MUSEUM
 
Kasteel Groeneveld
Groeneveld 2  Plattegrond via Google
3744 ML Baarn, Nederland
T 035-5420446
M 06-29484529
 groeneveld@minlnv.nl
www.kasteelgroeneveld.nl
di t/m zo 11.00-17.00
gesloten op 30 april, 25 dec en 31 dec
entree Ä 5,00
  

Contact: Caroline van der Lee

De exploitatie zal per 1 januari 2014 worden voortgezet door de eigenaar: het Staatsbosbeheer. Het Kasteel zalvoor het publiek de maand december 2013 gesloten zijn. Park, tuin en Grand Cafť blijven toegangelijk.

Overige informatie
Kasteel Groeneveld is geen echt kasteel, maar een prachtig landhuis uit de 18e eeuw. Het ligt in het ruim 130 ha grote landgoed Groeneveld van Staatsbosbeheer. Kasteel Groeneveld is het Nationaal Centrum voor bos, natuur en landschap. Hier worden tentoonstellingen en evenementen over natuur en landschap georganiseerd. Groeneveld is toegankelijk voor publiek.

Geschiedenis van Kasteel Groeneveld

1696-1730
Marcus Mamuchet liet in 1696 Kasteel Groeneveld bouwen. Omdat hij ook eigenaar was van de oude bezitting Houdringue bij Lille, voegde hij aan zijn naam "van Houdringen" toe. De gebouwen die Marcus in 1696 liet neerzetten, omvatten het middengedeelte van het huidige hoofdgebouw, het koetshuis en de orangerie. Het terrein waar Groeneveld op werd gebouwd was ongeveer 3 kilometer lang en 2 ŗ 300 meter breed. Het park werd in Franse stijl aangelegd.

1730-1735
Marcus Mamuchet stierf kinderloos. De zusters van zijn moeder erfden zijn bezittingen. Zij verkochten het landgoed aan Arend van der Waeyen voor f 14.800. Van der Waeyen was maar vijf jaar eigenaar van Groeneveld. Hij zag kans het landgoed te verkopen voor het dubbele van de aankoopprijs.

1735-1755
De nieuwe eigenaar heette Cornelis Hasselaer uit een geslacht van Amsterdamse regenten. Cornelis zocht zijn fortuin in Nederlands Oost-IndiŽ. Hij werd Directeur-Generaal en daarmee een rijk man. Na zijn terugkeer kocht hij van Van der Waeyen het landgoed Groeneveld voor f 32.000. Op de gevel van Groeneveld verscheen zijn wapenschild. Na zijn dood in 1737 ging Groeneveld over op zijn zoon Pieter Cornelis. In 1755 besloot Pieter Cornelis een nieuwe baan te zoeken in IndiŽ.

1755-1774
Na het vertrek van Hasselaer kocht de Amsterdamse patriciŽr mr. Jan Lucas van der Dussen Groeneveld. Van der Dussen heeft veel gedaan aan de uitbreiding van het landgoed. Hij begon met het toevoegen van speelse elementen met een stelsel van paden en een slingerbosje en gaf daarmee de aanzet naar een Engelse landschapstuin, die nu nog in het landgoed aanwezig is. Toen Van der Dussen in 1774 overleed werd Groeneveld opnieuw te koop aangeboden.

1774-1797
Na zijn terugkomst uit IndiŽ werd de nieuwe eigenaar wederom Pieter Cornelis Hasselaer. Omstreeks die tijd is het vierkante middengebouw verbreed met twee halfronde zijvleugels. Of dit nog in de periode Van der Dussen heeft plaatsgevonden of in periode Hasselaer is niet helemaal duidelijk. Pieter Cornelis kocht in 1774 Groeneveld voor f 71.000, dat was ongeveer het dubbele van wat hij er indertijd voor gekregen had. In 1797 stierf hij op 77 jarige leeftijd. De erfgenamen van Hasselaer verkochten het landgoed aan jhr. mr. Joan Huydecooper van Maarseveen.

1797-1864
Huydecooper is driemaal getrouwd geweest: in 1792 met Maria Alewijn, in 1795 met Sophia Adriana te Hove en in 1821 met Johanna Louise van Tets. Toen hij in 1836 stierf bleef zijn weduwe op het landgoed wonen. Toen ook zij in 1864 overleed ging het landgoed over op zijn kleindochter uit het tweede huwelijk.

1864-1873
De kleindochter van Huydecooper, Sophia Fabricus van Leijenburg, trouwde in 1845 met mr. S.M. baron van Heemstra, advocaat te Amsterdam. Uit dit huwelijk werd in 1848 een dochter geboren. Zij trouwde in Baarn op 4 december 1873 met Louis Reinier baron Taets van Amerongen. Van Heemstra ontruimt het huis voor zijn kinderen en gaat wonen op Villa Nova in Baarn.

1873-1940
Na de dood van zijn vrouw Sophia, trouwt Taets van Amerongen met Agneta Margaretha Catharina van Reenen. Als Taets van Amerongen op 11 april 1921 overlijdt, blijft zijn weduwe op Groeneveld wonen tot haar dood op 14 februari 1940. Het landgoed wordt dan verkocht aan Staatsbosbeheer.

1940-heden
Nadat in 1938 ongeveer 39 hectare was overgegaan, werd na de dood van de echtgenote van Taets van Amerongen ook het restant van het landgoed, groot 92 hectare, verkocht aan het Staatsbosbeheer. Het landgoed is nog steeds in handen van Staatsbosbeheer. Het Kasteel behoort als nationaal centrum voor bos, natuur en landschap - bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Engels landschapspark
Landgoed Groeneveld is lang en smal. Eigenaars in de 17de en 18de eeuw maakten graag een groots gebaar in de lengte richting van hun landgoed. De lange oprijlaan getuigde van subtiele intimidatie van gasten.

De parktuin werd aangelegd in de strenge Hollandse Barokke stijl, afgeleid van de Franse Stijl. Kenmerkend zijn de geometrische vormen.
Eind 18de en begin 19de eeuw werd het park omgevormd naar de Engelse landschapsstijl. Kenmerken van deze stijl zijn: waterpartijen, beken, slingerende paden, heuvels, boompartijen en solitaire bomen. Na 1830 werd de verandering echt goed ingezet. De beek was het leidende principe. De partijen rode beuken markeren belangrijke elementen of overgangen in het park. Ze staan iets hoger, waardoor ze nog meer imponeren.

In de 19de eeuw is ook een ijskelder aangelegd. IJs dat uit de vijver werd gezaagd werd van bovenaf naar beneden gekieperd en onder stro bleef het wel twee jaar goed. Hiermee werd ís zomers fruit, groente, vlees en wijn gekoeld. Tegenwoordig wordt de kelder bewoond door de grootoor-vleermuis.

Van 1976 tot 1981 is het park ingrijpend gerestaureerd. Er was toen al zoín 100 jaar niets aan het landgoed gedaan, en de laatste 40 jaar was het echt verwaarloosd. Landschaparchitect Michael van Gessel heeft geprobeerd enkele essenties van de Franse en de Engelse stijl in elkaar te schuiven. De lange zichtlanen verwijzen naar de strengere Barokstijl. De weer vrijgemaakte beekloop met geschoren oevers, het vrijkappen en weer aanplanten van boomgroepen en het maken van doorkijkjes is juist een ode aan de Engelse stijl.

Landgoed Groeneveld heeft een oppervlakte van ongeveer 130 hectare. Een aantal lange wandel- en fietsroutes komt langs Kasteel Groeneveld. Maar ook de korte-afstandlopers komen aan hun trekken. Wandelpaden door het Engelse landschapspark rond Kasteel Groeneveld voeren langs boomgroepen, waterpartijen en weilanden. In samenwerking met Staatsbosbeheer worden ook wandelingen met de boswachter georganiseerd.

Nieuws- en persberichten
01/06/2010 Chiel Kuijl: Deiners en vogelparadijs

Exposities (komt/future nu/now voorbij/past)
voorbij / past >>

Kunstenaars in vaste collectie
Chiel Kuijl.

 Toon afbeeldingen: