Peter van Aarnhem  (1951)  

Peter van Aarnhem ( 1951)

Opleiding
Artibus, Utrecht, beeldhouwen bij Jan van Luijn (1982-1987)

Vanaf 1992 werkzaam als beeldend kunstenaar.

Peter van Aarnhem modelleert voornamelijk in klei en was waarna het werk in kleine oplages in brons gegoten wordt. Zijn werk is figuratief. Afhankelijk van het onderwerp kiest hij voor het opbouwen van een beeld in hoekige stukken of voor het opbrengen van grotere en kleinere plakken was of klei, wat een levendige en boeiende oppervlaktestructuur geeft.
+ + lees meer...

In deze tijd van sterke individualisering, richt hij zich bij de keuze van zijn onderwerpen juist op de relaties tussen mensen.
Zijn beelden lijken te willen benadrukken dat de gedachte dat de mens een onafhankelijk en autonoom wezen is en de hang naar grenzeloze autonomie een illusie is. De mens als sociaal wezen staat in zijn werk centraal. Alleen in relatie tot de ander kan hij zich ontplooien en aan zijn identiteit vorm geven. Die ontwikkeling wordt verbeeld op een manier die vaak terugkomt in zijn werk: vanuit één punt ontstaat een steeds complexer wordende gestalte van twee personen. De mens als bron van inspiratie en stimulans voor zijn medemens, in relatie tot de ander zich ontwikkelend, zonder zijn eigenheid te verliezen.
De dans met veelal een erotische lading is een regelmatig terugkerend onderwerp, waarbij dit thema tot uitdrukking wordt gebracht.

Exposities (komt nu voorbij)


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

(advertentie)