Herman van der Made  (1936)  

Geboren in Monster. Woont en werkt in Harlingen.

Beeldstenen
Zwerf- en rolstenen zijn voor mij sinds 1997 het basismateriaal in mijn beeldend werk. Door mijn liefde voor steen en natuur werd ik - ook al voordat ik begon met beeldhouwen - geboeid door stenen die hun vorm hebben gekregen door een zwerftocht van duizenden jaren in de natuur. Stenen die een verhaal vertellen.
+ + lees meer...

Keien gevormd op de grens van bodem en water. De huid geteisterd door de elementen. Ze kunnen bv. rond of ovaal zijn, maar doordat de stenen in de natuur zijn gevormd, zijn ze niet perfect rond of ovaal waardoor ze een bijzondere spanning kunnen krijgen.
Ik zoek ze in rivierbeddingen, aan de zeekust of op plekken waar ze door gletschers naar de oppervlakte werden gestuwd.
Ik schouw de zwerf/rolsteen, die ik wil bewerken, en kom vanuit dat wat in mij leeft in een soort van samenspraak met die steen. Dan vanuit de leegte komt het beeld op dat ik wil scheppen. Het is een zoektocht naar de grenzen van mijn verbeelding en de schoonheid die ik wil vrijmaken.
De (zwerf/rol)steen is voor mij een symbool van eenheid. Hierbinnen zoek ik naar de spanning tussen het buitenste en het binnenste op een zodanige wijze dat de eenheid bewaard blijft. Soms combineer ik de steen met andere materialen zoals (archeologisch) ijzer en lood.
Ik houd van een heldere en sobere vormentaal.
Omdat de vorm van de steen in belangrijke mate bijdraagt aan het eindresultaat geef ik mijn werk de naam ‘beeldstenen’.

Exposities (komt nu voorbij)


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius