Gradus Ten Pas  (1833-1899)

Gradus Ten Pas en zijn zoon Johannes Albartus Ten Pas (1869-1941) schilderden in hun na´eve stijl veel landschappen, stadsgezichten en plekken in het Apeldoorn van hun tijd. Ook de activiteiten van de gewone man keren regelmatig op hun schilderijen terug. Bijzonder is dat zij Apeldoorn in beeld brachten terwijl het aan de vooravond van de moderne tijd stond. Idyllische landschappen met al lang verdwenen boerderijen worden afgewisseld met beelden waarbij de vroege industrialisatie is te zien.
+ + lees meer...

Daarbij valt op dat, terwijl vader Gradus met een zekere gretigheid lijkt vooruit te kijken naar de moderne tijd, zijn zoon Johannes een generatie later alweer lijkt terug te verlangen naar het Veluwse natuurlandschap. Waar Gradus bij voorkeur de gashouder aan het kanaal, de papierfabriek van Van Gelder en de schoorstenen van verschillende Apeldoornse wasserijen schildert, legt Johannes liever het heidelandschap, de herder en zijn kudde vast.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
CODA Museum Apeldoorn, Apeldoorn


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius