Kunst Openbare Ruimte Etten-Leur

Diverse locaties  Plattegrond via Google
4875 AA Etten-Leur, Nederland
 info@galeries.nl
www.etten-leur.nl

Overige informatie

Etten-Leur heeft in totaal 66 rijksmonumenten, waaronder zo’n 25 boerderijen, 8 herenhuizen en 6 restaurants.

Gedenknaald aan de Rijsbergseweg ter herinnering aan de eerste opstijging van een vliegtuig in Nederland (1909).

Beeldje D’n Dsjokkie aan de Markt
Schenking van de plaatselijke carnavalskapel De Dsjokkies aan het gemeentebestuur ter gelegenheid van het 11-jarige bestaan van deze kapel in 1981.

Beeldje Un Stijloor aan de Markt
Het standbeeld ‘Un Stijloor’ is vervaardigd door Ron Dirven, beeldhouwer/ kunstenaar uit Etten-Leur.
+ + lees meer...

Het beeldje is opgericht ter gelegenheid van het 44-jarige (4 x 11 jaar) bestaan van Stichting Carnaval ‘De Stijloren’.


Plein der schone gedachten op en rond het open binnenterrein van het Hooghuys aan het Van Bergenplein. De collectie, die bestaat uit zes beelden, is een initiatief van de stichting Amantius samen met de kunstcommissie van de stichting het Hooghuys.
Trouwkerkje
Dit voormalig Nederlands Hervormde kerkje aan het Van Bergenplein, uit 1614, is sinds 1971 in gebruik als gemeentelijke trouwzaal, waar de burgerlijke huwelijken worden gesloten en waar desgewenst ook de kerkelijke plechtigheid kan plaatsvinden. In het trouwkerkje bevindt zich een orgel van Jacobus Zeemans uit 1717. Verder zijn nog bewaard een eiken preekstoel met lijstpanelen, doophek en koperen lezenaar uit plusminus 1650, drie beschilderde tekstborden met vleugelstukken en frontons, beschilderd met schepen en landschappen en met als tekst respectievelijk de Tien Geboden (1616), de Geloofsbelijdenis (1643) en het Onze Vader (1648). Twee zerken met wapens: één voor burgemeester Willem Servaas Swijters (1663) en zijn vrouw Maria Cornelia Corncooper en een voor de president der schepenbank Adriaan Corncooper (1717) met vrouw en schoondochter.
Ook is in het Trouwkerkje een bronzen borstbeeld van Heerma van Voss, initiatiefnemer van de eerste vliegtuigopstijging in Nederland in 1909 in Etten, geplaatst. Dit borstbeeld, vervaardigd door C.A. Smout, werd gemaakt vanwege het feit, dat H. van Voss tien jaar president-commissaris was van de Nederlandsche Melasse-Spiritusfabriek te Bergen op Zoom. De gemeente Etten-Leur heeft het borstbeeld in 1998 gekregen van de Heemkundekring Jan Uten Houte.

Oderkerkpark

Monument ter nagedachtenis aan wijlen A. Oderkerk, burgemeester van Etten-Leur van 1960-1976. Monument vervaardigd door Niels Steenbergen. In het park staat ook een fontein als verfraaiing van de beide bejaardenflats.
‘Evolutie’: gevleugeld paard voortkomend uit een ontwikkeling. Gemaakt door Kees Keijzer.

Vincent van Gogh-beeld, binnentuin van het stadskantoor
Het standbeeld is ontworpen en vervaardigd door de beeldhouwer Hein Vree in opdracht van de ‘Stichting Vincent van Gogh’ te Etten-Leur. Deze stichting heeft het beeld in 1990 aan de gemeente Etten-Leur aangeboden ter herdenking van het overlijden van Vincent van Gogh, toen honderd jaar geleden. Zij eert daarmee deze grote kunstenaar die van eind april 1881 tot eind december 1881 in Etten-Leur woonde en werkte.

Adriaan van Bergen-monument aan de Geerkade
Het standbeeld is gemaakt door Bart van Hove en opgericht in 1904. Het standbeeld stelt de beroemde turfschipper Adriaan van Bergen voor, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de Prins van Oranje door een historische list heeft geholpen om Breda te heroveren op de Spanjaarden.

Mariakapelletje, Attelakenseweg 5
Gedenkteken uit de dertiger jaren. Beeltenis vervaardigd door Perry Raaymakers, een Leurs kunstenaar.

Mariakapel, Haansberg hoek Sander
Verlichtingselementen behorende bij de Coen de Koningbrug in de wijk De Keen die ontworpen zijn om deze eenvoudige standaardbrug te accentueren. De verlichtingselementen zijn in een vloeiende lijn evenwijdig aan het fietspad geplaatst op een regelmatige afstand van elkaar. Zij zijn voorzien van een verlichtingsarmatuur en een rood toplicht. Vormgeving en uitstraling van het ontwerp roepen associaties op met water en (zeil)boten en de vorm van het verlichtingselement doet denken aan een scheepslantaarn.

Basisschool D’n Overkant, Stationsstraat 23
Mozaïek van Gerrit de Morree, voorstellende spelende kinderen.

RK basisschool De Hasselbraam, Beukenlaan 45
Binnen aan de wand een graffito van Jan van den Brink, voorstellend Adriaan van Bergen op weg naar Breda. Buiten aan de gevel een hardstenen versiering van de hand van mevrouw Mons.

Dependance basisschool D’n Overkant, Lambertusstraat 5
Stenen reliëf op de muur in de hal, voorstellend Bernadette te Lourdes.

RK basisschool De Vier Heemskinderen, Banakkerstraat 39
Aan de gevel een beeldhouwwerk voorstellende ‘De vier seizoenen’, vervaardigd door Gladdines.
Op de speelplaats een smeedijzeren plastiek, voorstellend kinderen rond de meiboom, van Kees Keijzer.

PC basisschool De Klankhof, Hobodreef 1
Tegen de buitenkant van de school is een kunstwerk bevestigd, dat vervaardigd is door de kunstenares Synneve Verdonk. Het kunstwerk is een vergrote uitvoering van het schoollogo.

NH Vincent van Goghschool, Spoorlaan 108
In de hal een graffito van Jan van den Brink, voorstellend de cirkelgang van het leven.

RK basisschool De Hofstee, Lage Neerstraat 74
Op de grote speelplaats staat een kunstwerk, voorstellende twee volwassenen, die met open armen staan te wachten op spelende kinderen. Het is vervaardigd door Joost Keyzer.

Openbare basisschool De Bombardon, Tamboerijn 108
Tegen de buitenkant van de school is een kunstwerk bevestigd, dat vervaardigd is door Ronald Heyligers. In het kunstwerk is de gedachte ‘Niet apart maar samen’ tezamen met de naam van de school (muziekinstrument) gesymboliseerd.

RK basisschool De Troubadour, Orgelhof 17
Kunstwerk, voorstellende een omgekruld muziekblad, waarbij de noten aan de muziekbalken fungeren als een telraam. Het kunstwerk is ontworpen door Theo Wiercx.

Openbare basisschool De Springplank, Kwartel 1
Op het speelplein is een kunstwerk geplaatst ‘De Springplankkikker’. Het kunstwerk is vervaardigd door Wim Winnubst en is een uitbeelding van de naam en het logo van de school.

RK school voor speciaal onderwijs Het Kompas, Van Genkstraat 10
Op het grasveld staat een kunstwerk, dat vervaardigd is door Paul van Loon. Het kunstwerk is een geabstraheerde boom, die is opgebouwd uit negen segmenten.

Dependance RK basisschool Onder de Torens, Kerkstraat 6
In de gang een houtsnijwerk, voorstellend spelende kinderen, vervaardigd door mw B. Cooijmans-Kleintjes.

RK basisschool De Hasselbraam, Dependance Namenstraat 8
Tegen de buitenkant van de school is het kunstwerk bevestigd ‘De ridder Hertog Jan te paard’. Het kunstwerk is vervaardigd door de kunstenaar Cor Nieuwlaat en is een vergrote uitvoering van het schoollogo.
Voorts is er de muurschildering ‘op reis naar de zon’ van de kunstenares Connie Sprinkhuizen uit Den Haag.

Bureau De Markenlanden, Kerkwerve 46
Aan de gevel een plastiek in bouwkeramiek van Jan van den Brink, voorstellend ‘Moederschap’.

Kapel van het Withof, Bisschopsmolenstraat
Gebrandschilderde glas-in-loodramen, vervaardigd door Charles Eyck.

De Nobelaer
In de vestibule een torso, gemaakt door C.H. Lous. In de grote foyer een koperplastiek, gemaakt door Jan van den Brink.

Kapel Moerdijkse Postbaan/ Hoek Hoogstraat
In de kapel zijn drie nissen gemetseld met in de middelste nis de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand met daarvoor een altaar.

Stationsplein
Kunstwerk met waterpartij, gemaakt door Kees Keijzer.

Concordialaan (bij winkelgalerij)
‘De twee wethouders’ van Kees Keijzer, symboliserend dat hier de voormalige kerkdorpen Etten en Leur aaneengebouwd zijn.

Heilig Hartbeeld op het plein van de St. Lambertuskerk op een hardstenen sokkel uit 1920.

Kunstwerk bij de cirkelflat aan de Bosuil
Dit vier meter hoge kunstwerk behoort tot de serie ‘Gehelmden’. Het is van de hand van Wim Klabbers. Het beeld is opgebouwd uit gebogen aan elkaar geklonken stukken plaatijzer in de vorm van een zittende menselijke figuur.

Waterbeeld Hooghuis
Kunstwerk van de kunstenaar Niko de Wit op de hoek Schoonhout/ Oude Bredaseweg ter hoogte van de entree van de nieuwbouwwijk ‘Het Hooghuis’.
Een bronzen waterbeeld dat bestaat uit een rechthoekig, dikwandig bassin waaruit een bussel kolommen lijkt te stromen. De schuine stand van het waterbassin geeft het beeld een sterk ruimtelijke werking.

Kunstwerk aan de Veldweg
Een roestvrijstalen kunstwerk van de monumentaal beeldhouwer Jan de Baat. De kunstenaar heeft het beeld afgestemd op de locatie: dat is de entree/ uitrit van de wijk Klein Sander. Degene die per auto de wijk inrijdt, moet afremmen, wat een golfbeweging geeft. Dat komt tot uitdrukking in de wimpel. Andersom geldt, dat degene die per auto de wijk uitrijdt, als het ware de vrije ruimte ingaat, wat evenzeer uit het beeld mag spreken. Deze achterliggende gedachte maakt dat het beeld plaatsgebonden is.

Kunstwerk bij kantoorgebouw Woonstichting Etten-Leur aan het Schoonhout
Het kunstwerk is van de kunstenaar Adri Verhoeven. Qua onderwerp speelt het in op de problematiek van land en water, aansluitend op de architectuur van de nieuwbouw van de Woonstichting Etten-Leur. Het kunstwerk bestaat uit een uit het water komende stapeling ruwe blokken steen met erboven een gepolijste steen.

Kunstwerk Groot Sander/ Lage Banken
Het kunstwerk voor de wijk Groot Sander/ Lage Banken is een roestvrijstalen plastiek vervaardigd door de kunstenares Margot Zandstra en is geplaatst op een betonnen plateau in de vijver in het park aan de Thorbeckelaan.
Het staal van de verticale platen is mat, de verbindende horizontale stalen zijn glanzend.
De kunstenares heeft gekozen voor een beeld in roestvrij staal, omdat zij de omgeving voldoende kleurrijk vindt.

Kunstwerk De Grient
Het kunstwerk in de wijk De Grient bestaat uit één hoge toren van drie losstaande staalplaten met een rode coating, vervaardigd door de kunstenares Eline Ouwendijk. Een trap naar de onbekende toekomst vormt het centrum van het beeld. Het verleden wordt gesymboliseerd door een lage torenplaat en de middelste plaat (het heden) bevat de bronzen afdrukken van kinderhandjes uit de wijk. Het kunstwerk is geplaatst op een glooiende heuvel in het centrale park van de wijk.

Kunstwerk rotonde Anna van Berchemlaan - Rode Poort
Kunstenares Marte Röling heeft het kunstwerk Uilenbos ontworpen, bestaande uit zeven Cortenstalen zuilen waarop 21 met bladgoud beklede elementen en zes uilen zijn bevestigd.

Kunstwerk rotonde Couperuslaan - Schoonhout
Tom Puckey heeft voor deze rotonde een kunstwerk gemaakt van 52 echte bomen, vier aluminium bomen en acht bronzen windhonden.

Kunstwerk rotonde Roosendaalseweg - Grauwe Polder
Eric Verhelst maakte in opdracht van de industriële Kring Etten-Leur (IKE) een steensculptuur. Het is een cadeau van de IKE aan de gemeente. Het is een blauw harstenen wiel met een hoogte van 2.5 meter en symboliseert het nooit stilstaande wiel van de industriële bedrijvigheid.

Gedenkteken voor Gevallenen
In het Heerma van Vossplantsoen (aan het Van Bergenplein) staat een Gedenkteken voor Gevallenen, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog tot op heden zijn omgekomen door oorlogshandelingen en terreur.
Het gedenkteken is ontworpen door de beeldend kunstenaar Niko de Wit uit Tilburg, die het oorspronkelijk aanwezige monumentje erin heeft verwerkt. Jaarlijks op 4 mei vindt hier de herdenking van de gevallenen plaats.

De zonnebloemen met de kraaien
Het kunstwerk op het Vincent van Goghplein is van de hand van kunstenares Linda Scheepers-Konings. Het beeld dat in brons is uitgevoerd stelt een vlucht kraaien voor die opvliegt uit een veld zonnebloemen. Het beeld heet dan ook ‘De zonnebloemen met de kraaien’. Het kunstwerk is geïnspireerd op het schilderij ‘Het korenveld met de kraaien’ dat Vincent van Gogh aan het einde van zijn leven in Auvers, Frankrijk, schilderde. Het kunstwerk is 126 cm hoog en is onthuld ter gelegenheid van de ingebruikname van het vernieuwde Vincent van Goghplein op 5 april 2003. De bestrating van het Vincent van Goghplein is in een groot zonnebloemmotief uitgewerkt.


Vaste kunstenaars

Jan de Baat - Jan van den Brink - B. Cooijmans-Kleintjes - Ron Dirven - Charles Eyck - Ronald Heyligers - Bart van Hove - Kees Keijzer - Joost Keyzer - Wim Klabbers - Paul van Loon - Cornelis Nieuwland - Eline Ouwendijk - Thom Puckey - Perry Raaymakers - Marte Röling - Linda Scheepers-Konings - C.A. Smout - Conny Sprinkhuizen - Niel Steenbergen - Synneve Verdonk - Eric Verhelst - Adri Verhoeven - Thea van Vliet - Hein Vree - Theo Wiercx - Wim Winnubst - Niko de Wit - Margot Zandstra.


(advertentie)