Gerrit van Bakel  (1943-1984)  

Geboren in IJsselstein. Overleden in Deurne.

Prijzen
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek (2007)

Gerrit van Bakel kan met recht een groot en zeer oorspronkelijk kunstenaar worden genoemd. Hij verwierf internationale faam naar aanleiding van zijn tentoonstellingen in het Van Abbemuseum te Eindhoven in 1981 en 1984 en door zijn deelname aan de Documenta 7 te Kassel in 1982.
+ + lees meer...

Het oeuvre van Gerrit van Bakel is grosso modo in te delen in drie periodes: een vroege periode met schilderijen en werken op papier, de ‘multiplex-periode’ met meubels, kinderspeelgoed en objecten in multiplex en de ‘machine-periode’ met kinetische, machineachtige objecten gemaakt van staal en werkend op natuurkrachten zoals zonlicht, koude, regen en wind.

In zijn machineachtige ‘beelden’ of ‘dingen’, zoals Gerrit van Bakel zijn werken zelf noemt, komen techniek en poëzie op een originele manier samen. Daardoor is hij in zijn uitgangspunt en thematiek te vergelijken met Panamarenko en Joseph Beuys.
Via een enorme verbeeldingskracht - want ‘eens waren alle dingen slechts een droom in iemands hoofd’ - herinnert hij de toeschouwer aan de natuurgeschiedenis. Via de verbondenheid met de natuur van zijn eigen streek, de Peel, maakt hij de poëzie, de kracht en de duurzaamheid van de natuur voelbaar en zichtbaar. Volgens Gerrit van Bakel bepaalt het voorwerp het geestelijke en materiële beeld van de tijd waarin hij leeft en daarom noemt hij zijn denken het ‘voorwerpelijke denken’. Hij wil ook de wereld ‘herontwerpen’. ‘Ik denk dat de oplossingen voor de wereldproblemen niet in de politiek, in de ideologie of in de godsdienst liggen. Integendeel. Ik denk bij de punaise, de spijker, de computer, de straaljager, de wegenbouwmachine, de drainagebuis’, aldus Van Bakel.
De energie die zijn machines aandrijft is het verschil in temperatuur tussen dag en nacht, licht en donker en als gevolg daarvan de uitzetting en inkrimping van materiaal onder invloed van warmte en vocht. Zijn ‘beelden’ zien er technisch en fantastisch uit, en vaak bewegen ze, eerder in millimeters dan in centimeters. De wonderlijke titels, zoals ‘Dag- en Nachtmachine’ of ‘Wereldwagentjes’ zijn dikwijls de sleutel tot het werk. Gerrit van Bakel zoekt naar het verband tussen de natuur en de oorsprong van ideeën, zoals die ontstonden bij wetenschappers en onderzoekers in het verleden. In die zin produceren zijn ‘beelden’ bewustzijn. Eén van de prettige karakteristieken van zijn werk is dat het ook mensen aanspreekt die niet zijn ingewijd in de wereld van de hedendaagse kunst. De werken doen technisch aan en zijn via die ingang gemakkelijk te benaderen om vervolgens tot diepere poëtische, esthetische of wereldbeschouwelijke betekenislagen te komen.

Met de website www.gerritvanbakel.nl wordt een virtueel atelier op het internet geschapen, dat op een visueel aantrekkelijke en inzichtelijke manier het werk van deze beeldende kunstenaar ontsluit. Op de website worden dwarsverbanden tussen zijn talloze schetsen, teksten en overdenkingen van en over Gerrit van Bakel, foto’s van het maakproces en de voltooide werken, gelegd.
De originele schetsen komen tot leven in animaties waarbij je zelf de (natuur)elementen bestuurt. Allerlei achtergrondinformatie over de kunstwerken en eerder in catalogi gepubliceerde teksten en interviews zullen gekoppeld worden aan het beeldmateriaal.
Voor het onderwijs zullen in overleg met partnerinstanties lesprogramma’s op diverse niveaus worden ontwikkeld. De bekendheid en toegankelijkheid van de site wordt vergroot door links naar andere relevante sites. Het doel van de website is om meer mensen op een inhoudelijk verantwoorde en laagdrempelige manier in contact te brengen met beeldende kunst en in het bijzonder met de kunst van Gerrit van Bakel.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Museum de Wieger, Deurne

Vertegenwoordigd in de volgende bedrijfscollecties:
De Beeldbank / Studium Generale / Kunstcollectie TU/e, Eindhoven
TNT Post Kunstcollectie, Den Haag
Technische Universiteit Eindhoven TU/e, Eindhoven

De volgende gemeenten hebben werk in de openbare ruimte:
Kunst Openbare Ruimte Tilburg (KORT), Tilburg


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds kort weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de rechter kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Benno Tutein Nolthenius