José Maria Capricorne  (1932)

Geboren op Curaçao geboren. Hij heeft daar een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt. In 1955 verhuist hij naar Nederland om in 1968 weer op Curacao gaan wonen. Daar is hij in in 1969 betrokken bij de oprichting van de Curacaose Akademie voor Beeldende Kunsten (Akademia di Arte), waarvan hij -met enkele onderbrekingen - vanaf 1970 tot aan zijn pensionering in 1988 directeur is geweest.
+ + lees meer...

Vanaf 1962 schildert hij en ontwikkelt hij een eigen beeldtaal. Op Curaçao had hij als jongeman aardewerk gedecoreerd. In Brazilië was hij een tijdje als porseleinschilder werkzaam en in Amsterdam had hij de Grafische School doorlopen. Dat was zijn basis.
De werken die in deze tentoonstelling te zien zijn - allemaal tot stand gekomen aan het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig - zijn weliswaar niet representatief voor zijn hele oeuvre, maar ze geven er wel een indruk van. Ze zijn figuratief en verhalend. Ze vertellen in veel kleuren verhalen, sprookjesachtige verhalen. Omdat ze in een aantal gevallen letterlijk ingekaderd zijn, roepen ze associaties op met theater (veel titels wijzen trouwens ook in die richting). Die context verklaart en rechtvaardigt waarom ze vrijelijk aan de werkelijkheid mogen ontsnappen. De ruimte waarin de personen (de acteurs) zich bevinden is gevuld met allerlei mysterieuze details. Ze ‘vliegen’ als het ware over het toneel. Het zijn een soort pictogrammen. Vaak ogen, al dan niet gevangen in een driehoek, maar ook vissen, vlinders en lippen. Hoe die zich verhouden tot de personen, tot de handeling op het ‘toneel’ is onduidelijk. De moeder van Capricorne vertelde hem als kind allerlei verhalen. Zelf verzonnen verhalen maar ook Caribische fabels (Nanzi-fabels). Wellicht hebben die in deze en andere werken een plek gekregen. Het kan ook zijn dat de kunstenaar slechts de ingrediënten levert waarmee de kijker zijn eigen verhaal mag vertellen.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende instellingen hebben werk in stock:
SBK Amsterdam KNSM, Amsterdam


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds kort weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de rechter kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Benno Tutein Nolthenius