Jan Nagel

Over Jan Nagel is weinig meer bekend dan dat hij aan het einde van de 16de-eeuw in Haarlem heeft gewerkt. De schilder en kunsttheoreticus Karel van Mander meldt in zijn Schilder-Boeck uit 1604 dat Nagel afkomstig was uit Haarlem of Alkmaar. Zeker is dat Nagel lid was van de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet Blijcken waarvoor hij in 1593 een blazoen schilderde. Ook is bekend dat hij in 1600 als meesterschilder werd ingeschreven bij het Sint Lucasgilde te Den Haag, waar hij twee jaar later overleed.
+ + lees meer...

Het oeuvre van Nagel is erg klein: slechts zes schilderijen, vier tekeningen en drie prenten zijn van hem bewaard gebleven. Het Frans Hals Museum bezit een schilderij met een afbeelding van Maria Magdalena.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Frans Hals Museum, Haarlem


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius