Walburg Pers

Zaadmarkt 86  Plattegrond via Google
7201 DE Zutphen
T 0575-510522
 info@walburgpers.nl
www.walburgpers.nl

Contact: Inge Pasman (PR)

Overige informatie

Een eeuw geleden, in 1901, werd in Zutphen drukkerij De Hoop opgericht. Aan de drukkerij was nog een ander bedrijf verbonden: de Eerste Nederlandsche Vethulzenfabriek De Hoop. Hier werden bedrukte verpakkingen vervaardigd voor vetsmelterijen. Beide bedrijven waren in hetzelfde pand gevestigd, eerst aan de Groenmarkt, later aan de Zaadmarkt. In 1961 werd het complete bedrijf overgenomen door C.F.J. Schriks. Eind dat jaar richtte Chris Schriks naast drukkerij De Hoop een uitgeverij op: Walburg Pers.
+ + lees meer...

De naam Walburg Pers was al snel zo ingeburgerd, dat vanaf 1962 het hele bedrijf onder deze naam werd aangeduid. Met Walburg Pers wilde Schriks vooral boeken uitgeven op het gebied van historie, bij voorkeur regionale geschiedenis. Begin jaren zestig betrof de Nederlandse geschiedschrijving nog vooral de Hollandse geschiedenis. Met een groter eigen aandeel van de overige provincies, zou de Nederlandse geschiedenis ook daadwerkelijk de hele natie gaan omvatten. Walburg Pers hoopte hier een bijdrage aan te kunnen leveren. In de loop der jaren heeft dit streven verder vorm gekregen. Maritieme en koloniale geschiedenis hebben in deze jaren een belangrijke plek in het fonds veroverd en ook de geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname hebben hun aandeel gekregen. Met Pieter Schriks, die de leiding overnam van zijn vader, zet Walburg Pers deze lijn nog steeds voort.

De fondslijst van Walburg Pers bevat nog altijd veel boeken op het gebied van regionale geschiedenis. Daarnaast telt de lijst uitgaven over onder meer algemene historie, rechtsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en monumentenzorg. Op de fondslijst zijn ook titels te vinden met een kleine oplage. Want Walburg Pers heeft zich door de jaren heen niet alleen gericht op boeken die voor de handel interessant waren, maar ook uitgaven voor een beperkte doelgroep een kans gegeven.Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius