Frie J. Jacobs 

Het raadsel van de zichtbaarheid

Frie J. Jacobs werkt als een schilder met oog en camera. Gefascineerd isoleert en herschept hij details die hij opmerkt in de natuurlijke omgeving van zijn tuin. Het zijn vage, halfherkenbare beelden van planten, van schaduwen en weerkaatsingen, van het licht dat de vormen omtovert.

Francis Bacon spreekt over de traditie dat de zintuigen niet kunnen liegen en een manifeste waarheid openbaren aan degenen die het open boek van de natuur met onbevooroordeelde geest lezen. Het doet er wellicht niet toe of deze beelden de werkelijkheid weergeven of
+ + lees meer...

schijnbeelden tonen. Er is vooreerst de esthetische blik, de wijze waarop het stukje werkelijkheid bekeken wordt door de kunstenaar, die dit door de lens in een rechthoekig beeldvlak afzondert. Hier stelt zich dan ook onmiddellijk de vraag wat het oog ziet of niet, en wat de camera registreert. Het digitale beeld verschijnt later op het scherm en kan dan al dan niet verder gemanipuleerd worden. Een volledig betrouwbare objectieve waarneming is sowieso uitgesloten. De fotografische beelden van Frie Jacobs zijn subjectieve interpretaties van een vergankelijke momentopname, van hetgeen op dat ene ogenblik gezien en vastgelegd wordt. Bij het waarnemen ontstaat steeds een wisselwerking tussen de verschijningsvorm, hetgeen we zien of denken te zien en wat we weten van het object zelf. En dan zijn er de eigenschappen van de camera, lens, focus en diafragma, de manipuleerbaarheid van de dieptescherpte. De diverse subjectieve waarnemingsomstandigheden, die hand in hand gaan met de technische mogelijkheden, de persoonlijke perceptie, die gebruik maakt van de fotografische blik.

“Onverzameld, althans” is een dubbelzinnige titel. Want voor deze presentatie zijn weloverwogen dertien beelden gekozen, die een dialoog aangaan. Dat Frie Jacobs zich in de eerste plaats als schilder manifesteert wordt duidelijk als men vaststelt dat deze beelden zich verdelen in vier groepen, met telkens één van de vier hoofdkleuren als basis: rood, geel, blauw en groen. Bij de titel van elke foto, die naar de natuur verwijst, plaatst hij daarenboven knipogend de kleurverwijzing, telkens met een vraagteken. De werkelijkheid ontsnapt steeds aan onze pogingen haar geheel te overzien en te vatten. Frie Jacobs toont ons zijn ervaring van de wereld doorheen detailopnamen, die elk een essentie belichten van het onvatbare geheel. Hij verleent een zichtbaar bestaan aan wat het ongeoefende zien niet ziet. Hij laat de ruimte en het licht spreken.

Zijn beelden van het zintuiglijke maken de wereld raadselachtig in haar vertrouwde aspecten en creëren ruimte voor illusie. Maar deze blik naar buiten gaat ook gepaard met een blik naar binnen, die aanwezig maakt wat afwezig is. De bewuste verdieping en verinnerlijking roept ook mentale beelden op, want het imaginaire maakt zich meester van de werkelijkheid. In deze metamorfoses maakt Frie Jacobs ons deelachtig aan de verwondering van het ziende en het zichtbare, maar ook van het ondoorzichtig verschijnen en het zijn.

“Men beseft nu wellicht beter wat er allemaal in dit woordje ‘zien’ besloten ligt. Het zien is niet een zekere modus van het denken of een aanwezig-zijn bij zichzelf: het is het middel dat mij is gegeven om van mijzelf afwezig te zijn, om van binnenuit de splijting van het Zijn bij te wonen, en om mij alleen via haar weer in mijzelf op te sluiten”.*

Florent Bex
Mei 2008

* Maurice Merleau-Ponty: “Oog en geest, Een filosofisch essay over de waarneming in de kunst” , Ambo, Baarn, 1996 pp. 69-70.


CV

Geboren in Mortsel, leeft en werkt in Zoersel

Solotentoonstellingen (selectie)

2008
“Onverzameld, althans” Dagmar De Pooter Gallery, Antwerp, Belgium

2007
“Prelude” Dagmar De Pooter Gallery, Antwerp, Belgium

2005
"Exile” Dagmar De Pooter Gallery, Antwerp, Belgium

2003
"Symposion/gastmaal", Caesuur, Middelburg, The Netherlands
"It is what it is, but what it is, it is", Twenty/Sixty Vision Gallery, Antwerp, Belgium

1999
Efaistos, Hingene, Belgium

1997
"Studiën Omtrent de Wereld", Belgiës Kleinste Kunstruimte, Zoersel, Belgium

1994
Sint-Lucaspassage, Antwerp, Belgium

Groepstentoonstellingen (selectie)

2008
Art Amsterdam, The Netherlands (Dagmar De Pooter Gallery)

2007
“Subject matterS”, Dagmar De Pooter Gallery, Antwerp, Belgium

2006
“Salon 2006”, recente kunstaanwinsten van de provincie Antwerpen, Mol, Belgium

2006
"Verloren Werkelijkheid”, De Bijl, Zoersel, Belgium

2005
Galerie Link (dubbeltentoonstelling Maja Jantar & Frie J. Jacobs), Ghent, Belgium

2004
"Soorten van blindheid", Het noodzakelijke zwijgen, St.-Lucaspassage, Antwerp, Belgium

2003
"Logo! / No Logo?", Highschool West-Vlaanderen, Brugge, Belgium
"Fortstraat 100", Het noodzakelijke zwijgen, Mortsel, Belgium
"WCT", Trechter 5, ‘De Kleuren van het Lage Land’, Goes, The Netherlands

2002
"Praktisch niet theoretisch", videoproject, Annex, Antwerp, Belgium
"Kunstgrepen", Westende, Belgium
"Albert Grisarstraat 19", Het noodzakelijke zwijgen, Antwerp, Belgium

2001
"Rudolfstraat 30, Antwerp, Belgium
"De Lichtende Ruimte", Fort Napoleon, Oostende, Belgium
"De Belgen Komen", Galerie Bij de Boeken, Ulft, The Netherlands

2000
"Bureau voor Ontroerende Goederen" , Belgiës Kleinste Kunstruimte, Zoersel, Belgium

1999
"Verdwalen in het Park", Het Ei, Zoersel, Belgium
"Overbruggen", Boom/Klein-Willebroek, Belgium
"Kunst uit Huis", De Bond, Brugge, Belgium

1998
"Kunst is niet eetbaar", De Warande, Turnhout, Belgium

1997
"Een Onvolledig Beeld - Faxdocumentaire", Het Ei, Zoersel, Belgium

1993
Galerie Annick Ketele, Antwerp, Belgium

1992
"De Jonge Belgische Schilderkunst/Jeune Peinture Belge", PvSK, Brussels, Belgium
Galerie Annick Ketele, Antwerp, Belgium

1991
"Magentas Art Garden", Kalmthout, Belgium
"MOS 91’", Galerie Magenta, Kalmthout, Belgium
"Sfinks-X", Boechout, Belgium

1990
"De Gevolgen", De Krabbedans, Eindhoven

1988
"Verdwenen Aarde", Sint-Bernardusabdij, Hemiksem, Belgium

Exposities (komt nu voorbij)


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius