Kunstenaars & Co

Nieuwe Herengracht 119  Plattegrond via Google
1011 SB Amsterdam, Nederland
T 0900-5352599
 info@kunstenaarsenco.nl
www.kunstenaarsenco.nl

Overige informatie

Kunstenaars&CO is een landelijke organisatie waar 80 mensen werken. De missie van Kunstenaars&CO is kunstenaars te helpen om economische zelfstandigheid te verwerven door uitoefening (al dan niet fulltime) van hun kunstenaarschap. Dat doen we met een uitgebreid professionaliseringsaanbod: cursussen, workshops, persoonlijke begeleiding, werkervaringsmogelijkheden, evenementen en lezingen, websites en De Kunstenaarslijn.

Wettelijke taak
+ + lees meer...

Bovendien heeft Kunstenaars&CO de wettelijke taak om beroepsmatigheidsonderzoeken uit te voeren bij kunstenaars die gebruik willen maken van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Naast deze wettelijke taak die wij uitvoeren in opdracht van het ministerie van SZW voert Kunstenaars&CO in opdracht van het ministerie van OCW het zogenaamde flankerend beleid bij de WWIK uit.

Voor alle kunstenaars
Kunstenaars&CO werkt voor en met kunstenaars van alle disciplines: van fotograaf tot scenarioschrijver, van acteur tot schilder, van vormgever tot filmer. Zowel voor de academieverlater als voor de professional. Voor kunstenaars met een kunstvakopleiding en voor professioneel werkende autodidacten.

Kunstenaars&CO is in 2003 gestart en voortgekomen uit drie partijen: de Stichting PodiumKunstWerk, de Stichting Scheppende Kunstenaars en de Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars.

Bij Kunstenaars&CO wordt gewerkt aan:
- Het ontwikkelen en uitvoeren van ons trainings- en opleidingsprogramma
- Het ontwikkelen en uitvoeren van ons begeleidingsprogramma
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van werkervaringsprojecten
- Marktontwikkeling
- Het vernieuwen en verbeteren van onze dienstverlening
- Het organiseren van diverse evenementen voor kunstenaars
- Het geven van schriftelijke, digitale en mondelinge informatie
- Het uitvoeren van beroepsmatigheidsonderzoeken

Daarnaast heeft Kunstenaars&CO ook de afdelingen Personeel&organisatie, FinanciŽn, Communicatie en Interne dienst.

WWIK
De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) is een regeling voor startende of al beroepsmatig werkende kunstenaars. De WWIK-regeling biedt kunstenaars een goede kans om een professionele beroepspraktijk op te bouwen. Om die kans goed te benutten voorziet de WWIK in:
- Een maandelijks vaste financiŽle tegemoetkoming. Deze bedraagt 70% van een bijstandsuitkering. Hiernaast heeft de kunstenaar de mogelijkheid om tot 125% bij te verdienen. Dit inkomen kan de kunstenaar aanvullen met werk binnen of buiten de kunst.
- De kunstenaar heeft geen sollicitatieplicht en kan zich dus volledig concentreren op zijn kunstenaarsschap.
- Bij Kunstenaars&CO kan de kunstenaar kosteloos cursussen en workshops volgen om zijn kennis en vaardigheden te verbeteren.
- Tijdens de WWIK kan de kunstenaar in aanmerking komen voor professioneel loopbaanadvies en coaching.
- Er is een scala aan mogelijkheden voor netwerkuitbreiding tijdens speciale evenementen die door Kunstenaars&CO worden georganiseerd.
- Kunstenaars&CO ontwikkelt nieuwe markten voor kunstenaars. Speciale projecten geven kunstenaars de gelegenheid om in die nieuwe markten werkervaring op te doen en om contacten te leggen.

Nieuws- en persberichten
02/03/2010 Kunstenaars&CO en Kunst & Zaken bundelen hun krachten in ĎCultuur & OndernemeníGaleries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius