Bartholomeus van Bassen  (1590-1652)

Van Bassen was Stadsarchitect en kunstschilder in Den Haag. Hij is niet in Den Haag geboren, maar er in 1622 komen wonen, na 9 jaar in Delft te hebben gewoond en gewerkt (1613-1622). Zij grootvader -Bartolt Ernst van Bassen- was griffier bij het Hof van Holland. Den Haag zal hij dus al gekend hebben.

In 1638 werd hij de bouwmeester, waarna in 1639 promoveerde tot stadsbouwmeester van Den Haag. Dit bleeft hij tot 1650.
+ + lees meer...

Van Bassen had een aandeel bij het tot stand komen van de St. Sebastiaansdoelen. Hij heeft wellicht de leiding gehad over de bouw van de toren naast het oude Raadhuis aan de Groenmarkt (1647). Bovendien liet hij twintig bruggen bouwen over de nieuw gegraven grachten. De bekendste was de Bosbrug.

Hij hielp Pieter Adriaansz Noorwits bij het ontwerpen van de Nieuwe Kerk, de eerste speciaal voor protestanten ontworpen kerk in Den Haag. De kerk werd gebouwd in 1649-1656.

Het is het enige voorbeeld van een gebouw in Barokke stijl in Den Haag. Volgens de maker van de Archimon homepage heeft de kerk echter ook veel kenmerken van het Classicisme.

Van Bassen was ook een begenadigd schilder.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Museum of Fine Arts Budapest, Budapest
Mauritshuis, Den Haag


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

(advertentie)