Pier Pander  (1864-1919)

Geboren in Drachten en woonde sinds 1890 in Rome. Friese beeldhouwer.

Pier Pander Museum
Aan het Noorderbos staat de Pier Pander-tempel met beeldengroepen. Het museum is op verzoek van de Friese beeldhouwer Pier Pander (1864-1919) in de Prinsentuin gevestigd. Deze tuin is in opdracht van koning Willem I aangelegd. De Friese beeldhouwer Pier Pander, die in Rome een atelier had, liet in 1919 al zijn werk na aan de Gemeente Leeuwarden. Speciaal voor deze nalatenschap is in 1954 de oostelijke vleugel aan het vroegere zomerhuis gebouwd, waarna het Pier Pander Museum kon worden ingericht.
+ + lees meer...

Prinsentuin, 8911 DE Leeuwarden, tel: 058-2948958.

Pier Pandertempel, Noorderplantage
Voor Panders beeldengroep van personificaties is in 1924 het Pier Pandertempeltje gebouwd. Dit is de posthume uitwerking van zijn ontwerp voor een totaalkunstwerk. Het tempeltje staat op het hoogste punt van het deels vergraven Noorderbolwerk. Tot 1882 stond op deze plek de molen ´De Leeuw´. Het molenaarshuisje bestaat nog.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Pier Pander Museum, Leeuwarden
Museum Dr8888, Drachten


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius