Het Corvershof

Nieuwe Herengracht 18  Plattegrond via Google
1018 DP Amsterdam, Nederland
do t/m zo 12.00-18.00

Overige informatie

De Protestantse Diaconie Corvershof.

De bouw van dit hof, een rijksmonument, werd mogelijk gemaakt door een legaat van het echtpaar Mr. Joan Corver en Sara Maria Trip. Het hof was bestemd voor opneming van bejaarde kinderloze echtparen, hetgeen later eveneens werd toegestaan voor alleenstaande vrouwen. In de gevel zijn de wapens van Corver en Trip aangebracht.
+ + lees meer...

Sinds juni 2006 is Corvershof de nieuwe locatie van het diaconaal bureau. Dit monumentale 18e eeuwse pand ligt vlak naast het Hermitage Museum. In het Corvershof is niet alleen het kantoor van de diaconie gevestigd, maar het biedt ook onderdak aan verwante organisaties. Het Corvershof groeit uit tot een verzamelgebouw of 'broedplaats' van maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers met doelstellingen die verwant zijn aan die van de diaconie. Op dit moment zijn dat: de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden, de organisatie Op Eigen Kracht, de Islamitische stichting Ihsan, de Stichting Wonder, de organisatie E & Co en het BADT. De organisatie VPSG maakt gebruik van de spreekuurruimte in het Corvershof.

Het Corvershof maakt deel uit van het gebouwencomplex op het terrein achter de Amstelhof, dat eigendom is van de diaconie. Naast Corvershof bestaat dit terrein uit de gebouwen: Amstelrank (net als Corvershof gelegen aan de Nieuwe Herengracht) en Van Limmikhof en Hodshonhuis (aan de Nieuwe Keizersgracht). Tussen deze panden bevindt zich de monumentale, door Mien Ruys ontworpen tuin met darin het zgn. 'Krekelhuis'. In Amstelrank is de leefgroep Mission House gevestigd en vanaf september 2008 ook het Wereldhuis. In het 'Krekelhuis' zit het Straatpastoraat. Medio 2008 zullen het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk van Amsterdam en De Schinkel verhuizen naar de Van Limmikhof.

Zie ook www.bma.amsterdam.nl/monumenten/beschrijvingen/corvershof


De Barmhartige Samaritaan
30/8/2008 - 12/11/2008


(advertentie)