318
 marc.vanneste@kvab.be
www.kvab.be
ma t/m vr 9.00-17.00

Contact: Inez Dua, Marc Vanneste (PR)

Overige informatie

De Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiŽ voor Wetenschappen en Kunsten. Het Platform voor Hedendaagse Kunsten (PHK) werd in 2005 opgericht door de Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiŽ voor Wetenschappen en Kunsten en wil alle jonge kunstenaars een ontmoetingsplaats bieden door tentoonstellingen en concerten in te richten, samenkomsten te organiseren, e.d. Niet alleen beeldende kunsten maar eveneens architectuur, muziek en zelfs literatuur komen aan bod. Het PHK neemt zich voor jaarlijks een drietal exposities in het Atrium van het Troongebouw te organiseren, aangevuld met o.a. lezingen, voorstellingen en/of concerten.
+ + lees meer...

Doelstellingen
De Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiŽ voor Wetenschappen en Kunsten staat in voor de bevordering van de interuniversitaire samenwerking in ons land. De afstand van de diverse universiteiten ten opzichte van elkaar is in die zin erg gustig. Alle Vlaamse universiteiten, met uitzondering van de universiteit Limburg, liggen namelijk op een afstand van minder dan 80 kilometer van elkaar. Die nabijheid creŽert op zich al een hefboom voor interuniversitaire samenwerking. Daarnaast stimuleert de KVAB ook expliciet de kennismaking tussen de professoren van de verschillende universiteiten onderling, en motiveert daarbij bovenal de jonge onderzoekers.

Geschiedenis
De Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiŽ voor Wetenschappen en Kunsten is de Nederlandstalige erfgenaam van de allereerste wetenschappelijke academie van BelgiŽ. Die werd in 1772 door keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk gesticht, onder de naam 'Acadťmie Impťriale et Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles'. De nieuwbakken academie was bij haar oprichting niet alleen een wetenschappelijk instituut, maar bovenal ook een symbool van het toenmalige keizerlijke gezag in de Oostenrijkse Nederlanden. Het gebouw zelf werd tussen 1823 en 1828 in neoclassicistische stijl opgetrokken, naar de plannen van architect Charles Van der Straeten, later opgevolgd door Tilman-FranÁois Suys.

Ondanks haar doordachte organisatie, overleefde de academie de Franse bezetting niet. Pas toen de Fransen uit onze gewesten waren teruggedreven, en Willem I de macht overnam, kon de Academie opnieuw worden opgericht. En net zoals voor Maria-Theresia van Oostenrijk moest de academie nu ook voor de jonge koning van Oranje een symbool van het centrale gezag worden. Deze droom bleef echter evenmin duren. In 1830, toen BelgiŽ haar onafhankelijkheid verkreeg, verloor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden haar troon. Het paleis werd tussen 1859 en 1862 dan volledig verbouwd, en een aantal jaren lang werd het museum voor moderne kunst erin ondergebracht.

Voor BelgiŽ, vandaag, is de Academie een zetel voor wetenschap geworden, met een overtuigend maatschappelijke waarde. Haar ligging aan de Brusselse Warande in de Hertogsstraat, midden in het bestuurlijke hart van BelgiŽ, nabij het Koninklijk Paleis en het parlementsgebouw symboliseert die centrale plaats die de AcademiŽn in het moderne BelgiŽ toekomen. Toch duurde het nog meer dan 10 jaar vooraleer het onafhankelijke BelgiŽ eigen academiŽn ging oprichten. De eerste ontstond in 1841, en was de Acadťmie Royale de Mťdecine de Belgique. Vier jaar later, in 1845 werd de oorspronkelijke academie ook nog eens herdoopt in Acadťmie Royale des Sciences, de Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Het oorpronkelijke woord 'impťriale' bleef in deze nieuwe titel treffend afwezig. Verder werd de heropgerichte Academie toen ook voor het eerst in drie klassen onderverdeeld: de wetenschappen, de letteren, en de schone kunsten.

In 1938 kregen de Belgen dan uiteindelijk Nederlandstalige AcademiŽn voor wetenschappen en kunsten, enerzijds de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, en anderzijds de Koninklijke Academie van BelgiŽ voor Wetenschappen en Kunsten. Ook in deze laatste academie werd een onderverdeling in drie klassen doorgevoerd.

Tijdens de laatste decennia waren de bestuurlijke evoluties rond de Academie minder ingrijpend, maar in het paleis liet een kleine, dappere paddestoel zich desondanks niet onbetuigd. Deze Merulius Lacrimans had het paleis tijdens de jaren '60 zodanig aangetast dat een grootschalige restauratie zich opdrong. Op dat moment koos het bestuur van de Academie ervoor om het paleis tijdens de herstellingswerken (1969-1976) tevens zoveel mogelijk terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Daardoor heeft het paleis nu terug zijn indeling van weleer en kunnen bezoekers na al die jaren nog steeds de prachtige oorspronkelijke feestzalen bewonderen: de Troonzaal en de Marmerenzaal.

Tot slot kreeg de Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiŽ voor Wetenschappen en Kunsten samen met haar Franstalige zusteracademie in 1962 ook nog de beschikking over een vroeger bijgebouw van het Koninklijk Paleis, met name de voormalige Koninklijke Stallingen. Dit gebouw werd vanaf 1989 volledig omgebouwd en verleent nu onderdak aan de buitenlandse gastprofessoren, de bibliotheken van de twee AcademiŽn en enkele kantoor- en vergaderruimtes voor onder meer de nationale comitťs.


Marc Cloet, Ludwig Vandevelde en Dominiq van de Walle: Autonomie
22/11/2006 - 22/12/2006


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius