Karen Sargsyan  (1973)

Geboren in Yerevan, Armenië. Woont en werkt in Amsterdam.

Sinds 2006 als resident artist verbonden aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam

Prijzen
Thieme Art Award 2007
+ + lees meer...

"Ik werk voornamelijk met sculpturen en installaties. Deze bestaan uit representaties van mensen en situaties in de vorm van theater. Ze vormen een spel waarin ik de indrukken en invloeden van buitenaf probeer te laten verdwijnen. Wat er overblijft is de kern en het onbeschreven blad van hoe de dingen in wezen zijn. Ik werk met twee verschillende materialen binnen mijn installaties, die beide voor verschillende thema’s staan. De eerste is klei. Ieder mens is een product van de filosofie en de manier van denken die overheerste in zijn sociale en culturele omgeving tijdens zijn opvoeding. Ik beschouw deze invloeden als fabrieken die de mens vormen tot wat hij is. Met het materiaal klei wil ik in mijn werk deze fabrieken tot uitdrukking brengen. De techniek die ik gebruik om de klei te bewerken zijn verschillende indrukken van technische materialen in de klei. Ik wil zo de gelaagdheid en de complexiteit van de indrukken binnen de maatschappijen op een letterlijke manier vertalen. Mijn installaties zijn een spel waarin de hoofdpersonen als heilige wezens uit een theater stuk en vervaardigd uit papier, de fabrieken van het spelbord proberen te vegen. Om deze reden zijn de uit klei vervaardigde objecten al gereduceerd tot als het ware archeologische artefacten. Deze representeren zowel de bron, namelijk de fabriek, als het in proces zijn van het werk zelf. Er zijn twee hoofdvragen in mijn werk; Hoe zou de mens er integer uit zien zonder deze fabrieken, de ware kern van het wezen. En hoe zouden deze ware wezens, terugkijken naar de generaties die onderhevig waren aan al deze processen. Mijn werk laat als een ouderwetse film zien hoe de ware wezens de fabrieken verjagen. Ik denk dat mijn werk een proces aangeeft dat altijd al gaande was. Het is menselijk om puur te zijn en het proberen te verjagen van de fabrieken is een proces dat altijd aan de gang is. Ik kijk naar de invloeden die mensen ondergaan in hun leven als naar een theaterstuk. Enerzijds wil ik in mijn werk dit spel weergeven. Anderzijds wil ik de reductie en de purificatie laten zien. Mijn werk is geen statisch beeld maar geeft een actief proces weer, waarin deze schoonmaak wordt uitgebeeld. Het bovenstaande idee achter mijn werk is utopisch en in die zin ook theatraal. Deze werkwijze geeft een knipoog naar de uitvoering van mijn werk en vormt als het ware een theater binnen het theater."

Exposities (komt nu voorbij)

De volgende instellingen bieden werk aan en organiseren exposities:
Galerie Juliètte Jongma, Amsterdam

Vertegenwoordigd in de volgende bedrijfscollecties:
Achmea Kunstcollectie, Leiden
Rabo Kunstcollectie, Utrecht

Opleiding aan de volgende academie(s):
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam


Werken Toon afbeeldingen in apart venster

toon detailinformatie >>

Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius