EmbodimentLocatie:
Diverse galeries in Amsterdam
15 juni t/m 19 augustus 2001


Nes 45
1012 KD Amsterdam
t 020-6229014
f 020-6253279
www.brakkegrond.nl


Opening: vrijdag 15 juni 2001 om 18:00 uur
Open:
15 t/m 30 juni
di t/m za 10.00-20.30
zo en ma 13.00-17.00

1 juli t/m 19 augustus
ma t/m vr 10.00-18.00
za en zo 13.00-17.00

Embodiment is een multidisciplinair project van de Brakke Grond en werd georganiseerd ter gelegenheid van de twintigste verjaardag.

In ‘Embodiment’ wordt uitgegaan van het lichaam, dat in al zijn facetten en vanuit verschillende invalshoeken inspiratiebron is voor vele beeldende en podiumkunstenaars. Centraal staan de verborgenheid, de afwezigheid en de achtergelaten sporen van het lichaam. Het ondraaglijke, niet-functionele en kunstkritische aspect van mode blijkt voor vele artiesten een aanknopingspunt. Materialiteit, gevoeligheid, het beeldende aspect van het lichaam en de fysiek-lichamelijke kwaliteiten van het beeld zijn sleutelwoorden in dit project.

Naast een expositie en een aantal performances in de Brakke Grond, zullen rond dit thema in verschillende galeries en in de hoeketalage van de Bijenkorf in Amsterdam tentoonstellingen plaatsvinden. Als rode draad en herkenningsteken van het geheel fungeren schoenen uit de collectie ‘Shoes Or No Shoes?’.

Deelnemende beeldende kunstenaars in de Brakke Grond:
Bettina Bach, Ricardo Brey, Berlinde de Bruyckere, Anton Cotteleer, Els Dietvorst, Dora Garcia, Dirk Hendrikx, Toon Van Ishoven, Sabine Oosterlynck, Alet Pilon, Merlin Spie, Lieve Van Stappen, Johan Tahon. Lize Vandenbreeden, Kris Vandevenne & Cathérine Eggermont, Roy Villevoye.

Op de openingsavond vrijdag 15 juni (vanaf 18.00 uur) zijn er performances van:
Els Dietvorst. Charlotte Vanden Eynde, Lawrence Malstaf, Eric Raeves.

Coproducent performances Raeves, Vanden Eynde en Dietvorst: De Beweeging Interim 2001, Antwerpen. Artistiek gesprekspartner: Marc Vanrunxt, choreograaf
Deelnemende instanties: Galerie de Expeditie, Galerie Binnen, Gallery TE, Galerie Torch, Melkweg Galerie, Café de Balie, Metis_NL, Galerie Carla Koch, Galerie de Witte Voet, Hans Appenzeller, Suzanne Biederberg Gallery, de Bijenkorf, Galerie Jos Art, Galerie Lous Martin.

Tijdens het openingsweekend van zaterdag 16 en zondag 17 juni zijn deze galeries doorlopend open van 11.00 tot 18.00 uur.

Kunstenaars in de Brakke Grond

Beeldende kunstenaars

Bettina Bach
Bach giet allerlei kledingstukken in plexi, niet zozeer om ze op te sluiten en van hun beweging te ontdoen, maar om ze een nieuw begin te geven. Het is een manier om de tegenstelling tussen hard en zacht, tussen mannelijk en vrouwelijk weer te geven.

Ricardo Brey
Telkens opnieuw gebruikt Brey gevonden voorwerpen. Hij werkt als een dichter die ook steeds dezelfde alledaagse woorden hanteert, maar ze steeds een andere betekenis geeft. Gebruikte kleren, dekens, stoffen verwerkt hij tot installaties.

Berlinde de Bruyckere
Alle tekeningen, beelden en installaties die Berlinde totnogtoe maakte, hebben wortels in haar kindertijd. Latere ervaringen en gedachten liggen er gelaagd overheen. In de kern gaan haar werken over dood, angst en eenzaamheid. Maar als estheet spreekt ze over deze zaken, vanuit schoonheid; zo worden ze draaglijker.

Anton Cotteleer
In de sculpturen, installaties en objecten van Anton Cotteleer wordt moderniteit aan meligheid gekoppeld. De oppervlakkige huiselijke herkenbaarheid kantelt op een cruciaal moment om in een vergaand gevoel van vervreemding. Om dit te bereiken gebruikt Cotteleer een subtiele strategie van onthulling en verhulling.

Els Dietvorst
Els Dietvorst vormde vroeger een kunstenaarsduo met Veronika Pot, dat zich jaren geleden liet opmerken met lemen sculpturen van menselijke gestalten. Het eigenhandig vormgeven met primitieve materialen, een specie van leem en modder vermengd met gras en stro die ze met de blote handen op een geraamte van kippengaas en jute metselden, was een belangrijk aspect van hun werk. Dietvorst: "Ik ben geen beeldhouwer van opleiding, ik leer mezelf hoe je een beeld opbouwt." (Eric Bracke in gesprek met Els Dietvorst in De Morgen)

Dora Garcia
De ‘beademde’ foto’s van Garcia vertonen de sporen van iemand die net langs is geweest en intensief de foto’s heeft bekeken. Garcia’s oeuvre omvat foto’s, performances en videoinstallaties.

Dirk Hendrikx
Dirk Hendrikx maakt deel uit van het kunstenaarscollectief Maquette, dat sinds 1982 ‘experimenten’ uitvoert binnen de hedendaagse kunsten. Hun abstracte performances en installaties behelzen theater, plastisch werk, film, fotografie, geluid. ‘Womb’ is een gesloten audiovisuele ruimte, een ervaring van een andere dimensie. Rondom ‘Womb’ staan sculpturen, die de littekens dragen van vele aanrakingen en het reeds geleden leven.

Toon Van Ishoven
Van Ishovens eigen individuele fysieke dimensies vormen elementen in een onderzoek dat gericht is op ‘het vatbaar maken van een aanwezigheid’. Zijn werk ‘i am a channel’’ is een allegorie van zijn opvatting van de functie van de kunstenaar in het algemeen, namelijk als een mens die niet vanuit het niets een aantal dingen poneert, maar als een medium, een filter dat indrukken kanaliseert en schikt tot een nieuw geheel dat mogelijk een proces van bewustwording bij de toeschouwer in gang zet.

Sabine Oosterlynck
Sabine Oosterlynck begaf zich van de modewereld naar de kunstwereld. In haar projecten – performances, video’s, installaties, foto’s, collages, objecten – zoekt ze naar diepgang naast het puur esthetische. Griekse mythes en het thema vrouw-zijn, vormen vaak een vertrekpunt voor haar werk.

Alet Pilon
Alets werk gaat over aankleden, bedekken, verbergen en verleiden, over mensen, dieren, leven en dood, fascinatie en passie.
Voor haar begint het kleden bij de verlokkende, stilistische beelden in een modetijdschrift; telkens weer geeft iedere associatie van het eigen lichaam met een in het tijdschrift afgebeeld kledingsstuk voeding aan haar dromen van verleiding en schoonheid. Dit verlangen, deze illusie, probeert zij te vertalen. Gebruikmakend van fotografie en beweging, in combinatie met het maken van (kleding)objecten, bereikt zij een bepaald abstractieniveau.

Merlin Spie
Materialen die Spie gebruikt zijn alledaags en vaak vloeibaar. De sculptuur 'Within remembrance of Sweet Scented S.M.' in peerstroop ziet er luguber uit vanwege de suggestieve link naar leder latex, griezelig dus, maar ook erotisch, aantrekkelijk, afstotelijk lekker. In 'Glass-Spitting' valt boter in een lepel waarna ze spuwend naar de toeschouwer wordt gekatapulteerd tot er een kunstwerk ontstaat. 'Bimbo-Loterie' is sperma in een houten, antiek uitziende kinderpop gewerkt. Enkel tegen betaling kan men een zicht afkopen. Spie staat hiervoor zelf, tijdens de opening, naast het werk; vercommercialiseerd genot, geplezierd lachend, verloochenend, verglansd, glamoureus en vergeldelijkd (zie een versie als peniskoker)"

Lieve Van Stappen
Lieve Van Stappens bijdrage gaat over heimwee naar wat amper heeft bestaan, en waarover het moeilijk spreken is. Embodiment, of wat overblijft als het lichaam verdwenen is: de herinnering eraan.
‘Remembering a child’ verwijst naar een kinderwens die niet is vervuld, het verlies van een baby. De lege doopkleedjes van wit transparant glas, speels door elkaar dansend, suggereren engelen.
‘Drie punten aan het einde van de lijn’, gemaakt van vervilt vrouwenhaar, staat voor generaties zwijgende moeders: de rouwende getuigen.

Johan Tahon
Johan Tahon was reeds eerder dit jaar te gast in de Brakke Grond. Zijn beelden en sculpturen - het lijken wel uitgepuurde mensvormen – zijn herleid tot een oerbeeld in strijd met zichzelf en de eigen gevoelswereld. In de handen van de kunstenaar verbrokkelt de menselijke anatomie, ze wordt gereduceerd en opnieuw uitgevonden.

Lize Vandenbreeden
Lize Vandenbreeden toont een collectie lichamelijke vormen uit allerlei materiaal zoals schuimrubber, skai, jeans, reflecterende en niet-reflecterende materialen. Voor haar zijn ze als het ware bezielde wezentjes geworden. Met een mix van Bouliz (schaduw van haar favoriete plant), Nymib (voorbijvliegende wolk) en Luba (vlek), een zelfontwikkelde spuit-druk techniek, veel verf en stof creëerde zij een collectie bizarre vormen en schilderijen.

Kris Vandevenne & Cathérine Eggermont
Het werk van Vandevenne en Eggermont gaat uit van kledingstukken die het individu naar de perfectie moeten leiden en tegelijkertijd een psychologische imperfectie nalaten. Vanop afstand zien deze er perfect uit, net als het fysisch-uitwendige van een individu, maar dichterbijkomend ontdekt men de toenemende vereenzaming en depressiviteit, en ziet men de littekens als blijvende herinnering aan wat het individu oorspronkelijk was.

Roy Villevoye
Villevoyes T-shirts ogen als lompen: ze hangen er ongewassen bij, aan alle kanten gescheurd en vol met vlekken; sommige zijn beschreven. De kunstenaar is dus niet de ontwerper van deze kledingstukken. Hij raakte erdoor gefascineerd toen hij ontdekte dat de scheuren en andere ‘beschadigingen’ van de T-shirts opzettelijk worden aangebracht door de Asmat (Papua), omdat ze geloven dat ze de drager ervan magische kracht zullen verschaffen.

Choreografen/performers

Els Dietvorst
maakt beelden, schetst, onderneemt als cineaste een artistiek project met bewoners van de Brusselse Zuidwijk.
In opdracht van Embodiment maakte ze 'Three notes for a dancer'. Drie werken op basis van bewegingsmateriaal van Marc Vanrunxt: een groep van negen zich oprichtende lemen beelden, die in een kring staan opgesteld, een videoprojectie, en tekeningen. De tekeningen worden tijdens de opening van Embodiment geprojecteerd, aangestuurd door een pianiste.

Charlotte Vanden Eynde
"Het beeldend werken met lichamen is voor mij een middel om een stapje dichter te komen bij het begrijpen en waarderen van wat het betekent mens te zijn, en dat ook met anderen te kunnen delen. Ik ervaar mensen als ambigue wezens, worstelend zowel met hun dierlijke oorsprong en fysieke realiteit als met hun ongrijpbare geest, bang voor hun eigen kwetsbaarheid. Deze dubbelzinnigheid en fragiliteit, deze ruwe 'echtheid' wil ik tonen." Aldus Charlotte Vanden Eynde, in juni '99 afgestudeerd aan P.A.R.T.S., de dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker. Tijdens haar studie maakte zij de korte choreografieën 'Benenbreken' en 'Zij Ogen' en het vrouwenkwartet 'Vrouwenvouwen'. In het seizoen 2000-2001 creëerde zij in samenwerking met Ugo Dehaes 'Lijfstof' en was zij te zien in 'Amlett' van theatermaker Jan Decorte.
In een interview (1999) vertelde ze: "Ik denk er soms aan om meer met beeldende kunst te werken. Ik zie me wel dingen doen zoals Eric Raeves. Bijvoorbeeld dat het publiek een ruimte binnenkomt waar dan iets gebeurt." Op verzoek van Embodiment maakte Vanden Eynde een performance voor drie vrouwen die verspreid over de tentoonstellingsruimtes wordt uitgevoerd.

Lawrence Malstaf
beweegt zich in het grensgebied tussen beeldende kunst en performance. Zijn installaties integreren vaak ‘levend’ materiaal met fysieke experimenten. Verhevigde zintuiglijke waarneming leidt tot sterke ervaringen. ‘Shrink’ toont het menselijk lichaam, vacuüm gezogen tussen twee plastic vellen; vlees voor even versteend en tentoongesteld.

Eric Raeves
debuteerde als danser in het gezelschap van Marc Vanrunxt (begin jaren ’80). Zijn werk als danser en kostuumontwerper en zijn beeldende kwaliteiten waren de voorbode van choreografisch werk.
In 1996 maakte hij in opdracht van De Beweeging een levende tentoonstelling van zes beeldengroepen in het Antwerpse museum voor hedendaagse kunst (MUHKA).
In ‘1 Wereld’ (1998) werd de ruimte waarin het publiek rondliep verdeeld in vier kamers waarin een danssolo wordt opgevoerd; het oogde als een vervreemdend nachtelijk spektakel waarin lichamen associaties opriepen met traag bewegende beelden, insecten, mythologische figuren…
Voor Embodiment ontwierp Raeves twee werken. ‘Portret’ toont een man en een vrouw die bedekt en onthuld worden door twee wanden met bizarre vormen. In ‘Koker’ zien we vreemde figuren van wie het hoofd met de aarde is verbonden.

Rode draad: ‘Shoes Or No Shoes?’

Pierre Bogaerts en Veerle Swenters uit Antwerpen baten samen de zaak Shoe-Art uit, die ooit begon als een schoenmakerij, maar er allang niet meer zo uitziet. Het duo is gespecialiseerd in het bekleden van schoenen. Klanten komen van heinde en verre en zijn van allerlei pluimage. Vorig jaar hebben Bogaerts en Swenters nog pumps van Koningin Beatrix bekleed die ze zou dragen tijdens Prinsjesdag.

In 1992 besloten ze een extravagante verzameling schoenen van kunstenaars aan te leggen. Ze schreven en schrijven tot op heden kunstenaars aan met de vraag hen een paar werkschoenen toe te sturen voorzien van hun handtekening of certificaat. Zo beschikt het echtpaar uit Antwerpen momenteel over een collectie van ongeveer 900 paar schoenen, waarmee ze reeds in binnen- en buitenland hebben tentoongesteld.

Tijdens de duur van Embodiment zullen er op alle externe locaties en de Brakke Grond werken uit de collectie ‘Shoes Or No Shoes?’ te zien zijn van de volgende kunstenaars:

Philip Akkerman
Arman
Waldo Bien
Guy Bleus
Bram Bogart
Eugène Brands
Herman Brood
Dale Chihully
Colette
Adam Colton/Peter Voulkos
Merce Cunningham
Jan Cremer/Alphons Freymuth
Claudia DeMonte
Antonio Domenech/Jochen Gerz
Hugo Duchateau
Marlene Dumas
Paul Gees
Isa Genzken
Anthony Gormley
Arie de Groot/Leo Vroegindewey
Jeroen Henneman
Teun Hocks
Filip Van Isacker
Edward en Nancy Kienholz
Les Levine
Joep van Lieshout/Elly Strik
Richard Long
Marcel Mariën
Silvio Merlino
Aernout Mik
Claes Oldenburg
Geertjan Van Oostende
Mimmo Paladino
Quik
Arnulf Rainer
Andres Serrano
Lydia Schouten
Emil Schumacher
Johan Tahon
Ulay
Co Westerik
Zush

De Bijenkorf

Van maandag 11 juni t/m maandag 2 juli zal er in de hoeketalage van de Bijenkorf in Amsterdam uit de collectie ‘Shoes Or No Shoes?’ werk van de kunstenaar Erwin Olaf te zien zijn.

In de lichthal van de Bijenkorf worden objecten tentoongesteld van:
Anatol
Jo Baer
Corneille
Gunther Damisch
Matthieu Ficheroux
Helgi Thorgils Fridjonsson
Jiri Kolar
Paolo Laudisa
Pina & Via Lewandowski
Otto Mühl
Urbain Mulkers
Tom Otterness
Cornelius Rogge
Wim T Schippers
Carolee Schneemann

Coproducent
De Beweeging Interim 2001

Eric Raeves, Charlotte Vanden Eynde en Els Dietvorst kregen een creatieopdracht van de Brakke Grond in het kader van het Embodiment-project. De Beweeging Interim 2001 coproduceert deze Vlaamse delegatie. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni tonen zij hun werk samen met een schare van 10 internationale kunstenaars in Antwerpen. De Beweeging Interim 2001 is een project van Ilse Vandesande en Marc Vanrunxt in opdracht van de Beweeging.

Coproducent De Beweeging Interim 2001
Gasstraat 90
2060 Antwerpen
tel: + 32 (0)3/225.10.66
fax: + 32 (0)3/225.21.35
mail@debeweeging.be

Deelnemers van deze site (er kunnen meer exposanten zijn)

Galerie Hans Appenzeller  Amsterdam  
Bekijk expositieHans Appenzeller en Jan Aarntzen
15/6 - 19/8/2001
Suzanne Biederberg Gallery  Amsterdam  
Bekijk expositieChristine Linaris, Ankie Bijlsma, Lijsbeth Demmer en Edith Vroon
16/6 - 7/7/2001
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond  Amsterdam  
Galerie De Expeditie  Amsterdam  
Bekijk expositieAnne van de Pals
26/5 - 14/7/2001
Galerie Jos Art  Amsterdam  
Bekijk expositieVreven, vd Vyver, Niermeijer, Vijver en de Cleaners Identity Group
16/6 - 22/7/2001
Galerie Carla Koch   Amsterdam  
Bekijk expositieKoen Vanderstukken en Anja Segers
16/6 - 14/7/2001
Galerie Torch  Amsterdam  
Bekijk expositieMargi Geerlinks
23/6 - 14/7/2001
Galerie De Witte Voet   Amsterdam  
Bekijk expositiePiet Stockmans: 60 jaren - 60 schalen
16/6 - 14/7/2001

Geëxposeerde kunstenaars (er kunnen veel meer zijn)

Jan Aarntzen
Galerie Hans Appenzeller
Hans Appenzeller
Galerie Hans Appenzeller
Ankie Bijlsma
Suzanne Biederberg Gallery
Lijsbeth Demmer
Suzanne Biederberg Gallery
Margi Geerlinks
Galerie Torch
Christina Linaris-Coridou
Suzanne Biederberg Gallery
Theo Niermeijer
Galerie Jos Art
Anne van de Pals
Galerie De Expeditie
Anja Segers
Galerie Carla Koch
Piet Stockmans
Galerie De Witte Voet
Koen Vanderstukken
Galerie Carla Koch
Minne Vijver
Galerie Jos Art
Bram Vreven
Galerie Jos Art
Edith Vroon
Suzanne Biederberg Gallery
Ron van de Vyver
Galerie Jos Art