Vereniging Rembrandt  (1883)

Denneweg 124  Plattegrond via Google
2514 CL Den Haag, Nederland
T 070-4271720
 bureau@verenigingrembrandt.nl
www.verenigingrembrandt.nl

Overige informatie

De Vereniging Rembrandt heeft als doelstelling de Nederlandse musea financieel te ondersteunen bij het aankopen van belangrijke kunstwerken. Dit kan betekenen dat belangrijke kunstwerken voor Nederland behouden kunnen blijven, maar ook dat kunstwerken van buitenlandse kunstenaars of kunstwerken in buitenlands bezit toegevoegd worden aan het Nederlands openbaar kunstbezit. De Vereniging Rembrandt verleent steun aan alle mogelijke verzamelgebieden: oude en moderne schilderkunst, kunstnijverheid, beeldhouwkunst, textiel, glas, zilver, etc. ten behoeve van grote en kleinere musea.
+ + lees meer...

Naast het behoud van kunstschatten voor Nederland en het verrijken van het Nederlands openbaar kunstbezit stelt de vereniging zich ten doel de publieke belangstelling voor het openbaar kunstbezit te vergroten en de kennis van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in de Nederlandse openbare collecties, te verhogen.

De Vereniging Rembrandt is het enige particuliere fonds in Nederland dat zich uitsluitend richt op kunstaankoop. Vaak is zij – vanwege de kunsthistorische expertise binnen haar Bestuur en Raad van Adviseurs het eerste loket voor het aanvragende museum. Een bijdrage van de Vereniging Rembrandt heeft hierdoor een keurmerkfunctie en is voor andere fondsen vaak aanleiding tot medefinanciering. Door haar uitgebreide netwerk via bestuursleden en adviseurs onderhoudt de Vereniging Rembrandt contacten in de museumwereld, de kunstmarkt, particuliere verzamelaars, het bedrijfsleven en de politiek teneinde het belang van het openbaar kunstbezit te onderstrepen.

De Vereniging Rembrandt is in 1883 opgericht door enkele Amsterdamse particulieren. Het doel was – en is nog steeds –de Nederlandse musea financieel te ondersteunen bij het aankopen van belangrijke kunstwerken. In de 19de eeuw vond een ware uittocht plaats van Nederlandse topkunst. In 1883 kwam de vermaarde tekeningencollectie ‘de Vos’ op de veiling. De musea hadden geen aankoopbudget, maar dankzij de oprichting van de Vereniging Rembrandt kon een groot aantal belangrijke tekeningen voor Nederland behouden worden.

De naam van de vereniging zorgde vanaf de oprichting voor het misverstand dat de vereniging zich zou beperken tot werken van Rembrandt of de meesters van de 17de eeuw. Niets is minder waar. Al in 1885 werd het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe gesteund bij de aankoop van acht middeleeuwse doopvonten en in 1887 hielp de Vereniging Rembrandt het Rijksmuseum bij de aanschaf van een zilveren drinkschaal van Adam van Vianen.

In de eerste jaren werd steun gegeven in de vorm van leningen – de vereniging kon snel beslissen – die door het rijk of de musea geheel of gedeeltelijk werden terugbetaald. In de loop van de tijd zijn de doelstellingen verruimd: Naast leningen werden ook schenkingen verleend en het ging niet alleen meer om behoud van stukken uit Nederlands bezit, maar ook om kunstwerken die zich in het buitenland bevinden. In 2002 werd een educatieve doelstelling toegevoegd. De vereniging groeide van 250 leden in 1883 tot ruim 9000 leden in 2008. De steun wordt gegeven uit de opbrengsten van (1)contributies, giften, nalatenschappen, (2) de opbrengst van het vermogen en - sinds 1960 – uit de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De Vereniging Rembrandt kent verschillende soorten lidmaatschap. Naast een gewoon lidmaatschap (minstens €60 per jaar), het partnerlidmaatschap en het jongerenlidmaatschap (tot en met 25 jaar) kunt u ook donateur worden of besluiten tot een lidmaatschap voor het leven. Ook is er de mogelijkheid een cadeaulidmaatschap te geven.

Nieuws- en persberichten
18/11/2014 Zes topstukken uit de collectie Van Regteren Altena voor Nederland behouden


Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius