Waarom abonneren
Vrij toegankelijke delen
De pagina's van instellingen die een financiŽle bijdrage leveren (participanten) en die van musea zijn vrij toegankelijk. Dat geldt ook voor de exposities en kunstenaars van al deze instellingen. Kortom, er is al erg veel te zien zonder abonnee te zijn.

Waarom registreren/abonneren?
1) Waarom vragen we NAW-gegevens, telefoonnummer en email-adres? Aan alleen een email-adres heb je niet veel. Wie bij Hotmail of Gmail een account x1234@hotmail.com neemt, verschaft nul informatie over zichzelf, laat staan dat hij/zij ooit is te achterhalen (in het geval van eindeloos kopiŽren).

2) Momenteel moet iemand behalve een email-adres ook zijn adresgegevens plus telefoonnummer opgeven, want wat is gebleken? Sommige mensen geven een vals adres of valse naam op. Als we dan bellen, blijken die mensen bijvoorbeeld helemaal nooit te internetten, ook al lijken de gegevens te kloppen. Soms ziet het er al direct verdacht uit en dan willen we kunnen bellen. Sommige mensen vullen per ongeluk hun email-adres verkeerd in. Zij krijgen dan geen toegangscode toegestuurd. In dat geval is het handig dat we iemand kunnen bellen om te helpen.

3) Wij zijn geen gesubsidieerde instelling (helaas!) en moeten dus proberen enigszins commercieel te zijn. We willen daarom graag iets meer weten over de bezoekers, al vragen we niet het hemd van het lijf. Wat hebben ze er voor over om de site te bezoeken? Abonneren is gratis, maar vormt wel een zekere drempel. Het gehanteerde systeem blijkt voor veel galeries een belangrijke reden te zijn om te participeren. Anders zou deze site niet kunnen bestaan.

4) Abonnees kunnen via 'Mijn Favorieten' zelf een lijst van favoriete kunstwerken, kunstenaars en instellingen samenstellen.

Vriendelijke groeten,

GALERIES.NL / ARTNET.NU / KUNST.NU
de site voor kunstminnaars

Ik wil me nu gratis abonneren.

Contact