Instituto Cervantes Utrecht

Domplein 3  Plattegrond via Google
3512 JC Utrecht, Nederland
T 030-2334261
 adutr@cervantes.es
utrecht.cervantes.es

Overige informatie

Het Instituto Cervantes werd in 1991 bij Spaanse wet opgericht en heeft als doel de taal en cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen wereldwijd te verspreiden. De hoofdzetel van het Cervantes bevindt zich op twee plaatsen in Spanje: in Madrid en Alcalá de Henares, de geboortestad van onze naamgever: Miguel de Cervantes de Saavedra, de schrijver van de Don Quijote. Het instituut is een instelling zonder winstoogmerk. Er zijn momenteel meer dan 30 vestigingen van het Instituto Cervantes verspreid over de hele wereld. Tezamen vormen zij de grootste internationale organisatie op het gebied van het onderwijs van de Spaanse taal.
+ + lees meer...

Om zijn doelstellingen te realiseren ontwikkelt het Instituto Cervantes o.a. de volgende activiteiten:
- het organiseren van algemene en specialistische cursussen Spaans;
- het organiseren van cursussen van de overige officiële talen van Spanje (Catalaans, Baskisch en Gallicisch);
- het afnemen van de examens voor het officiële Diploma Spaans als Vreemde Taal (DELE) in samenwerking met de Universiteit van Salamanca;
- het bijscholen van docenten Spaans;
- het wereldwijd ondersteunen van de werkzaamheden van hispanisten ;
- het organiseren en bevorderen van programma´s ter verspreiding van de Spaanse taal;
- het organiseren van culturele programma´s over Spanje en de Spaanssprekende landen in nauwe samenwerking met de lokale instellingen;
- het opzetten van bibliotheken en documentatiecentra in de vestigingen van het instituut.

Erevoorzitter van de raad is de Koning van Spanje, Juan Carlos I. De uitvoerende leiding berust bij de premier van Spanje, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Onderwijs, de Minister van Cultuur en Wetenschappen, de Voorzitter en Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Directeur van het Instituut, vijfentwintig stemhebbende leden gekozen door diverse culturele, taal- en letterkundige instellingen (de Spaanse Koninklijke Academie, de verschillende Academies voor de Taal van Spaans-Amerika, Spaanse universiteiten, academies en andere organisaties) en stemhebbende leden op persoonlijke titel zoals de winnaars van de Cervantesprijs. Zij zetten de algemene beleidslijnen uit van het instituut en houden zich jaarlijks op de hoogte van de activiteiten.


Francis Tsang: Bicycles | A View From The Roadside
3/7/2015 - 24/7/2015
Verwante zielen: Frida Kahlo en Diego Rivera
27/3/2014 - 2/5/2014
Jaume Rocamora
11/9/2008 - 17/10/2008
Gestolen momenten
12/6/2008 - 25/7/2008
De eeuwige zoektocht naar vernieuwing in de Spaanse reclame
21/2/2008 - 29/4/2008
Building from the inside, women who build
19/7/2007 - 15/8/2007
Robés: Ultreia - de St. Jacobsroute
4/4/2007 - 28/4/2007
Alfonso Guerra: Affiches over de oorlog 1936-1939
30/11/2006 - 31/1/2007
Ruedo Ibérico
6/10/2006 - 24/11/2006

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius