Sjeng Caris

De Budelse kunstenaar Sjeng Caris is bekend om zijn bronsplastieken van gestileerde menselijke figuren. Hij heeft zich van een realistische stijl ontwikkeld naar een gestileerde vormgeving. Zijn belangrijkste onderwerp is de vrouw. In zijn vroege werk beeldde hij de vrouw uit als moeder en als partner en verleidster. Na verloop van tijd is hij zich door het uitbeelden van gebaren meer en meer gaan toeleggen op het uitdrukken van emoties als eenzaamheid, verlegenheid, schaamte en verdriet. Later heeft hij, parallel aan de ontwikkeling naar een gestileerde vorm, zijn beeldtaal teruggebracht tot een minimum aan lichaamsgebaren.
+ + lees meer...

Een aantal recente werken lijken te zijn opgebouwd uit een cilinder als basisvorm. De figuren ogen statig en zelfbewust. Een andere groep beelden lijkt te zijn gemodelleerd uit één plaat, waarbij de menselijke figuur is gedeformeerd tot een mantelvorm. Deze vorm verwijst zowel naar verinnerlijking als naar bescherming. Met deze minimale, maar trefzekere belijning heeft Caris een krachtige en geheel eigen beeldtaal ontwikkeld. Titels die hij aan zijn werken geeft – Schreeuw, Vlucht, Verdriet, Warchild - zijn veelzeggend.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende instellingen hebben werk in stock:
Villa des Beaux Arts, Heeze

De volgende gemeenten hebben werk in de openbare ruimte:
Kunst Openbare Ruimte Helmond, Helmond


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

(advertentie)