Satellietgroep  (2006)

BADGAST@FAST aan de boulevardScheveningenNederland
M 06-12061651
 info@satellietgroep.nl
www.satellietgroep.nl

Contact: Jacqueline Heerema

Overige informatie

Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep is in 2006 opgericht in Den Haag, met als doel het onderzoeken van de culturele betekenis van de zee vanuit het perspectief van de kunsten en wetenschap. De oprichters zijn Jacqueline Heerema (kunst concept + organisatie), Andries Micke (architect) en Hederik van der Kolk en Bas de Koning (vormgevers van collectief Duel). We dagen kunstenaars, vormgevers, (landschap) architecten en wetenschappers uit om nieuwe concepten en projecten te ontwikkelen die de culturele, innovatieve en duurzame kwaliteiten van de zee en haar kusten tot uitdrukking te brengen.
+ + lees meer...

De zee is van iedereen en daardoor van niemand - woorden waarmee de grootste publieke ruimte ter wereld is gedefinieerd en tegelijkertijd ongearticuleerd blijft. Wereldwijd staan de zee en haar kusten onder grote druk. Klimaatveranderingen, economische, functionele en recreatieve belangen strijden om ruimte. De voorgestelde veranderingen zijn enorm en zowel geografisch, ecologisch, conceptueel als filosofisch uniek. Verschuivingen van natuur naar cultuur en van concept naar materie roepen vragen op over nieuw land, nieuwe (kust)landschappen, nieuwe vormen van stedelijkheid en nieuw cultuurgebied in/aan zee.

Maar de zee heeft ook een culturele betekenis. De onmetelijke ruimte, tijdloosheid, getijdenwerking en een lege horizon appelleren aan universele gevoelens van vrijheid en avontuur. Nu de zee aan de vooravond staat van grote veranderingen ontstaan ook kansen voor een ander gebruik en nieuwe betekenis. Nieuwe vormen van zeegebruik vragen om een andere benadering. Dit is het moment voor een kwalitatieve impuls, waarbij de specifieke kwaliteiten van de zee ook vanuit een cultureel perspectief worden ontwikkeld.

Juist de kunsten en wetenschap zijn in staat de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteiten en knelpunten - van de zee te articuleren en voor publiek op verrassende wijze toegankelijk te maken. Kunstenaars, vormgevers, architecten en wetenschappers zijn de pioniers van een ander denken over en een nieuw ervaren van de kwaliteiten van de zee.
Op deze wijze worden de zee en kust getransformeerd van terreinen voor consumptie en recreatie tot onderwerpen voor serieuze dialoog.

We hebben twee doelen. Het eerste is inspiratie. We verzamelen en presenteren werken die de culturele betekenis van de zee en kust tot uitdrukking brengen en dagen kunstenaars en wetenschappers uit nieuwe projecten te ontwikkelen. Het tweede doel is de culturele betekenis van de zee op de agenda zetten bij betrokken beleidsmakers. Veel partijen zijn betrokken bij de zee maar een gedeelde culturele agenda ontbreekt.Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius