Stichting Niet Normaal

Nederland
T 030-2769111
 kantoor@nietnormaal.nl
www.nietnormaal.nl

Contact: Ine Gevers

Overige informatie

Stichting Niet Normaal, Postbus 824, 3500 KA Utrecht

Stichting Niet Normaal is opgericht in 2007 en heeft als doel het maken van publiektrekkende beeldende kunst manifestaties over maatschappelijk relevante thema’s. Artistiek directeur van Stichting Niet Normaal Ine Gevers was samen met bestuursvoorzitter Hester Alberdingk Thijm in 1994 verantwoordelijk voor Ik + de Ander. Art and the Human Condition. Ik + de Ander staat bekend als Nederlands eerste geëngageerde tentoonstelling en kreeg alom internationale lof en aandacht.
+ + lees meer...

In een tijd waarin overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten moeite hebben hun publiek te bereiken en te activeren, geeft de werkwijze van Stichting Niet Normaal een alternatief. Stichting Niet Normaal hanteert het practice-what-you-preach model en investeert al in het voortraject in de relaties met verschillende publieksgroepen.

Prinses Máxima opende op 16 december 2009 de succesvolle blockbuster Niet Normaal – Difference on Display. De tentoonstelling trok 50.000 bezoekers in drie maanden. Thema’s als maakbaarheid & perfectie, norm en verschil als handelswaar en de relatie mens en technologie werden van alle kanten bekeken. Niet Normaal kreeg uitstekende kritieken uit binnen- en buitenland, waarbij vooral het bevrijdende karakter van de manifestatie werd geroemd. Niet Normaal – Difference on Display reisde naar Berlijn en Liverpool en maakte deel uit van het Olympic Games Cultural Program in de zomer van 2012.

Vanaf 15 maart 2013 was de door Stichting Niet Normaal en Gemeentemuseum Den Haag gerealiseerde manifestatie Ja Natuurlijk– How art saves the World te zien. De binnen- en buiten tentoonstelling presenteerde een stadse visie op de relatie mens-natuur die vooral jonge ‘alleseters’ aansprak. Ja Natuurlijk toonde aan hoe natuur en cultuur elkaar versterken en beschouwde technologie als een kans om nieuwe bruggen te slaan. Ja Natuurlijk liet zien en ervaren hoe we ecologisch en sociaal intelligent kunnen zijn. 40.000 bezoekers en een mediawaarde van 400.000 www.ja-natuurlijk.com

Hacking Habitat, gepland voor 2015/16, is een kunstmanifestatie over hoe te overleven in een hightech samenleving. We raken verstrikt in een web van digitale controle en regulatie. Mondiaal aan elkaar gekoppelde systemen worden steeds machtiger terwijl burgers hun bewegingsvrijheid zien afnemen. HACKING HABITAT laat zien wat technologie vermag maar nodigt ook uit tot nadenken over wat we verliezen als ons leven volledig door algoritmes wordt bepaald. Hoe houden we onze relaties menselijk? En hoe is technologie ook anders te gebruiken? Op zoek naar een nieuwe balans. www.hackinghabitat.com
Geďnspireerd door kunstenaars, denkers en activisten dicht Stichting Niet Normaal het gat tussen publiek en politiek, zoekt de kracht die ons burger maakt in plaats van consument en toont hoe informele overlevingsstrategieën en kleine initiatieven het kunnen winnen van een teveel aan vastgeroeste regels en protocollen.


Hacking Habitat. Art of Control
1/4/2016 - 1/7/2016


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius