Henry Darger  (1892-1973)

Geboren en overleden in Chicago.

Henry Darger werkte als schoonmaker in Chicago en produceerde een 15.143 pagina's groot fantasy manuscript: "The Story of the Vivian Girls, in What is known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinnian War Storm, Caused by the Child Slave Rebellion", verlucht met honderden illustraties, waarvan vele in waterverf.

Toen Henry Darger vier jaar oud was, stierf zijn moeder Rose Fullman aan kraamvrouwenkoorts, na de geboorte van Dargers zusje, dat hij nooit te zien kreeg. Hij had nog twee oudere zussen.
+ + lees meer...

Zoals Darger zelf vertelde, was zijn vader Henry sr. goed voor hem, en woonde hij bij hem tot 1900, toen zijn vader hulpbehoevend en oud naar een rusthuis werd gebracht.
Henry werd in een katholiek jongenstehuis geplaatst tot 1905.
Daarna werd hij als "zwakbegaafd" naar een tehuis in Lincoln overgeplaatst met de diagnoses: "masturbatie" en "zijn hart is niet op de juiste plaats" (aldus de artsen...). Darger vond dat hij door de "volwassenen leugens" heen zag en dat dat een belangrijke oorzaak van zijn problemen was. Lange tijd voelde hij zich gedwongen vreemde geluiden te maken die anderen irriteerden (beter bekend als het syndroom van Gilles de la Tourette).
Het harde werk en de vele zware straffen in het "Lincoln Asylum" zijn waarschijnlijk verwerkt in de Vivian Girls. Tijdens zijn verblijf in het Asylum hoorde hij dat zijn vader was overleden; na enkele pogingen slaagde hij erin in 1908 te ontsnappen en naar Chicago terug te keren, waar hij werk vond in een katholiek ziekenhuis voor de volgende 50 jaar....
Darger, die altijd slordig gekleed ging, verzamelde en bewaarde allerlei afval van de straten; samen met zijn enige vriend en zielsverwant William Shloder richhte hij de Children's Protective Society" op, om verwaarloosde en misbruikte kinderen op te vangen en te helpen.
Nadat Shloder Chicago omstreeks 1930 had verlaten, vestigde Darger zich in een kamer op de tweede verdieping in Chicago-noord. In deze kamer werd na zijn dood, bijna 40 jaar later, Dargers totale buitengewone nalatenschap ontdekt...

Het verhaal van de Vivian Girls
In The Story of the Vivian Girls draait een grote planeet als maan rond de aarde; de meeste mensen zijn Katholiek.
Het grootste deel van het verhaal behelst de avonturen van de zeven dochters van Robert Vivian; zij zijj de prinsessen van "the Christian nation of Abbiennia", en helpen in een gewaagde rebellie tegen de "Glandelinians", die kinderslavernij veroorzaken. De Kinderen in deze fantasywereld nemen de wapens op en worden afgeslacht in veldslagen of komen om door martelingen van de "Glandelinian Overlords". De "Blengigomeneans" (of Blengins), zijn gevleugelde wezens met gebogen hoorns die gedeeltelijk menselijk zijn en messtal goedaardig tegen de "Vivian Girls".

In Vivian Girls, was de moord op kindwerker Anna Aronburg door de "Glandelinian Government" de oorzaak va de oorlog.
Darger voorziet in twee aflopen: in een versie zijn de Vivian Girls en het Christendom de overwinnaars, in de andere worden zij verslagen en geregeerd door de goddeloze Glandelinians.

Dargers illustraties komen grotendeels tot stand door collage, overtrekken van afbeeldingen en vergroten van de oude tijdschriften en kranten die hij verzamelde op straat. Zijn briljante waterverfschilderingen van machtige veldslagen, gewaagde ontsnappingen, pijnlijke martelingen, e.d. zijn duidelijke verwijzingen naar de vroege heiligen uit de katholieke ritus.
Een typisch kenmerk van zijn werk is het "transsexuele" afbeelden van de personen; sommige vrouwen hebben mannelijke organen (onduidelijk is of Darger geen kennis had van de vrouwelijke anatomie of dat de meisjes naar het model van het Jesuskind gemaakt zijn).

In 1968 schreef Darger The History of My Life, met 206 paginas over zijn leven en 4.672 paginas over een orkaan genaamd "Sweetie Pie".
In 1939 is Crazy House: Further Adventures in Chicago als vervolg op de Vivian Girls nog door hem geschreven over een huis bezeten door demonen die kinderen vermoorden; de Vivians plegen excorcisme totdat het huis weer "schoon" is.

Al het werk van Darger draagt het trauma van zijn verblijf in kindertehuizen, en zijn diepe verbondenheid met misdeelde en mishandelde kinderen.

Exposities (komt nu voorbij)


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius