St. Elisabeth Ziekenhuis

Hilvarenbeekseweg 60  Plattegrond via Google
5022 GC Tilburg, Nederland
T 013-5391313
www.elisabeth.nl

Contact: Dhr. R. Jansen

Overige informatie

Waarom kunst in het ziekenhuis?

ĎHet doel van alle onderricht is ons te leren om te houden van schoonheid.' (Plato, De Staat)
+ + lees meer...

Markering lifthallen van Bernard M. Olsthoorn (populair: 'de Polsstokken')Wijze mannen en vrouwen van alle tijden en culturen hebben een pleidooi gehouden voor de enorme helende en vernieuwende kracht van schoonheid. Zodra schoonheid ons aanraakt, kunnen we de vreugde, de troost, de zelfoverstijgende waarde ervan ervaren. Wij willen kunst in het ziekenhuis omdat we schoonheid willen bieden. Schoonheid en troost. Een plaats waar mensen zich thuis voelen. Een plaats waar de gekwetste en afgedankte menselijke zwerfstukjes een nieuw leven krijgen. Een plaats waar liefde en dood hand in hand gaan.

Schoonheid
Kunst biedt troost. Hulpverleners hebben veel met de donkere kanten van het leven te maken, met vastgelopen verhalen en zware geschiedenissen. Omringd zijn met schoonheid geeft lichtheid aan het bestaan. Schoonheid biedt een voedende tegenkracht voor lijden, zodat we ons kunnen laten blijven raken en tegelijkertijd niet besmet geraken door de zwaarte van het leven. Zodra we ons door schoonheid laten beroeren is er sprake van een overwinning op ontmoediging, verstarring, vernietiging.

Schoonheid is subjectief. Mooi is wat betekenis voor ons heeft, wat ons ontroert of een vernieuwde kijk op de werkelijkheid geeft. Wat ons troost geeft, is mooi in onze ogen.
Wat voor de een mooi is, is dat voor de ander niet. Het verschil biedt de gelegenheid om uit te wisselen, van gedachten te wisselen.

Het Ware
Kunst is niet alleen subjectief. Het is eigen aan kunstenaars dat zij het persoonlijke, het subjectieve, trachten te overstijgen. Zij zoeken naar wat collectieve waarde en betekenis heeft. In het ziekenhuis willen we oog hebben voor het unieke van ieder mens en voor het universeel menselijke. Voor het objectieve en het subjectieve, voor het individuele en het collectieve. Met andere woorden: voor het Schone, het Goede en het Ware van Plato.

De overeenkomsten tussen de kunstenaar en de therapeut hebben ons altijd geboeid.

Verbeelding
Of een kunstenaar nu het bestaan probeert te begrijpen, zijn zielenroerselen tot expressie brengt, of een artistiek probleem tracht op te lossen, in alle gevallen is er gelijkenis met het werk van de verpleegkundige, de dokter en de therapeut. Samen met de patiŽnt staan zij voor de uitdaging om betekenis te vinden, vergeten en verloren verhalen tot uitdrukking te brengen, problemen op te lossen. In alle gevallen trachten zij te doen wat de kunstenaar doet: iets verwerkelijken wat er nog niet is.
- Het afwezige aanwezig maken.
- Het onzichtbare zichtbaar.
- En daar is verbeelding voor nodig. Geen enkele creatieve oplossing ontstaat zonder fantasie.

Drs. J.A.P. Zijp-Noij, MBA, Voorzitter Kunstcommissie


Anna Barbara Kolbe en Tijl Orlando Frijns presenteren
31/1/2014 - 30/4/2014
Herfsttentoonstelling 2013: Heringa/Van Kalsbeek
20/9/2013 - 31/1/2014
Zomertentoonstelling 2013
1/7/2013 - 15/9/2013
Lentetentoonstelling 2013
21/3/2013 - 20/6/2013
L.J.A.D. Creyghton en Guido Geelen: Healing Envirenment
4/10/2012 - 4/11/2012


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius