John Rädecker  (1885-1956)

Nederlandse beeldhouwer, tekenaar en schilder
De Nederlandse beeldhouwer, tekenaar en schilder John Rädecker werd in september 1885 geboren in Amsterdam. Hij volgde een opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam en de avondopleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hij kreeg onder meer les van B.J.W.M. van Hove.

Werk
In het oeuvre van John Rädecker ligt de nadruk op de sensitiviteit en sensualiteit van de vorm. Hij schiep een mystiek symbolische weergave van de werkelijkheid. Zijn beelden zijn vaak grof van vorm en maken vaak een geheimzinnige indruk.
+ + lees meer...

Zijn vroegste werk vertoont uiteenlopende invloeden, variërend van Jugendstil tot buiten-Europese kunst en kubisme. Zijn doorbraak vond omstreeks 1910 plaats. In deze periode maakte hij luministische schilderijen. In Parijs werkte hij in de jaren 1911-1914 abstract. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij internationale bekendheid als invloedrijk expressionistisch beeldhouwer met een zeer persoonlijke menging van stijlinvloeden. Hij verrijkte de beeldhouwkunst door visionaire koppen en mens- en dierfiguren te creëren in een stijl, die de beeldhouwkunst tot op dat moment nog niet had gekend.

De Nieuwe Kring
John Rädecker maakte vanaf 1916 deel uit van De Nieuwe Kring, een gezelschap van beeldende kunstenaars en letterkundigen, dat geïnspireerd werd door een gemeenschapsideaal. Deze kunstenaars kritiseerden de moderne samenleving en de wereld waarin techniek steeds belangrijker werd. Zij vestigden zich in een kunstenaarskolonie in het landelijke Noord-Hollands duin- en weidegebied in de omgeving van Bergen.

De Brug
In juli 1926 werd de kunstenaarsvereniging De Brug opgericht, naar voorbeeld van de eerder in Duitsland opgerichte vereniging Die Brücke. Doel was de introductie van de Nieuwe zakelijkheid in de schilderkunst in Nederland. Leden van het eerste uur waren bekende kunstenaars als Dick Ket, Johan Polet, Charley Toorop en John Rädecker. Charley Toorop en John Raedecker waren goed bevriend. Rädecker heeft ook altijd veel contacten onderhouden met dichters en schrijvers.

Nationaal Monument op de Dam
Als één van de belangrijkste beeldhouwers van zijn tijd kreeg John Rädecker belangrijke opdrachten, waarvan de beeldhouwwerken voor het Nationaal Monument op de Dam de bekendste zijn. Hierbij schakelde de beeldhouwer Adriaan Roland Holst in als tekstdichter.

Invloed
John Rädecker werkte soms met zijn broer Anton. Hij gaf les aan zijn zoon Jan Willem Rädecker en aan kunstenaars als G. Leijden van Amstel, H.J.B. Schippers en G. van der Wagt. Zijn broers Toon en Willem waren ook beeldhouwer.
In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw zag men John Rädecker als de belangrijkste Nederlandse beeldhouwer.
John Rädecker overleed in januari 1956 in Amsterdam.

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:
Drents Museum, Assen
Museum Henriette Polak, Zutphen
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Museum de Wieger, Deurne

De volgende instellingen hebben werk in stock:
Kunsthandel Jan Kuindersma, Dirkshorn
Kunsthandel Rueb, Amsterdam
Kunsthandel Studio 2000, Blaricum


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius